ESTA-bekräftelse: Hur lång tid innan?

Hur lång tid tar det innan du får en bekräftelse på ditt ESTA? Ta reda på hur lång tid det tar att få ett meddelande via e-post eller post efter en ESTA-ansökan online.

Ansök om ESTA
Tid för att erhålla ESTA

Om du planerar att resa till USA inom en snar framtid och har hört talas om det nya ESTA-systemet, som gör det möjligt att snabbt och direkt få ett resetillstånd online, kanske du undrar hur länge du måste vänta på att få en bekräftelse på detta tillstånd. Här förklarar vi i detalj hur förfarandet går till och hur lång tid det tar innan du reser för att ansöka om ESTA online.

ESTA-ansökan: Hur lång tid innan avresan?

  • Med onlineansökningsförfarandet tar det i genomsnitt 24 timmar upp till högst 72 timmar att få ett ESTA.
  • Det är möjligt att få ett ESTA som ett brådskande ärende inom 4 timmar genom att betala en extra avgift.
  • I vissa fall kan det ta längre tid att få ett ESTA, särskilt om ansökan kräver verifiering.
  • Vi rekommenderar att du ansöker om ESTA inom två veckor före din avresa.

 

En snabb påminnelse om ESTA-systemet och hur det fungerar:

Innan vi går till botten med saken och förklarar hur länge du måste vänta på att få din ESTA-bekräftelse vill vi ge dig en snabb påminnelse om detta system, som också kallas "Visa Waiver Program" (program för viseringsundantag).

ESTA är ett nytt system som ska ersätta den traditionella viseringen och göra det lättare för vissa resenärer att besöka USA än tidigare. Den består av ett 100 % elektroniskt system, eftersom allt sker online och på mycket kort tid. För att kunna utnyttja detta system för resetillstånd online måste man dock uppfylla vissa grundläggande villkor som beskrivs nedan.

Först och främst måste du vara medborgare i ett av ESTA:s medlemsländer. Hittills är Sverige och ett trettiotal andra länder i världen medlemmar. För att vara medborgare i ett av dessa länder måste du bo där permanent och ha ett pass som utfärdats av det landet. Detta beror på att USA har valt vilka länder man vill underteckna avtalet med, och dessa länder har också gjort åtaganden i gengäld. Om du bor i ett land som inte är lagligt förtecknat i detta system kan du tyvärr inte ansöka om ett ESTA online utan måste ansöka om en traditionell visering.

En annan förutsättning för att använda ESTA online-systemet är en annan resehandling, nämligen passet. Passet måste naturligtvis vara giltigt vid tidpunkten för ESTA-ansökan online, men det måste också täcka hela resan. Du måste också se till att ditt pass är ett elektroniskt eller biometriskt pass, vilket ofta är fallet med de senaste passen.

Slutligen måste din resa till USA vara en turistresa eller ett besök hos en släkting. Du får under inga omständigheter använda detta resetillstånd för att stanna permanent i USA, arbeta eller studera. För dessa olika situationer finns särskilda visum.

Det sista villkoret som vi kommer att diskutera nedan gäller hur länge du ska stanna i USA. ESTA är ett resetillstånd som ger dig rätt att vistas i USA i högst 90 dagar i följd. För vistelser som är längre än tre månader måste du därför också ansöka om visum.

Ansök om ESTA

Hur lång tid tar det att behandla ESTA-ansökningar online?

Låt oss gå vidare till det ämne som intresserar oss i den här artikeln, nämligen hur lång tid du måste vänta på att få din ESTA bekräftelse. När du har bekräftat din ansökan online genom att skicka in blanketten och betala den nödvändiga avgiften behöver du inte vänta särskilt länge på ett svar från de amerikanska immigrationsmyndigheterna.

Den maximala handläggningstiden för en ESTA-ansökan online är 72 timmar eller tre hela dagar, även om du ansöker på helgen. Denna mycket korta handläggningstid är möjlig tack vare ESTA-systemets helt digitala funktion, vilket gör det mycket lättare att behandla ansökningarna.

Svaret på din ESTA-ansökan, dvs. din bekräftelse av resetillstånd, skickas till dig via e-post till inkorgen på den adress som du angav på ansökningsformuläret.

I verkligheten, och beroende på vilken webbplats du använder för att ansöka, kommer du dock att upptäcka att denna tidsram är mycket kortare. I de flesta fall behöver du bara vänta några timmar innan du får denna bekräftelse.

När ditt ESTA har bekräftats behöver du inte göra något mer. Eftersom det är ett elektroniskt resetillstånd bifogas ESTA elektroniskt till ditt pass och du behöver därför inte skriva ut det och visa upp det fysiskt när du reser. Tulltjänstemän och personal på den flygplats där du ska gå ombord skannar helt enkelt ditt pass för att se ESTA.

Som du kan se är handläggningstiden för en ESTA-ansökan mycket kortare än den tid som krävs för att få ett visum.

 

När är det lämpligt att ansöka om ett ESTA med tanke på dessa tidsfrister?

Vi har just sett att bekräftelsen av ditt ESTA skickas till dig mycket snabbt och direkt via e-post, vilket kan uppmuntra dig att ta detta steg i sista stund, precis innan din resa.

Vi råder dig dock att planera i förväg för att undvika oförutsedda omständigheter som, om du har ont om tid, kan hindra dig från att fullfölja ditt besök i USA.

Detta är fallet om du mot all förmodan får ett negativt svar från de amerikanska myndigheterna, vilket innebär att ditt ESTA avslås. I så fall kan du fortfarande resa till USA, men du måste vidta andra administrativa åtgärder.  Om avslaget till exempel beror på ett fel från din sida när du fyllde i formuläret kan du göra en ny ansökan online, men det måste gå tio dagar mellan meddelandet om avslaget och registreringen av en ny ansökan. Om din ansökan avslås av någon annan anledning, till exempel om den är oförenlig med ESTA-reglerna, kan du eventuellt ansöka om en traditionell visering för att resa till det landet. I detta fall kommer det naturligtvis att ta längre tid att få uppehållstillstånd och processen kan ta flera månader i de mest komplicerade fallen.

Det rekommenderas därför starkt att du ansöker om ett ESTA några veckor eller till och med månader före din avresa, så att du har möjlighet att komma tillbaka om din första ansökan avslås.

Ansök om ESTA

Hur länge ditt ESTA-tillstånd är giltigt och om du kan återanvända ditt resetillstånd:

Låt oss gå vidare till en annan tidsfråga som många resenärer som kan dra nytta av ESTA-tillstånd ställer sig. Om bekräftelsen av ditt ESTA skickas till dig inom högst 72 timmar kan du använda detta resetillstånd för olika vistelser och även för enkla genomresor eller mellanlandningar i USA när du väl har fått det.

ESTA-tillståndet är ett uppehållstillstånd som är giltigt i sammanlagt två år från och med den dag då det erhölls. Under dessa två år kan du alltså resa till USA så många gånger du vill utan att behöva göra en ny ansökan online. För att du ska kunna använda ditt ESTA igen för framtida resor får informationen i din akt dock inte ha ändrats. Detta gäller särskilt ditt passnummer, för om ditt biometriska eller elektroniska pass har förnyats sedan du ansökte om ESTA, antingen efter att du förlorat det eller efter att det gått ut, kommer numret på ditt nya pass också att ha ändrats. Därför kommer ditt ESTA inte längre att vara elektroniskt kopplat till det. I så fall måste du ansöka på nytt online som om det vore första gången.

Endast några få enkla uppgifter kan ändras på ett giltigt ESTA, t.ex. din e-postadress, flygbolagets namn eller din bostadsadress i USA. Alla andra viktiga uppgifter och svar på frågeformuläret som har ändrats måste du ansöka om på nytt online.

Men vad händer när den tvååriga giltighetstiden för ditt ESTA har löpt ut? I verkligheten kommer du inte att informeras om att giltighetstiden går ut och det är därför upp till dig att kontrollera det datum då du fick ditt tidigare tillstånd för att se om det fortfarande är giltigt. Om det inte är det, har ditt pass inte längre något uppehållstillstånd och du måste ansöka om ett nytt ESTA online. ESTA-tillstånd förnyas aldrig automatiskt, så du måste göra detta manuellt. Naturligtvis måste du betala den första ansökningsavgiften och handläggningsavgiften igen.

Det är också viktigt att veta att om du förnyar ditt ESTA i slutet av giltighetstiden finns det ingen garanti för att du får ett positivt svar igen. Det är möjligt att din situation har ändrats och att du inte längre uppfyller USA:s immigrationsregler eller att lagstiftningen i landet har ändrats och att du inte längre har rätt att resa in i landet.

 

Väntetiden på 72 timmar har gått ut och du har inte fått någon bekräftelse på ditt ESTA: Vad ska du göra?

Som vi förklarade ovan i vår förklaring av väntetiden för att få en bekräftelse på ditt ESTA behöver du i allmänhet bara vänta några timmar innan du får detta berömda meddelande om godkännande eller avslag på ditt resetillstånd, och högst 72 timmar. Men om denna 72-timmarsperiod har gått ut och du inte har fått något, finns det flera möjliga förklaringar.

Innan du får panik bör du först och främst se till att du har kollat din e-post. Kom ihåg att kontrollera mappen för skräppost eller skräppost i din inkorg, eftersom det inte är ovanligt att de amerikanska myndigheternas svarsmail helt enkelt glider igenom, eftersom det kommer från en okänd avsändare som också är baserad utomlands.

Du kan också kontrollera att din ESTA-ansökan har behandlats. Det enklaste sättet att göra detta är att kontrollera ditt kontoutdrag. Eftersom din ansökan registreras efter det att du online har betalat de avgifter som krävs för att behandla och överföra din ansökan, kan din ansökan endast valideras och överföras till de amerikanska myndigheterna om de begärda avgifterna har debiterats från ditt konto. Om du inte ser någon betalning på ditt konto för det belopp du ansökt om betyder det att din ansökan inte har slutförts. Detta beror vanligtvis på ett problem med betalningen. Du bör därför kontrollera att det finns tillräckligt med pengar på ditt bankkonto för att betala priset och att din bank inte har spärrat användningen av ditt kort av någon annan anledning. Det är också möjligt att du av misstag har avbrutit betalningsprocessen. Kortbetalningar på nätet är ofta mycket säkra och när du bekräftar dina kortnummer kan du omdirigeras till en server hos din bank för att bekräfta din betalning genom att ange en kod som du fått via SMS. Om du trodde att du hade slutfört betalningen och stängde webbläsarfönstret är det troligt att betalningen inte har bekräftats. Börja därför ansökningsförfarandet från början igen och kontrollera dessa punkter noggrant.

Om ditt bankkonto har debiterats kan en annan förklaring till att du inte har fått en bekräftelse på ditt ESTA inom tidsfristen vara ett fel i den e-postadress du angav när du registrerade dig på formuläret. Det är därför möjligt att ditt ESTA verkligen har bekräftats, men till en felaktig e-postadress. I det här fallet är det bästa att kontrollera statusen för ditt ESTA genom att gå direkt till de amerikanska myndigheternas webbplats. Du kan få tillgång till din fil med hjälp av ditt passnummer och några ytterligare uppgifter. Om du har kommit ihåg att skriva ner ditt filnummer sparar du värdefull tid här. Observera att du inte behöver få bekräftelse via e-post för att ditt ESTA ska vara giltigt vid tidpunkten för din resa.

Om du inte kan hitta en rimlig förklaring till att du inte har fått din ESTA-bekräftelse rekommenderar vi dig att helt enkelt ansöka på nytt online.

Ansök om ESTA

Hur kan jag ansöka om ett ESTA online på kortast möjliga tid för att få en snabb bekräftelse?

Nu när du vet nästan allt om hur lång tid det tar att få ditt ESTA bekräftat, kan vi börja med att förklara i detalj hur du ansöker om detta resetillstånd online.

För det första bör du ta dig en stund för att fylla i din ansökan i lugn och ro. Se till att du inte blir störd under processen för att undvika att du gör misstag som kan leda till att din ansökan avslås. Du bör också ha ditt passnummer redo, eftersom ditt ESTA kommer att kopplas till ditt pass när du fyller i formuläret.

Gå sedan till ESTA-ansökningsformuläret online, helst på svenska, genom att besöka webbplatsen för en tjänsteleverantör som vi rekommenderar på vår webbplats. Fyll i ansökningsblanketten mycket noggrant med dina personuppgifter som fullständigt namn, födelsedatum, adress och e-postadress. Kontrollera att uppgifterna är desamma som i ditt pass och dina resehandlingar.

Du måste sedan besvara en rad frågor för att bedöma din rätt att resa in i USA enligt de regler som fastställts av staten och av själva systemet. Frågorna kan gälla ditt yrke, din familjesituation, ditt hälsotillstånd eller din moraliska och juridiska situation. Det är självklart att du måste besvara dessa frågor med största möjliga ärlighet, eftersom de amerikanska myndigheterna som kommer att granska din ansökan lätt kan kontrollera att de är sanningsenliga.

När du har fyllt i formuläret ska du ta dig tid att kontrollera alla svar innan du bekräftar det. Fortsätt sedan att betala den begärda avgiften med kreditkort eller någon annan elektronisk betalningsmetod som du har tillgång till.

Du behöver inte göra mer än att vänta på att få en bekräftelse på ditt ESTA-tillstånd via e-post inom 72 timmar efter att du har bekräftat att du har betalat den begärda avgiften.

Observera att om du reser med familj eller vänner till USA kan du ansöka om ett grupp-EESTA genom att fylla i samma formulär för alla resenärer som följer med dig. Du måste naturligtvis ha de nödvändiga elementen för var och en av dessa resenärer.

 

Sammanfattning av tips för att få ett ESTA i tid:

För att undvika att behöva skjuta upp din resa på grund av att du inte fick ditt ESTA i tid kan du följa de här tipsen:

  • Starta ESTA-ansökan minst två veckor före din avresa och kom ihåg att ta med ditt biometriska eller elektroniska pass.
  • Kontrollera att du har läst och godkänt din ansökan.
  • Föredrar betalning med kreditkort, vilket är snabbare och säkrare.
  • Kontrollera att det tilldelade beloppet har debiterats från ditt bankkonto.
  • Om du har utelämnat något av ovanstående steg ska du inte slösa tid och ansöka om ESTA på nytt genom att börja om från början, såvida du inte har ett filnummer.
Ansök om ESTA

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.

 

Ofta ställda frågor

När är det lämpligt att ansöka om ESTA?

Vi rekommenderar att du gör denna begäran minst två till tre veckor före din avresa. Det är dock inte heller tillrådligt att ansöka för tidigt. ESTA-tillståndet är giltigt i två år från och med utfärdandedatumet och om du får det några månader tidigare skulle det minska dina framtida resealternativ.

Varför kan det hända att din ESTA-ansökan har blivit uppskjuten?

Om du har fått ett e-postmeddelande som varken anger att ditt ESTA har godkänts eller avslagits, utan bara att din ansökan är under behandling, eller om du ser denna status när du kontrollerar din ansökan på ESTA-webbplatsen, betyder det inte att din ansökan har avslagits. En pågående ansökan innebär helt enkelt att din ansökan ännu inte har behandlats eller håller på att granskas. Detta kan ske när det finns för många pågående ansökningar, men också när immigrationsmyndigheterna behöver göra en grundligare kontroll.

Vad gör du om du inte får ditt ESTA inom 72 timmar?

Om den normala tidsfristen på 72 timmar har löpt ut och du ännu inte har fått e-postmeddelandet om status för ditt ESTA finns det flera möjligheter. Kontrollera först din skräppost- eller skräppostmapp, eftersom det är möjligt att det e-postmeddelande du fick finns där. Om så inte är fallet kan du också besöka ESTA-webbplatsen för att kontrollera statusen på din ansökan.

När upphör ett ESTA att gälla?

ESTA-tillståndets giltighetstid är för närvarande två år från utfärdandedatumet. Det innebär att du kan använda tillståndet för att göra flera resor under denna period, förutsatt att ditt pass inte har gått ut och att de uppgifter du har angett på blanketten fortfarande är giltiga.