Förfarandet för att förnya ett ESTA-tillstånd

Förnyandet av ditt ESTA är inte ett automatiskt förfarande. I den här artikeln får du reda på hur du förnyar ditt ESTA och när det är bäst att göra det.

Förnya ditt ESTA!
Förnya ESTA

Om du redan har använt dig av ett ESTA-resetillstånd för att besöka USA och vill veta hur förnyelsen av detta dokument fungerar om du vill göra en ny resa eller vistas i landet, hittar du svaren på dina frågor i den här artikeln. Vi kommer naturligtvis att ta upp olika viktiga punkter, inklusive förnyelse av ESTA efter att giltighetstiden har löpt ut eller under giltighetstiden när det är nödvändigt, och vi kommer att förklara för dig hur du konkret ska gå tillväga för att genomföra denna förnyelse.

Förnya ESTA: Viktiga punkter

  • ESTA-tillståndet är giltigt i två år och förnyas inte automatiskt.
  • En ny ansökan måste göras i slutet av denna period för att förnya ditt ESTA-tillstånd.
  • Du måste förnya ditt ESTA före utgången av denna period om ditt pass eller annan viktig information ändras
  • Priset för en förnyelse av ESTA är detsamma som för en första ansökan.

 

Förnyas ESTA automatiskt när giltighetstiden löper ut?

Låt oss börja artikeln med att påminna om hur länge ett ESTA-tillstånd är giltigt. När du har fått ett positivt svar på din ESTA-ansökan online är detta tillstånd juridiskt giltigt i två år. Detta innebär att du, förutom i vissa särskilda fall som vi kommer att diskutera nedan, inte behöver förnya ditt ESTA under denna period och att du därför kan använda det för flera vistelser, mellanlandningar eller transiteringar i USA.

Men vad händer efter att giltighetstiden har gått ut? Med andra ord, är det nödvändigt att förnya ditt ESTA efter dessa två år eller görs det automatiskt? I verkligheten sker ingen automatisk förnyelse av ESTA-tillståndet. Det är därför upp till dig att förnya den när du behöver den genom att göra en ny ansökan online som om det vore första gången.

Det finns naturligtvis ingen skyldighet att förnya ditt ESTA så snart det löper ut, såvida du inte planerar att resa till USA strax efter att det löpt ut. Du kan därför vänta tills du verkligen behöver den innan du upprepar förfarandet, eftersom du då måste gå igenom hela ansökningsprocessen igen.

 

När ska du förnya ditt ESTA innan giltighetstiden löper ut?

Nu när vi har förklarat att ett ESTA inte förnyas automatiskt i slutet av den tvååriga giltighetsperioden, ska vi titta på de specifika fall där det är nödvändigt att förnya tillståndet innan denna period löper ut.

I teorin kan du använda ditt ESTA så ofta du behöver för att resa till USA, förutsatt att du uppfyller ESTA-systemets krav under den tvååriga giltighetsperioden. Inga viktiga uppgifter eller information får dock ha ändrats sedan din första ansökan. Om du till exempel har bytt adress, pass eller efternamn eller om ett av svaren på frågorna i formuläret inte längre är korrekt, kommer ditt ESTA inte längre att betraktas som giltigt, även om det fortfarande är giltigt, och du kan nekas ombordstigning eller gränspassage under din resa.

Vissa uppgifter i din ESTA-ansökan kan naturligtvis ändras och behöver därför inte förnyas. De delar som kan ändras är dock sällsynta och det är i allmänhet nödvändigt att upprepa hela appliceringsförfarandet.

Detta kan förklaras på ett enkelt sätt. Om till exempel ditt passnummer har ändrats efter förnyelse av ett pass som har löpt ut eller anmälts förlorat eller stulet, är det logiskt nödvändigt att ansöka om ett nytt ESTA, eftersom detta elektroniska tillstånd är elektroniskt kopplat till detta passnummer. Det är också viktigt att identitetsuppgifterna i ditt ESTA är desamma som i ditt pass.

Eftersom de amerikanska myndigheterna använder de svar som du ger i frågeformuläret för ansökan online för att bedöma om din ansökan är giltig och om du har rätt att resa in i landet, är det uppenbart att varje annat svar kommer att leda till att hela din ansökan måste omprövas.

Förnya ditt ESTA!

Hur fungerar en förnyelse av ett ESTA och hur går det till?

Låt oss börja med att förklara hur du förnyar ditt ESTA-resetillstånd. När ditt ESTA har löpt ut eller om uppgifterna på det har ändrats måste du ansöka om din rätt att resa in i USA på nytt i sin helhet och få den validerad på samma sätt som när du gjorde din första ansökan.

Du måste därför gå tillbaka till en webbplats som erbjuder en ansökningsblankett på svenska, till exempel den som vi rekommenderar här, och fylla i ett fullständigt frågeformulär. Ingen information från ditt tidigare ESTA kommer att sparas och du måste besvara varje fråga på nytt. Kom ihåg att du behöver ett giltigt passnummer som också är giltigt under hela resan ?

När frågeformuläret har fyllts i noggrant måste du bekräfta det genom att betala ansöknings- och handläggningsavgifterna online. Du måste sedan vänta högst 72 timmar på att få ett svar från de amerikanska myndigheterna via e-post till den adress som du har angett.

Om du planerar att resa till USA tillsammans med din familj eller dina vänner kan ni ansöka om ett ESTA i grupp för att påskynda processen och undvika ett tråkigt förfarande.

 

Varför måste jag betala för mitt ESTA igen när jag förnyar det?

Även om de avgifter som krävs för att ansöka om ett ESTA inte är särskilt höga, undrar en del personer varför man måste betala hela avgiften igen när man förnyar detta tillstånd. Detta beror på att avgiften fortfarande är obligatorisk, oavsett skälet till förnyelsen och även om den görs under tillståndets giltighetstid. Det finns heller ingen särskild avgift eller rabatt för en enkel förnyelse av ett ESTA, som kostar samma sak som en första ansökan.

Detta beror helt enkelt på att en förnyelse av ett ESTA behandlas som en första ansökan. Både de amerikanska myndigheterna och den webbplats där du gör din ansökan måste göra samma arbete som vid din första ansökan. Det är därför logiskt att detta nya förfarande inte är billigare än det första.

Observera att priset för ditt ESTA kan variera från en webbplats till en annan och det är därför viktigt att du väljer den webbplats där du ska fylla i din blankett genom att följa råden nedan.

 

Får jag alltid ett ESTA när jag förnyar mitt uppehållstillstånd?

Låt oss gå vidare till en annan fråga som många resenärer ställer sig när de vill förnya sitt ESTA, och den här gången handlar det om huruvida de är garanterade ett positivt svar på sin ansökan eller inte. Bara för att du fick ditt ESTA när du ansökte om det första gången betyder det inte att en ny ansökan systematiskt kommer att leda till ett nytt godkännande. Denna förnyelse är i själva verket en ny ansökan i sig och endast de amerikanska myndigheter som ansvarar för detta system kan besluta om du ska få rätt att stanna i USA eller inte.

Det bör dock noteras att om ingenting har förändrats i din situation sedan din första ansökan och om lagarna om invandring till USA inte heller har ändrats, finns det en god chans att du kommer att beviljas inresa till USA igen.

De fall där du kan få avslag gäller bristande efterlevnad av villkoren i systemet, t.ex. en alltför lång vistelse eller en obefogad anledning till resan. I båda dessa fall kan du fortfarande ansöka om visum för att resa till USA. Men i andra fall, till exempel om du har haft problem med lagen sedan din första ansökan, har hälsoproblem, har flyttat till ett land som inte omfattas av USA:s invandringsbestämmelser eller har utvisats från USA under en tidigare resa, finns det en stor chans att du inte kommer att beviljas ett ESTA-tillstånd eller en visering.

Man bör dock komma ihåg att en första ansökan som har avslagits av de amerikanska myndigheterna inte innebär att du kommer att få avslag igen när du gör en ny ansökan.

Förnya ditt ESTA!

I vilka fall måste du ansöka om visum i stället för att förnya ditt ESTA?

Om du vill förnya ditt ESTA för en ny resa till USA måste du först kontrollera att din situation och den typ av resa du planerar är förenlig med detta system. I vissa fall kan det vara att föredra att ansöka direkt om en visering i stället för ett ESTA.

När det gäller din situation bör du komma ihåg att ESTA-systemet endast är avsett för medborgare i länder som är medlemmar i systemet. Om du sedan din första ansökan har flyttat till ett land som inte ingår i avtalet kan du inte längre utnyttja det, men med undantag för vissa länder kan du ansöka om en traditionell visering.

Du bör också komma ihåg att din vistelse inte får överstiga 90 dagar i följd om du vill använda ditt ESTA. Efter denna period kan du också ansöka om en särskild visering.

Om din vistelse i USA har ett annat syfte än turism eller affärer och du till exempel vill bosätta dig där permanent eller för en längre tid, arbeta eller studera, kan du inte heller använda ditt förnyade ESTA för detta ändamål utan måste gå igenom det vanliga viseringsförfarandet.

Om du befinner dig i en av ovanstående situationer ska du inte slösa tid på att ansöka om förnyelse av ESTA utan gå direkt till en webbplats för visumansökningar, med tanke på att detta förfarande ofta tar mycket längre tid än att ansöka om ESTA eftersom det krävs vissa styrkande dokument och ibland även ett möte på konsulatet.

 

Måste jag förnya mitt ESTA på samma webbplats där jag ansökte första gången?

Som avslutning på den här artikeln om förnyelse av ett ESTA-tillstånd ska vi besvara en annan vanlig fråga från resenärer, nämligen vilken webbplats som ska användas för förnyelse. Vissa vill veta om det är nödvändigt att använda samma webbplats som för den första ansökan.

I verkligheten är detta inte fallet, eftersom denna förnyelse är identisk med en första ansökan. Du kan därför välja vilken webbplats du vill använda. För att göra detta rekommenderar vi att du tar hänsyn till olika kriterier som t.ex:

  • Kvaliteten på supporten och om det finns en helpdesk online för att besvara dina frågor.
  • Det faktum att ansökningsformuläret erbjuds på ditt modersmål.
  • Snabb överföring och behandling av din fil för att snabbt få ditt ESTA.
  • Storleken på de avgifter som tas ut.
  • Möjligheten att få en återbetalning om din ESTA-ansökan avslås.

Den webbplats som vi har valt ut åt dig och som vi rekommenderar på vår webbplats kombinerar alla dessa egenskaper och är därför ett klokt val för att förnya ditt ESTA-resetillstånd online.

Förnya ditt ESTA!

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.

 

Ofta ställda frågor

När är det nödvändigt att förnya ESTA-tillståndet?

Eftersom ett ESTA-tillstånd är giltigt i två år från utfärdandedatumet måste du förnya det efter denna period. Du måste också ansöka om ett nytt ESTA om det pass som är kopplat till det har gått ut eller förnyats eller om någon viktig information om dig har ändrats sedan din första ansökan, till exempel din identitet.

Hur mycket kostar ett förnyat ESTA?

Oavsett varför du förnyar ditt ESTA är förnyelsen en ny ansökan om resetillstånd. Du måste alltså betala samma avgifter som om du ansökte för första gången. Att förnya ett ESTA är inte gratis och kräver samma kontrollarbete som en första ansökan, vilket är anledningen till att avgifterna är desamma för båda dessa situationer.

Hur vet jag om ett ESTA fortfarande är giltigt?

För att ta reda på om ditt ESTA-tillstånd fortfarande är giltigt eller om du behöver förnya det är det bäst att spara det svarsmail du fick när du ansökte. Om tidsfristen på två år från den dag du fick tillståndet inte har löpt ut och det tillhörande passnumret fortfarande är detsamma, kan du fortsätta att använda tillståndet. Men du kan också kontrollera statusen för ditt ESTA på den officiella webbplatsen för den amerikanska regeringen.