Officiella dokument för resor till USA

Om du planerar en resa till USA och redan har ditt pass, slösa inte mer tid och ansök om ESTA-tillstånd online nu för att få det så snart som möjligt.

Viktiga dokument*:
1
Dokument för USA
Giltigt pass
2
Vad behöver du för att resa till USA?
Ansök om ESTA
*De handlingar som ska uppvisas kan variera beroende på ditt medborgarskap.
Dokument för USA

Planerar du en resa till USA och har redan bokat flygbiljetter? Om så är fallet bör du se till att du har förberett dig inför resan genom att komma ihåg att ha med dig andra officiella dokument som är nödvändiga för den här typen av resa och som du kommer att bli ombedd att visa upp när du går ombord på planet och när du anländer till USA. I den här artikeln förklarar vi dessa viktiga dokument utan vilka du inte kan genomföra dina reseplaner och hur du kan skaffa dem så snabbt som möjligt.

Dokument för en resa till USA: Viktiga punkter

 • Ett pass är en obligatorisk handling för alla resor till USA.
 • Du behöver också ett resetillstånd för att resa till USA
 • ESTA är ett elektroniskt dokument som är ett alternativ till visum för resor till USA.
 • Resenärer som inte har ESTA måste ansöka om visum för USA.

 

Vilka dokument behöver jag för att resa till USA?

För att resa in i USA krävs vissa administrativa förberedelser och du måste se till att du har de dokument som behövs för din resa. Det är viktigt att notera att varje resenär som följer med dig måste ha dessa dokument i sin ägo. Detta gäller även barn på familjeresor, inklusive spädbarn. Dessa dokument kommer att begäras och kontrolleras både när du går ombord på ditt flyg till USA och när du anländer till USA. Om du inte har dessa dokument kommer du naturligtvis att nekas ombordstigning eller inresa till USA, även om du redan har bokat ditt flyg.

Så låt oss gå till botten med de dokument som är viktiga för din vistelse. Det första dokumentet som du måste ha i din ägo är naturligtvis ett giltigt pass som gäller under hela din vistelse i USA. Men det är inte allt. Du behöver också ett ESTA.

Sedan några år tillbaka är det inte längre absolut nödvändigt att ha visum för att resa in i USA. Som vi förklarar närmare nedan är ESTA ett elektroniskt resetillstånd som är mycket enklare och snabbare att få än en visering och som gör att du under vissa förutsättningar kan resa till USA utan att behöva ansöka om en klassisk visering.

Observera också att om du reser med ditt barn utan den andra föräldern måste du ha med dig familjejournalen och ett utresetillstånd som undertecknats av den andra föräldern.

Ansök om ESTA

Skaffa ett pass för att resa till USA:

Vi går ett steg längre och tittar på hur du kan få ditt pass för att resa till USA. Numera är det biometriska passet den typ av pass som du får när du ansöker om ett pass och som ersatte det elektroniska passet 2009. Detta pass har den speciella egenskapen att det innehåller en digital bild av innehavarens ansikte och fingeravtryck från 8 eller 10 fingrar. Oavsett om du ansöker om ett nytt pass eller förnyar ett utgånget pass är förfarandet exakt detsamma.

En passansökan görs i det stadshus där du bor. Du kan dock börja med att skriva ut den officiella passansökningsblanketten online och fylla i och underteckna den innan du åker dit. Vissa stadshus är utrustade med maskiner som kallas biometriska stationer som gör det möjligt att registrera dessa biometriska passansökningar. Vissa stadshus har dock ännu inte utrustats med denna utrustning, men i så fall kommer de att tala om var du kan ansöka om ditt pass i ditt område. Det bör också noteras att i vissa storstäder, t.ex. Paris, måste man i förväg göra en ansökan om ett biometriskt pass via telefon. Detta kan ta en viss tid och du bör räkna med denna tid innan du reser till USA.

När du ansöker om ett biometriskt pass måste du lämna in vissa styrkande dokument som varierar beroende på din ålder. För vuxna ska följande handlingar lämnas in:

 • Den officiella passansökningsblanketten som du har laddat ner och fyllt i.
 • 2 nya identitetsfoton i officiellt format (3,5 x 4,5 cm), identiska och som du kan identifieras perfekt på. Fotografierna ska vara tagna framifrån, barhuvade och mot en ljus bakgrund med ett neutralt, enkelt uttryck och i färg. Bilderna måste vara mindre än sex månader gamla.
 • 1 adressbevis som visar ditt för- och efternamn och som är högst tre månader gammalt, t.ex. en vatten- eller elräkning eller ett skattebesked.
 • En fullständig kopia av din födelseattest som är daterad för mindre än tre månader sedan. Du kan få den genom att begära den från kommunhuset i din födelsekommun, antingen via e-post, online eller per post. Ett enkelt giltigt eller utgånget identitetskort räcker dock för att ersätta detta civilståndsdokument.
 • Om du förnyar ditt pass måste du naturligtvis lämna tillbaka ditt gamla pass. Detta sker dock först den dag du får ditt nya pass, såvida det inte fortfarande innehåller ett eller flera giltiga visum, i vilket fall du kan behålla det tills visumen löper ut.

För minderåriga är de handlingar som ska lämnas in något annorlunda. Observera att från och med nu måste alla resenärer, även barn, ha ett eget pass och att det därför inte längre är möjligt att lägga till ditt barn i ditt eget pass. Passet för en minderårig är giltigt i fem år och inte i tio år, och ansökan måste naturligtvis göras av en ansvarig vuxen med föräldraansvar. Du måste tillhandahålla :

 • Den utskrivna och undertecknade passansökningsblanketten.
 • 2 passfoton som uppfyller samma kriterier som beskrivs ovan.
 • Ett aktuellt adressbevis för föräldern.
 • En identitetshandling för den förälder som ansöker om passet.
 • En fullständig kopia av barnets födelseattest som är mindre än tre månader gammal eller en giltig eller föråldrad identitetshandling.

Det bör noteras att passansökningsblanketten för en minderårig måste fyllas i av den juridiska föräldern och undertecknas av föräldern. Barn över 13 år måste dock själva skriva under sitt pass. Passet utfärdas endast i närvaro av den förälder som gjort ansökan. Det bör också noteras att barn under 12 år inte längre behöver lämna fingeravtryck när de ansöker om pass.

Som nämnts ovan är biometriska eller elektroniska pass giltiga i fem år för minderåriga sökande. Ett pass för vuxna är giltigt i 10 år.

 

Vad är ESTA-tillstånd för resor till USA?

Som nämnts ovan måste du förutom ditt giltiga pass visa upp ytterligare ett officiellt dokument för att resa till USA, nämligen ett ESTA-resetillstånd. Det krävs faktiskt inte längre nödvändigtvis ett visum för att resa till USA, eftersom ett nytt system infördes för några år sedan som förenklar förfarandena för resenärer till USA avsevärt.

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization (elektroniskt system för resetillstånd). ESTA är naturligtvis nödvändigt för att du ska kunna gå ombord på ett flyg till USA om du inte har något visum. Detta beror på att detta system endast gäller ansökningar från resenärer som uppfyller vissa kriterier, som beskrivs nedan:

Sökandens bosättningsland: ESTA-systemet inrättades av USA för vissa länder. Det är därför nödvändigt att vara medborgare i ett av de länder som är medlemmar i detta system för att kunna dra nytta av det. Hittills har 38 länder anslutit sig till systemet, däribland Sverige, Frankrike, Tyskland och andra länder runt om i världen som har accepterat avtalsvillkoren. Du måste därför vara medborgare i ett av dessa länder för att ansöka om ett ESTA. Dessa resenärer behöver inget visum för att resa till USA.

Å andra sidan är även längden på den vistelse i USA som tillåts med detta ESTA-resetillstånd begränsad. Detta system fungerar endast för vistelser som är kortare än 90 dagar, dvs. ungefär 3 månader. För längre vistelser måste du naturligtvis ansöka om ett klassiskt visum.

Syftet med din resa är också viktigt om du vill utnyttja ESTA. Detta tillstånd gäller endast för resor till USA för turism, affärer eller för att besöka en släkting. Om du vill resa till USA för arbete, permanent uppehållstillstånd eller studier måste du ansöka om ett särskilt visum.

Slutligen måste du också ha ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass. Av flera goda skäl kan du inte få detta resetillstånd med ett enkelt identitetskort. För det första är passet ett viktigt dokument för resor till länder utanför Europeiska unionen och därför viktigt för USA. För det andra kopplas ditt ESTA-tillstånd automatiskt och elektroniskt till ditt pass. Det är inte ett fysiskt dokument och de tjänstemän som ansvarar för de olika kontrollerna under resan kan endast kontrollera ditt ESTA genom att läsa av ditt pass i datorn. Se till att det passnummer som du anger när du ansöker om ett ESTA är detsamma som det du kommer att visa upp under resan. Om du tänker förnya ditt pass före resan ska du vänta med att ansöka om ESTA tills du har fått ditt nya pass. Det är också viktigt att notera att passets utgångsdatum är viktigt. Ditt pass måste vara giltigt minst till slutet av resan. Om så inte är fallet kan du förnya ditt pass innan det löper ut.

När du har fått ditt ESTA-tillstånd är det giltigt i två år. Detta innebär att du kan resa till USA flera gånger utan att systematiskt behöva förnya detta tillstånd om dina olika resor uppfyller de villkor som anges ovan. Det är också viktigt att ingen av de uppgifter som du lämnade i din ansökan har ändrats för att ditt ESTA ska förbli giltigt.

Ansök om ESTA

Hur ansöker jag om ett ESTA för att resa till USA?

Som vi just har sett är ESTA tillsammans med passet ett viktigt dokument för alla resor till USA. Låt oss se hur du kan få detta resetillstånd. Som namnet antyder är ESTA ett elektroniskt system, vilket innebär att hela förfarandet sker direkt online och att du inte behöver gå någonstans för att få det.

Allt du behöver är en dator och en internetuppkoppling för att göra detta. Börja med att besöka en ansökningswebbplats, till exempel den som vi rekommenderar på den här webbplatsen, och gå in på ansökningsformuläret online. Du måste fylla i några personliga uppgifter, t.ex. din fullständiga identitet, din adress, ditt passnummer och en giltig e-postadress.

Du kommer sedan att få ett antal frågor om ditt brottsregister, din hälsa, tidigare resor och skälen till att du vill komma till USA.

När blanketten har fyllts i och kontrollerats kan du bekräfta din ansökan genom att göra en onlinebetalning av de begärda avgifterna. Betalningen sker direkt online med kreditkort och naturligtvis på en säker server.

Du kommer att få ett svar på din ansökan inom 72 timmar direkt via e-post. Om ditt ESTA beviljas behöver du inte göra något mer eftersom tillståndet, som förklarats ovan, automatiskt bifogas ditt pass. Det är därför inte nödvändigt att skriva ut din ansökan om du inte vill ha en skriftlig dokumentation, särskilt om du planerar flera resor.

Om din ansökan har avslagits har du möjlighet att lämna in en ny ansökan inom 10 dagar efter det att du fått meddelande om avslaget eller att ansöka om en vanlig visering om avslaget beror på att du inte uppfyller de villkor som vi har beskrivit ovan.

Det är viktigt att notera att alla resenärer till USA måste ha detta tillstånd eller en vanlig visering, även barn och spädbarn.

 

Finns det några andra dokument som är användbara när du organiserar en resa till USA?

Vi har just sett vilka de två oumbärliga officiella dokumenten är som du måste ha med dig för din resa till USA, nämligen ditt ESTA eller visum och ditt pass. Men är det bra att ta med andra dokument?

Du kan naturligtvis teckna en försäkring innan du reser till USA. Detta är naturligtvis inte obligatoriskt, men kan vara användbart om du ska stanna i landet i flera månader. Se till exempel till att försäkringen innehåller en garanti som täcker medicinsk behandling på plats eller hemtransport.

Det är också en bra idé att ta med sig ett annat identitetsbevis om du skulle förlora ditt pass under resan. Kom ihåg att ta med dig ditt nationella identitetskort även om det inte är till någon nytta för att få rätt att resa in i USA, eftersom du endast har rätt att resa in med ett pass.

Kom ihåg att göra fotokopior av alla viktiga dokument (pass, hotellbokningar, flygbiljetter osv.) och lägg dem i ett separat bagage. På så sätt kan du undvika att bli förvirrad om du tappar bort något av ditt bagage under resan eller när du reser i landet.

Ansök om ESTA

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.

 

Ofta ställda frågor

Är det möjligt att resa till USA med ett identitetskort?

Det är naturligtvis inte möjligt att resa till USA med ett enkelt identitetskort. Eftersom USA ligger utanför EU måste du ha ett giltigt pass för att resa dit. På samma sätt måste du ange ett passnummer när du ansöker om ett ESTA eller ett visum, vilket inte kan göras enbart med ett ID-kort.

Är ESTA ett pappersdokument som ska uppvisas för att resa till USA?

ESTA-resetillstånd är ett elektroniskt och dematerialiserat tillstånd. Det innebär att det inte är ett pappersdokument som du måste visa upp när du anländer till landet. Intyget kommer att bifogas elektroniskt och därmed elektroniskt till ditt pass. Gränsbevakningstjänstemännen har en programvara som gör det möjligt för dem att få tillgång till ditt ESTA genom att skanna ditt pass.

Hur länge kan du resa till USA med ett ESTA?

ESTA-tillståndet ger dig rätt att stanna i USA i mindre än 90 dagar och i två år från och med den dag du får det. Man bör också komma ihåg att andra villkor är kopplade till detta system, bland annat anledningen till resan, som måste vara turism eller en affärsresa. Om du planerar en längre vistelse eller av någon annan anledning måste du ansöka om visum.