Hoe lang is de ESTA geldig?

Ontdek hoe lang het ESTA geldig is en hoe lang u het voor verschillende reizen kunt gebruiken, en geef ook uitleg over speciale gevallen.

ESTA aanvragen!
Geldigheid van ESTA

Met de elektronische reistoestemming ESTA kunt u naar de VS reizen zonder een traditioneel visum aan te vragen. Het heeft ook het voordeel dat het kan worden gebruikt voor meerdere reizen naar de VS. Tijdens de volledige geldigheidsduur van het ESTA en onder bepaalde voorwaarden kunt u namelijk een of meer reizen naar het land maken. Maar hoe lang is deze machtiging geldig en in welke gevallen kan zij worden verkort? Dit is wat wij hier in detail willen uitzoeken.

Geldigheid van het ESTA: belangrijkste punten

 • Het ESTA is 2 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.
 • De geldigheid van het ESTA kan worden verkort als je paspoort of situatie verandert.
 • Het ESTA wordt niet automatisch verlengd aan het einde van de geldigheidsperiode
 • Je kunt meerdere reizen naar de VS maken tijdens de ESTA geldigheidsperiode.

 

Hoe lang is het ESTA momenteel geldig?

Een ESTA-vergunning is momenteel 2 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Dit betekent dat u gedurende deze twee jaar zoveel naar de Verenigde Staten kunt reizen als u wilt, zonder dat u opnieuw een aanvraag hoeft in te dienen. Vergeet alleen niet dat elk van deze reizen niet langer dan 90 dagen mag duren.

Maar wees voorzichtig! Zoals we hieronder met enkele precieze toelichtingen zullen zien, kan de geldigheidsduur van uw ESTA voor de Verenigde Staten korter zijn omdat deze vergunning in verschillende situaties vóór de normale datum kan aflopen.

Zodra uw ESTA is verlopen of niet meer geldig is, kan het niet meer worden gewijzigd of automatisch worden verlengd. In dit geval moet u, als u opnieuw naar de VS wilt reizen, opnieuw online een ESTA aanvragen en de procedure vanaf het begin herhalen.

ESTA aanvragen!

Wat veroorzaakt een vermindering van de geldigheid van het ESTA?

Zoals hierboven vermeld, kan het ESTA in bepaalde specifieke gevallen minder dan twee jaar geldig zijn.  Hier zijn de verschillende elementen die deze periode kunnen verkorten:

 • Een verandering van paspoort: indien het paspoort dat u bij de eerste aanvraag van een ESTA hebt ingevuld, is veranderd als gevolg van vernieuwing of verlies of diefstal van het vorige paspoort, moet u een nieuwe aanvraag indienen. Vergeet niet dat een ESTA elektronisch gekoppeld is aan een paspoortnummer dat niet kan worden gewijzigd.
 • Fout in het formulier: als u een fout maakt bij het online invullen van het ESTA-formulier of bepaalde informatie vergeet te verstrekken, wordt uw ESTA automatisch geannuleerd.
 • Een wijziging in de verstrekte informatie: Ook als bepaalde gegevens die u in het ESTA-aanvraagformulier hebt ingevuld, niet meer juist zijn, zoals uw adres, naam of e-mailadres, moet u een nieuwe aanvraag indienen.
 • Als u van plan bent om langer dan 90 dagen naar de VS te reizen: Als u van plan bent om langer dan 90 dagen naar de VS te reizen, kan uw ESTA niet worden gebruikt en zult u een visum moeten aanvragen.
 • Niet-naleving van de voorwaarden van uw vorige reis: Indien u niet hebt voldaan aan de wettelijke voorwaarden van uw vorige reis naar de VS, kan de Amerikaanse regering uw ESTA annuleren.

 

Verwar de geldigheid van het ESTA niet met de toegestane duur van het verblijf:

De periode waarover we het in dit artikel hebben, betreft de geldigheidsperiode en dus de tijd gedurende welke u uw ESTA kunt gebruiken zodra u het hebt verkregen. Het heeft geen betrekking op de duur van het met deze reisvergunning toegestane verblijf.

Hoewel u een onbeperkt aantal reizen naar de Verenigde Staten kunt maken tijdens de twee jaar dat uw ESTA geldig is, mag elk verblijf niet langer duren dan 90 opeenvolgende dagen, d.w.z. drie maanden op Amerikaans grondgebied.

Vergeet ook niet dat u uw ESTA alleen kunt gebruiken om naar de Verenigde Staten te reizen als u naar het land reist voor toerisme, zaken, transit of om een familielid te bezoeken.

Zelfs als het nog geldig is, kunt u met uw ESTA niet naar de VS reizen om te werken of te studeren.

Indien u tijdens uw reis naar de Verenigde Staten naar Canada, Mexico of een van de Caribische eilanden wilt reizen, wordt dit verblijf meegerekend in de geldigheidsduur van 90 dagen van uw ESTA.

 

Hoe lang moet ik in de VS blijven met een ESTA?

Als u in de verleiding komt om de duur van uw ESTA te verlengen door de VS te verlaten en snel weer binnen te komen, moet u weten dat u dat niet mag doen. Hoewel de regering van de VS geen officiële minimumperiode heeft vastgesteld tussen reizen naar de VS, zult u bij aankomst worden gecontroleerd door een douane- en grensbewakingsambtenaar.

De ambtenaar zal uw situatie onderzoeken en, indien hij of zij vermoedt dat u de Verenigde Staten tijdelijk hebt verlaten met als enig doel de maximale geldigheidsduur van 90 dagen van uw ESTA te verlengen, kan hij of zij de vergunning ongeldig verklaren.

Als u langer dan 90 dagen in de Verenigde Staten wilt blijven, is dat inderdaad mogelijk, maar in dat geval wordt uw ESTA niet aanvaard en zult u eerst een visum moeten aanvragen.

 

Geldigheidsduur van paspoort en geldigheidsduur van ESTA :

Laten we van dit artikel gebruik maken om u te herinneren aan een belangrijk punt met betrekking tot de geldigheidsduur van uw ESTA-autorisatie en het verband daarvan met de geldigheidsduur van uw paspoort. De elektronische ESTA-autorisatie is namelijk een autorisatie die elektronisch gekoppeld is aan een paspoort waarvan het nummer door de reiziger bij zijn aanvraag in het onlineformulier is meegedeeld.

Dit betekent dat u niet alleen rekening moet houden met de geldigheid van uw ESTA als u opnieuw naar de VS wilt reizen. Als bijvoorbeeld het paspoort dat u bij uw eerste aanvraag hebt gebruikt, is verlopen, vervalt ook uw reisvergunning.

Indien u ten volle wenst te profiteren van de geldigheidsduur van twee jaar van uw ESTA om meerdere reizen naar de Verenigde Staten te maken, is het dus raadzaam ervoor te zorgen dat uw paspoort ook gedurende deze twee jaar geldig is. Als uw paspoort binnenkort verloopt, raden wij u aan eerst een nieuw aan te vragen voordat u een ESTA aanvraagt.

Er zij aan herinnerd dat indien niet alle paspoortgegevens correct in de ESTA-aanvraag zijn vermeld, de geldigheid ervan ook onmiddellijk vervalt.

Het paspoortnummer dat in het ESTA-aanvraagformulier wordt ingevuld, moet altijd hetzelfde zijn als het paspoort dat u bij uw reis naar de VS zult tonen. Hoewel de ESTA-aanvraagprocedure slechts enkele minuten in beslag neemt, kan een aanvraag voor een paspoort meer tijd in beslag nemen. Het is daarom raadzaam tijdig een ESTA aan te vragen om uw reis tot een goed einde te kunnen brengen.

ESTA aanvragen!

Wordt de geldigheid van het ESTA verlengd wanneer het verstrijkt?

Nee! Het elektronisch systeem voor reisvergunningen ESTA werkt niet volgens het model van stilzwijgende verlenging. Dit betekent dat uw verblijfsvergunning na twee jaar automatisch vervalt en in geen geval kan worden verlengd of vernieuwd.

Reizigers wier ESTA is verlopen, moeten dus op dezelfde manier als de eerste keer opnieuw een aanvraag indienen en de kosten voor deze procedure opnieuw betalen. Er zal u niet om een ESTA-nummer worden gevraagd wanneer u online een aanvraag indient.

 

Hoe vraag ik een ESTA aan als het verlopen is?

Bent u er net achter gekomen dat uw ESTA-autorisatie is verlopen en wilt u binnenkort een reis naar de VS plannen? Hieronder vindt u de procedure die u moet volgen om een nieuwe elektronische reisvergunning aan te vragen:

Zodra de aanvraag is ingediend, duurt het maximaal 72 uur om een antwoord te ontvangen. Dit wordt u per e-mail toegezonden en u bent niet verplicht uw ESTA af te drukken; het wordt dan automatisch aan uw paspoort gehecht.

 

Welke gegevens op het formulier kunnen ertoe leiden dat uw ESTA verloopt voordat de geldigheid ervan afloopt?

Zoals hierboven vermeld, kan een fout of een wijziging in sommige gegevens op het ESTA-aanvraagformulier ertoe leiden dat uw vergunning vóór het einde van de tweejarige geldigheidsperiode vervalt.

Dit geldt met name voor onvolledige of onjuiste gegevens. Indien het aanvraagformulier niet correct is ingevuld of indien informatie ontbreekt, is het mogelijk dat uw ESTA wordt toegekend zonder dat het geldig is.

Er zij aan herinnerd dat ESTA's worden afgegeven zonder grondig te zijn gecontroleerd door de immigratieautoriteiten. Het is dan ook meestal bij het overschrijden van de grens dat deze agenten een fout, zoals een verkeerde geboortedatum, kunnen ontdekken. Dit soort fouten wordt niet automatisch door het formulier gedetecteerd, zodat u wel uw ESTA kunt krijgen, maar het niet kunt gebruiken.

Helaas ontdekken reizigers deze fout vaak wanneer zij inchecken voor hun vlucht naar de Verenigde Staten. De luchtvaartmaatschappij zal het ESTA dan als ongeldig beschouwen. In dat geval moet een nieuwe aanvraag worden ingediend door een nieuw formulier in te vullen.

Evenzo is het mogelijk dat de in het oorspronkelijke aanvraagformulier ingevulde gegevens niet meer geldig zijn op het moment van uw reis. In dat geval kan, indien uw situatie is gewijzigd, uw ESTA ongeldig worden verklaard. Uw ESTA vervalt automatisch als :

 • Je gebruikt een nieuw paspoort
 • U hebt uw achternaam of voornaam veranderd
 • U hebt uw nationaliteit veranderd
 • Je bent van geslacht veranderd
 • Je bent verhuisd naar een ander land
 • U kunt niet langer "nee" antwoorden op alle veiligheidsvragen

In sommige andere gevallen heeft een wijziging in bepaalde gegevens geen invloed op de geldigheid van uw ESTA en kunt u het voor uw reis gebruiken:

 • U bent verhuisd, maar niet naar een ander land
 • U hebt uw contactpunt in de VS gewijzigd
 • U hebt uw vakantieadres of reisdatum gewijzigd
 • u om een andere reden naar de Verenigde Staten wilt reizen (in overeenstemming met de door het ESTA toegestane redenen)
ESTA aanvragen!

Adeline HARMANT
Als webschrijver en globetrotter met een passie voor reizen en toerisme heb ik een grondige kennis opgedaan van de procedures die essentieel zijn voor reizigers. Ik help reizigers om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor een geslaagde reis, vooral als het gaat om het online verkrijgen van een visum. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied wil ik je graag waardevolle adviezen geven om de wereld met een gerust hart te ontdekken.

 

Vaak gestelde vragen

Hoe lang is het ESTA geldig voor reizen naar de Verenigde Staten?

ESTA is een systeem dat in 2009 in het leven is geroepen en waarvan de geldigheidsduur door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid is vastgesteld op 2 jaar. Het is dan ook de Amerikaanse regering die heeft besloten om reizigers die deze vergunning hebben gekregen, toe te staan om gedurende deze twee jaar met deze vergunning in het land te reizen. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat deze periode in de toekomst wordt gewijzigd, maar op dit moment is het nog steeds twee jaar.

Hoeveel reizen naar de VS kan ik maken tijdens de geldigheidsduur van het ESTA?

In theorie kunt u de VS zo vaak bezoeken als u wilt tijdens de geldigheidsduur van twee jaar van uw ESTA-machtiging. Daartoe hoeft u alleen maar de voorwaarden inzake duur en reden van verblijf na te leven en ervoor te zorgen dat geen van de belangrijke gegevens die u bij uw aanvraag op het formulier hebt ingevuld, is gewijzigd.

Is het mogelijk om de geldigheid van het ESTA te verlengen?

Nee. Helaas is het niet mogelijk om de geldigheid van een ESTA-autorisatie te verlengen. Zodra deze machtiging is verlopen, wordt zij niet langer aan uw paspoort gehecht. Als u opnieuw naar de VS wilt reizen, moet u vanaf het begin een nieuwe ESTA-autorisatie aanvragen. Natuurlijk zult u ook de kosten opnieuw moeten betalen.