Hur länge är mitt ESTA giltigt?

Ta reda på hur länge ESTA är giltigt och hur länge du kan använda det för olika resor, samt några förklaringar om specialfall.

Ansök om ESTA
ESTA Giltighet

Det elektroniska resetillståndet ESTA gör det möjligt för dig att resa till USA utan att ansöka om ett traditionellt visum. Den har också fördelen att den kan användas för flera resor till USA. Under ESTA:s hela giltighetstid och på vissa villkor kan du göra en eller flera resor till landet. Men hur länge är detta tillstånd giltigt och i vilka fall kan det förkortas? Det är detta som vi här vill ta reda på i detalj.

Giltighet för ESTA: viktiga punkter

 • ESTA är giltigt i 2 år från och med utfärdandedatumet.
 • ESTA:s giltighetstid kan förkortas om ditt pass eller din situation ändras.
 • ESTA förnyas inte automatiskt vid giltighetstidens slut.
 • Du kan göra flera resor till USA under ESTA:s giltighetstid.

 

Hur länge är ESTA för närvarande giltigt?

Ett ESTA-tillstånd är för närvarande giltigt i två år från utfärdandedatumet.

Det innebär att du under dessa två år kan resa till USA hur många gånger som helst utan att behöva ansöka på nytt. Kom ihåg att varje resa inte får överskrida en vistelsetid på 90 dagar.

Men var försiktig! Som vi kommer att se nedan med några exakta förklaringar kan giltighetstiden för ditt ESTA för USA vara kortare eftersom tillståndet i flera situationer kan löpa ut före det normala datumet.

Observera att när ditt ESTA har löpt ut eller inte längre är giltigt kan det inte ändras eller förnyas automatiskt. Om du vill resa till USA igen måste du i så fall ansöka om ett ESTA på nytt online och göra om proceduren från början.

Ansök om ESTA

Vad är orsaken till att ESTA:s giltighet minskar?

Som nämnts ovan kan ESTA i vissa särskilda fall vara giltigt i mindre än två år.  Här är de olika faktorer som kan minska denna period:

 • Ändring av pass: Om det pass som du fyllde i när du ansökte om ett ESTA har ändrats på grund av förnyelse, förlust eller stöld av det tidigare passet måste du ansöka på nytt. Kom ihåg att ett ESTA är elektroniskt kopplat till ett passnummer som inte kan ändras.
 • Fel i formuläret: Om du gör ett misstag när du fyller i ESTA-formuläret online eller glömmer att lämna viss information kommer ditt ESTA automatiskt att annulleras.
 • En ändring av den information som tillhandahålls: På samma sätt måste du ansöka på nytt om vissa uppgifter som du angett i ESTA-ansökningsformuläret inte längre är korrekta, t.ex. din adress, ditt namn eller din e-postadress.
 • Om du planerar att resa till USA i mer än 90 dagar: Om du planerar att resa till USA i mer än 90 dagar kan ditt ESTA inte användas och du måste ansöka om ett visum.
 • Om du inte uppfyllde villkoren för din tidigare resa: Om du inte uppfyllde de rättsliga villkoren för din tidigare resa till USA kan den amerikanska regeringen annullera ditt ESTA.

 

Förväxla inte ESTA:s giltighet med den tillåtna vistelsetiden:

Den tidsperiod som vi talar om i den här artikeln gäller giltighetstiden och därmed den tid under vilken du kan använda ditt ESTA när du väl har fått det. Den avser inte längden på den vistelse som är tillåten med detta resetillstånd.

Även om du kan göra ett obegränsat antal resor till USA under de två år som ditt ESTA är giltigt, får varje vistelse inte överstiga 90 dagar i följd, dvs. tre månader på amerikanskt territorium.

Kom också ihåg att du bara kan använda ditt ESTA för att resa till USA om du reser till landet för turism, affärer, transit eller för att besöka en släkting.

Även om det fortfarande är giltigt kan du inte resa till USA för att arbeta eller studera med ditt ESTA.

Observera också att om du vill resa till Kanada, Mexiko eller någon av de karibiska öarna under din resa till USA kommer denna vistelse att ingå i ESTA:s 90-dagars giltighetstid.

 

Hur länge måste jag stanna i USA med ett ESTA?

Om du frestas att förlänga giltighetstiden för ditt ESTA genom att lämna USA för att snabbt resa in igen bör du veta att det inte är meningen att du ska göra det. Även om USA:s regering inte har fastställt någon officiell minimiperiod mellan resor till USA kommer du att kontrolleras av en tull- och gränsbevakningsman när du anländer.

Tjänstemannen kommer att undersöka din situation och om han eller hon misstänker att du tillfälligt har lämnat Förenta staterna i det enda syftet att förlänga ESTA-tillståndets maximala giltighetstid på 90 dagar, kan han eller hon förklara tillståndet ogiltigt.

Om du vill stanna längre än 90 dagar i USA är det fullt möjligt, men i så fall kommer ditt ESTA inte att godkännas och du måste ansöka om ett visum först.

 

Giltighetstiden för passet och giltighetstiden för ESTA :

Låt oss utnyttja denna artikel för att påminna dig om en viktig punkt om giltighetstiden för ditt ESTA-tillstånd och dess koppling till giltighetstiden för ditt pass. Det elektroniska ESTA-tillståndet är ett tillstånd som är elektroniskt kopplat till ett pass vars nummer resenären uppgav i samband med ansökan i onlineformuläret.

Det betyder att det inte bara är giltighetstiden för ditt ESTA som du måste ta hänsyn till om du vill resa till USA igen. Om till exempel det pass som du använde när du gjorde din första ansökan har gått ut, kommer ditt resetillstånd också att gå ut.

Om du vill dra full nytta av ESTA:s tvååriga giltighetstid för att göra flera resor till USA är det därför lämpligt att se till att ditt pass också är giltigt under dessa två år. Om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du först ansöker om ett nytt pass innan du ansöker om ett ESTA.

Om alla passuppgifter inte har angetts korrekt i ESTA-ansökan upphör också dess giltighet omedelbart att gälla.

Det passnummer som anges i ESTA-ansökan måste alltid vara samma som det pass som du kommer att visa upp när du reser till USA. Även om ESTA-ansökningsförfarandet endast tar några minuter kan en passansökan ta längre tid. Det är därför lämpligt att ansöka om ett ESTA i god tid för att kunna genomföra resan.

Ansök om ESTA

Förlängs ESTA:s giltighet när det löper ut?

Nej, det elektroniska resetillståndssystemet ESTA fungerar inte enligt modellen för tyst förnyelse. Detta innebär att när ditt uppehållstillstånd når två år upphör det automatiskt att gälla och kan inte förnyas eller förlängas under några omständigheter.

En resenär vars ESTA har löpt ut måste därför ansöka på nytt på samma sätt som första gången och betala avgifterna för detta förfarande igen. Du kommer inte att bli ombedd att ange ett ESTA-nummer när du ansöker online.

 

Hur ansöker jag om ett ESTA när det har gått ut?

Har du just fått reda på att ditt ESTA-tillstånd har gått ut och vill planera en resa till USA snart? Så här går du tillväga för att ansöka om ett nytt elektroniskt resetillstånd:

När ansökan har gjorts bör det ta högst 72 timmar att få ett svar. Du får det via e-post och behöver inte skriva ut ditt ESTA, som sedan automatiskt bifogas ditt pass.

 

Vilka uppgifter i formuläret kan leda till att ditt ESTA upphör att gälla innan giltighetstiden löper ut?

Som nämnts ovan kan ett fel eller en ändring av vissa uppgifter i ESTA-ansökningsformuläret leda till att ditt tillstånd upphör att gälla före utgången av den tvååriga giltighetsperioden.

Detta gäller särskilt ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Om ansökningsblanketten inte har fyllts i korrekt eller om information saknas är det möjligt att ditt ESTA beviljas utan att vara giltigt.

Man bör komma ihåg att ESTA utfärdas utan att invandringsmyndigheterna har gjort en noggrann kontroll. Det är därför oftast vid gränspassagen som dessa tjänstemän kan upptäcka ett fel, t.ex. ett felaktigt födelsedatum. Denna typ av fel upptäcks inte automatiskt av formuläret och gör att du kan få ditt ESTA men inte använda det.

Tyvärr upptäcker resenärerna ofta detta fel när de checkar in för sitt flyg till USA. Flygbolaget kommer då att betrakta ESTA som ogiltigt. Det är då nödvändigt att göra en ny ansökan genom att fylla i en ny blankett.

På samma sätt kan det hända att de uppgifter som du angav i den ursprungliga ansökningsblanketten inte längre är giltiga vid tidpunkten för din resa. Om din situation har förändrats kan ditt ESTA i så fall förklaras ogiltigt. Ditt ESTA upphör automatiskt att gälla om :

 • Du använder ett nytt pass
 • Du har ändrat ditt efternamn eller förnamn
 • Du har bytt nationalitet
 • Du har bytt kön
 • Du har flyttat till ett annat land
 • Du kan inte längre svara "nej" på alla säkerhetsfrågor.

I vissa andra fall påverkar en ändring av vissa uppgifter inte giltigheten av ditt ESTA och du kan använda det för din resa:

 • Du har flyttat men inte till ett annat land
 • Du har bytt kontaktperson i USA
 • Du har ändrat din semesteradress eller ditt resedatum
 • Du vill resa till USA av en annan anledning (i enlighet med de skäl som ESTA godkänt).
Ansök om ESTA

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.

 

Ofta ställda frågor

Hur länge är ESTA giltigt för resor till USA?

ESTA är ett system som skapades 2009 och vars giltighetstid fastställdes till två år av USA:s Department of Homeland Security. Det är därför den amerikanska regeringen som har beslutat att tillåta resenärer som har fått detta tillstånd att resa med det i landet under dessa två år. Det är naturligtvis inte omöjligt att denna tidsperiod ändras i framtiden, men för närvarande är den fortfarande två år.

Hur många resor till USA kan jag göra under ESTA:s giltighetstid?

I teorin kan du besöka USA så många gånger du vill under den tvååriga giltighetstiden för ditt ESTA-tillstånd. För att göra det behöver du bara respektera villkoren för varaktighet och skäl för vistelsen och se till att ingen av de viktiga uppgifter som du fyllde i i formuläret vid ansökningstillfället har ändrats.

Är det möjligt att förlänga giltighetstiden för ESTA?

Nej, det är tyvärr inte möjligt att förlänga giltighetstiden för ett ESTA-tillstånd. När tillståndet har löpt ut kommer det inte längre att bifogas ditt pass. Om du vill resa till USA igen måste du ansöka om ett nytt ESTA-tillstånd från början. Naturligtvis måste du också betala avgifterna igen.