Vilka frågor ställs i ESTA-formuläret för Förenta staterna?

Om din vistelse i USA är kortare än 90 dagar och du är medborgare i ett land som är medlem i detta system, görs ansökan online genom att du fyller i ett ESTA-frågeformulär. För att hjälpa dig att få detta tillstånd förklarar vi här var du hittar frågeformuläret och hur du ska besvara de olika frågorna.

Ansök om ESTA

ESTA USA frågor: De olika delarna

 • Del 1: Frågor om resenären
 • Del 2: Frågor om pass och resor
 • Del 3: Moraliska frågor och hälsofrågor
 • Del 4: Validering och betalning av ansökan

 

Var hittar jag ett ESTA-frågeformulär för USA?

Det är ganska lätt att hitta ESTA-frågeformuläret som ska fyllas i när du ansöker om tillstånd att resa till USA. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller smartphone som är ansluten till internet.

Då måste du gå till en webbplats som erbjuder enkäten på svenska för att underlätta. Detta är fallet med vår partner och du kan hitta frågeformuläret genom att klicka på knappen längst upp eller längst ner på denna sida.

Det är viktigt att notera att frågeformuläret måste fyllas i online. Du får under inga omständigheter skriva ut den och skicka den per post eller försöka skicka den via e-post.

När du har fyllt i ESTA-frågeformuläret måste du betala en ansökningsavgift för att din ansökan ska kunna behandlas.

Ansök om ESTA

Frågor och svar på din ESTA-blankett för USA

Det frågeformulär som du ska fylla i i samband med din ESTA-ansökan till USA är ganska tydligt och överkomligt. Du måste helt enkelt svara på olika frågor om olika aspekter av din identitet och dina resor. Här hittar du bland annat:

 

Första delen av ESTA-frågeformuläret: Information om passageraren.

Den första delen av ESTA-ansökningsformuläret består av frågor om passagerarens identitet och personuppgifter. Du måste särskilt ange :

 • Ditt efternamn (detta namn måste finnas med i ditt pass)
 • Era förnamn.
 • Ditt födelsedatum och din födelseort. (Stad och land)
 • Ditt kön.
 • Ditt civilstånd (singel, partner eller gift).
 • Din e-postadress som du måste bekräfta en andra gång. Denna information är av yttersta vikt eftersom det är till denna adress som de amerikanska myndigheternas svar kommer att skickas.
 • Din fars och din mors namn och efternamn.

Du får naturligtvis inte göra några misstag när du fyller i denna del, som kan kontrolleras under resan.

 

Andra delen av ESTA-frågeformuläret: Ditt pass och dina reseinformationer:

I den andra delen av ESTA-frågeformuläret måste du ange ytterligare information om dig själv och ställa några frågor om din resa.

Du måste framför allt fylla i :

 • Din fullständiga postadress.
 • Ett telefonnummer.
 • Din nationalitet.
 • Ditt passnummer (endast biometriska eller elektroniska pass), datum för utfärdande och upphörande samt utfärdandeland.
 • Den stad där flygplatsen där du ska gå ombord på din resa ligger.
 • Du måste också ange om ditt besök i USA innebär en mellanlandning på en annan destination.
 • Du kommer att tillfrågas om du har varit medborgare i ett annat land eller om du någonsin har fått ett pass eller identitetskort från ett annat land.
 • Fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress till en betrodd kontaktperson i nödsituationer i USA eller på annat håll.
 • Information om din anställningsstatus.

 

Tredje och sista delen av ESTA-frågeformuläret: Information om hälsa och moral.

Den sista delen av frågeformuläret för ESTA-ansökan handlar om allt som kan göra det möjligt för de amerikanska myndigheterna att besluta om du ska få tillstånd att stanna i USA eller inte. Den har formen av en lista med slutna frågor som du måste svara "ja" eller "nej" på i full öppenhet.

Du kommer framför allt att ombes att:

 • Om du har en smittsam eller överförbar sjukdom eller en psykiatrisk störning.
 • Om du använder droger.
 • Om du någonsin har arresterats och dömts och för vilken typ av brott.
 • Om du har för avsikt att delta i omoraliska handlingar i USA.
 • Om du var inblandad i spionage, folkmord, terrorism eller var allierad med Nazityskland under andra världskriget.
 • Om du redan har ansökt om inresa till USA och fått avslag eller om du har blivit utvisad när du befann dig i USA.
 • Om du har för avsikt att söka arbete i USA.
 • Om du har behållit ett barn i en amerikansk medborgares vårdnad eller om du har stört en sådan medborgares vårdnadsrätt.
 • Om du redan har nekats visum till USA eller om ditt visum har upphävts.
 • Om du någonsin har använt din immunitet för att undgå åtal.
 • Om du redan har överskridit den maximala vistelsetid som ditt ESTA tillåter vid en tidigare resa.
 • Om du har rest till Irak, Syrien, Iran eller Sudan efter den 1 mars 2011.

När du fyller i formuläret ska du komma ihåg att du måste besvara frågorna så sanningsenligt som möjligt. Det är ingen idé att ljuga eller underdriva vissa detaljer eftersom de amerikanska myndigheter som ansvarar för att granska din ansökan kan kontrollera de uppgifter du lämnat och vägra dig inresa till USA.

Om du är osäker på hur du ska svara på vissa frågor kan du gärna bläddra igenom vår webbplats där du hittar all information och alla råd du behöver.

Ansök om ESTA

Vanliga frågor (FAQ) om ESTA-försäkran

För att hjälpa dig att få ditt ESTA-resetillstånd har vi skapat en FAQ-sektion för att besvara alla dina frågor. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna från resenärer.

 

Vem kan dra nytta av ESTA- viseringsundantaget?

För att kvalificera dig för viseringsundantag och få ett elektroniskt resetillstånd för USA behöver du bara uppfylla följande villkor:

 • Vara medborgare i ett av de länder som är medlemmar i systemet.
 • Förberedelser för en resa på mindre än 90 dagar.
 • Inneha ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass.

 

Hur lång tid före resan ska jag ansöka om ESTA?

Vi rekommenderar att du gör din ansökan genom att fylla i den blankett som finns på vår partners webbplats eller på den officiella webbplatsen ungefär två veckor före din avresa. Om ett fel leder till att ansökan avslås har du möjlighet att ansöka på nytt 10 dagar efter det att du har fått meddelandet.

 

När får vi ett svar på vår ESTA-ansökan?

När frågeformuläret har fyllts i och godkänts förbinder sig de amerikanska myndigheterna att ge dig ett svar per e-post inom högst 72 timmar. Observera att de flesta svaren skickas inom 48 timmar. Kontrollera skräppostmappen i din e-postlåda.

 

Hur länge är ett ESTA-tillstånd giltigt?

Ditt ESTA-tillstånd är giltigt i två år från och med det datum då det först erhölls. Under denna period kan du återanvända ditt tillstånd för andra resor till USA på samma villkor. Observera: Din personliga situation måste vara densamma som när du ansökte första gången.

 

Krävs det ett pass för att resa till USA?

Även om ESTA-programmet befriar dig från viseringskravet måste du ändå ha ett elektroniskt eller biometriskt pass som är giltigt under hela resan. Du behöver detta passnummer för att ansöka om ESTA online.

 

Måste jag skriva ut mitt ESTA?

Du kommer inte att bli ombedd att visa upp några andra dokument än ditt pass när du reser. Eftersom ESTA-systemet är helt elektroniskt kommer både immigrationsmyndigheterna och ditt resebolag automatiskt att informeras om ditt tillstånd att resa till USA. Det är dock tillrådligt att behålla ditt filnummer om det skulle ske ändringar i framtiden eller om du ska resa i framtiden.

 

Vilka möjligheter har jag om min ESTA-ansökan avslås?

De amerikanska myndigheter som ansvarar för granskningen av handlingarna har rätt att avslå en ESTA-ansökan på grund av felaktiga uppgifter eller särskilda fall som inte tillåter inresa till USA. Beroende på orsaken till avslaget kan du ansöka på nytt inom 10 dagar efter e-postmeddelandet och vid behov ansöka om ett traditionellt visum på en amerikansk ambassad i ditt land.

 

Hur ändrar man ett ESTA-ansökningsformulär?

Du kan när som helst ändra den information som finns i din ESTA-fil genom att komma åt den via ditt filnummer. Observera! Alla ändringar som görs efter valideringen måste leda till en ny granskning av din ansökan.

 

Hur mycket kostar en ESTA-ansökan?

För alla ESTA-ansökningar som görs på vår partners webbplats debiteras en handläggningsavgift på 67 euro. I beloppet ingår de aktuella amerikanska skatterna och att skicka din ansökan till de behöriga myndigheterna.

Ansök om ESTA

Vad ska jag göra om jag gör fel i ESTA-frågeformuläret?

Du har just fyllt i ditt ESTA-frågeformulär och inser att du har gjort ett misstag när du svarade på en av frågorna. I det här fallet har du flera alternativ:

Om du ännu inte har betalat överförings- och handläggningsavgifterna för din ansökan kan du ändra dina svar före valideringen genom att gå tillbaka. Om din ansökan har betalats har den dock redan överförts till de amerikanska myndigheterna och kommer att behandlas inom de närmaste timmarna. Du har då inte längre någon möjlighet att göra ändringar. Därför rekommenderas det starkt att du tar dig tid att gå igenom alla svar som du har lämnat för att se till att de är korrekta innan du bekräftar din ansökan.

Om så är fallet är den enda lösningen att vänta tills du får besked om avslaget från de amerikanska myndigheterna och ansöka på nytt. Om ditt tillstånd ändå beviljas men uppgifterna är felaktiga rekommenderas det också att du gör en ny ansökan för att undvika att du inte kan fullfölja din resa genom att nekas ombordstigning eller landning.

Du måste vänta minst 10 dagar innan du kan ansöka på nytt genom att fylla i ett nytt frågeformulär. Du måste då börja om från början och besvara alla frågor på nytt. Naturligtvis måste du betala avgifterna på nytt utan möjlighet att få ersättning för tidigare betalda avgifter. Detta beror på att arbetet med att kontrollera båda ansökningarna kommer att vara slutfört.

 

Behöver jag en returbiljett för att ansöka om ESTA och varför?

Det är naturligtvis obligatoriskt att ha en returbiljett för att ansöka om ett ESTA, och vi förklarar varför här.

ESTA-tillstånd är möjligt om din vistelse i USA inte överstiger 90 dagar. För att de amerikanska myndigheterna ska få ett konkret bevis på hur lång din resa faktiskt varar är det dock nödvändigt att du kan ange ett datum för återresan.

Du kan endast resa till USA med hjälp av ESTA-systemet med flyg eller kryssningsfartyg. Innan du går ombord kontrollerar dock det flygbolag du valt att du har en returbiljett för det datum du angav i ditt ESTA-frågeformulär.

Självklart måste din returbiljett vara daterad högst 90 dagar efter utresan.

Vi rekommenderar därför att du köper dina returbiljetter innan du ansöker om ESTA online.

 

Andra krav för att få ett ESTA-frågeformulär:

Att ha en returbiljett är inte det enda villkoret för att få ett ESTA-tillstånd. För att förbereda din resa till USA så smidigt som möjligt bör du följa följande regler:

 • Du måste vara medborgare i ett av ESTA:s medlemsländer.
 • Du måste ha ett giltigt elektroniskt eller biometriskt pass under hela vistelsen.
 • Din resa får inte vara längre än 90 dagar. Annars måste du ansöka om en traditionell visering.

Om du uppfyller alla dessa villkor kan du nu fylla i din ESTA-ansökan online. Det är bäst att göra detta minst två veckor före avresedatumet för att försäkra sig om att du får ett positivt svar eller, i värsta fall, för att kunna göra en ny ansökan efter en veckas försening eller för att ansöka om visum på den amerikanska ambassaden i ditt hemland. När du har fått ditt tillstånd är det giltigt i två år.

Ansök om ESTA

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.