Är det möjligt att använda samma ESTA för flera resor?

Du har redan tidigare fått ett ESTA-tillstånd eller planerar att göra flera resor till USA under de kommande månaderna och undrar därför om du kan göra flera resor med samma ESTA-tillstånd. För att ta reda på det här får du här några förklaringar om hur länge ditt tillstånd är giltigt och vilka villkor som måste uppfyllas för att du ska kunna använda ditt tillstånd för olika resor.

Ansök om ESTA

Att göra flera resor med ett ESTA: Viktiga punkter

  • Du kan göra hur många resor som helst under ESTA:s giltighetstid.
  • ESTA är giltigt i två år och du kan bara använda det under denna period
  • Du får bara resa i USA med ett ESTA för turist- eller affärsresor.
  • ESTA kan inte användas för resor på mer än 90 dagar.

 

Hur länge är ett ESTA-tillstånd giltigt?

Ett ESTA-tillstånd är i princip giltigt i två år när det väl har erhållits. Denna giltighetstid börjar när du får ditt resetillstånd från de amerikanska myndigheterna och inte från och med dagen för din ansökan.
Teoretiskt sett kan du använda detta tillstånd under hela tvåårsperioden för att göra olika resor till USA. Du måste dock uppfylla vissa villkor, som vi förklarar nedan.

 

Villkor för flera resor med samma ESTA-tillstånd:

Om du vill använda ditt ESTA-tillstånd mer än en gång under giltighetstiden måste du uppfylla följande villkor:

  • För det första måste ditt biometriska eller elektroniska passnummer vara detsamma som det du använde under din första resa. Detta är det passnummer som ditt ESTA-tillstånd är elektroniskt kopplat till. Passet måste naturligtvis vara giltigt under hela vistelsen i USA.
  • För det andra är ESTA-tillståndet endast giltigt för vistelser på mindre än 90 dagar. Du kan inte använda det för längre vistelser eller för att förlänga din första vistelse i USA. I det senare fallet måste du lämna USA och göra en ny ESTA-ansökan.
  • Din personliga situation får inte ha förändrats. Om du har gift dig, skiljt dig eller ändrat din civilståndsposition kan du inte använda ditt ESTA-tillstånd för en ny resa.
  • Slutligen bör du kontrollera att svaren på alla de frågor som du fick i din första ansökan är desamma. Detta gäller särskilt frågorna i den sista delen av formuläret.

 

Hur återanvänder du din ESTA-ansökan?

Om du vill återanvända din ESTA-ansökan för senare resor måste du uppdatera din ansökan. För att göra detta går du till den webbplats där du gjorde din första ansökan, eller i förekommande fall till den officiella ESTA-webbplatsen, och tar med dig ditt filnummer. Detta nummer fick du när du validerade ditt ESTA.

Du måste sedan kontrollera att de uppgifter du har angett stämmer överens med din nuvarande situation, eller ändra dem om några av dem har ändrats. Var försiktig, i detta andra fall kan de amerikanska myndigheterna vägra att ge dig detta tillstånd, även om du fick det första gången.

 

Kan jag återanvända mitt ESTA om jag byter pass?

Det är en fråga som många resenärer som fick ett ESTA som fortfarande var giltigt för mindre än två år sedan, men som av en eller annan anledning har bytt pass, ställer sig själva. När ditt pass går ut måste du förnya det för att kunna resa utanför EU. Detsamma gäller om du har förlorat ditt pass eller om det har blivit stulet.

Men när du får ditt pass förnyat, oavsett anledning, är numret på ditt nya pass naturligtvis inte detsamma som på ditt gamla. Eftersom ditt ESTA-resetillstånd är elektroniskt kopplat till ditt pass och dess nummer kommer det inte automatiskt att kopplas till ditt nya pass. Tyvärr är det för närvarande inte möjligt att helt enkelt rapportera detta passbyte till de myndigheter som ansvarar för resetillstånd, och denna enkla ändring av din ESTA-ansökan är därför inte möjlig. I så fall måste du börja om med ESTA-ansökningsförfarandet från början för att kunna resa till USA igen.

Om du ansöker om ett nytt ESTA kan du dock utnyttja ditt uppehållstillstånd i sammanlagt två år och du kommer därför att kunna göra flera resor tack vare det.

Om ditt pass håller på att gå ut och du planerar att resa till USA är det lämpligt att vänta tills ditt pass har förnyats innan du ansöker om ett ESTA online. På så sätt kan du utnyttja de två år som står till förfogande för att göra flera resor eller transiteringar till USA utan att behöva göra en ny ansökan och därmed utan att behöva betala för förfarandet igen.

Ansök om ESTA

Hur reser jag till USA igen när mitt ESTA-tillstånd har gått ut?

Som vi just har sett i detalj är ett ESTA-tillstånd giltigt i två år från och med utfärdandedatumet och ger dig rätt att göra flera besök i USA på mindre än 90 dagar, liksom mellanlandningar eller transiteringar i landet.  Men är det möjligt att resa vidare till USA när ESTA-tillståndet har löpt ut?

Detta är naturligtvis inte omöjligt, men det beror i alla fall på om du får ett nytt uppehållstillstånd. ESTA-tillståndet är inte ett dokument som förnyas automatiskt. När ditt ESTA har löpt ut måste du göra en ny ansökan online för att få ett nytt tillstånd som är giltigt i ytterligare två år. Det är exakt samma förfarande som du följde när du ansökte första gången. Du måste gå in på en webbplats som ger dig tillgång till onlineformuläret, fylla i det och besvara alla frågor som ställs, och sedan bekräfta det genom att betala den nödvändiga avgiften.

Att du redan tidigare har fått ett ESTA-tillstånd innebär inte heller att din nya ansökan nödvändigtvis kommer att få ett positivt svar. Din ansökan kommer att granskas neutralt och oberoende av dina tidigare ansökningar. Om din situation har förändrats sedan du först fick ett ESTA kan det hända att de amerikanska myndigheterna vägrar att bevilja dig ett ESTA på grund av de svar du ger i frågeformuläret.

 

Kan vi ha ett visum utöver ett ESTA för en framtida vistelse på mer än 90 dagar i USA?

ESTA-tillståndet är giltigt i två år och tillåter därför flera resor och vistelser i USA under denna period, men det är viktigt att dessa resor uppfyller de grundläggande villkoren i systemet för viseringsundantag.

Om du vill stanna i mer än 90 dagar eller om din resa har ett annat syfte än turism eller besök hos en släkting, t.ex. om du vill arbeta eller studera där, kommer ESTA inte att tillåta dig att göra denna resa och du måste ansöka om och få ett visum för att göra det.

Att få en visering för din framtida resa till USA påverkar inte ditt ESTA-tillstånd, som förblir giltigt under hela perioden. Den kan därför användas för andra resor som uppfyller de villkor som anges ovan. Det är därför fullt möjligt att ha både ett ESTA-tillstånd och en visering för USA.

Nu vet du hur du ska använda ditt ESTA-tillstånd och hur du ska få ut mesta möjliga av det genom att göra olika resor och vistelser i USA under dess giltighetstid.

Ansök om ESTA

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.