Behöver man skriva ut ESTA?

Om du undrar om det är nödvändigt att ha en papperskopia av ditt ESTA-tillstånd och om du därför bör skriva ut det här certifikatet kan du få ett detaljerat svar här.

Ansök om ESTA
Behöver skriva ut ESTA

ESTA är ett elektroniskt tillstånd att vistas i USA under en period på mindre än 90 dagar för turism, affärsresor eller besök hos en släkting. ESTA är giltigt i två år och är elektroniskt kopplat till ditt pass. Många resenärer som vill besöka USA med ett ESTA-tillstånd undrar dock om det är nödvändigt att skriva ut detta dokument. Låt oss ta reda på svaret på denna fråga tillsammans med några förklaringar om ESTA-systemet.

Behöver man skriva ut sitt ESTA-dokument?

 • Det är inte obligatoriskt att skriva ut ditt ESTA-tillstånd för resor till USA
 • ESTA-tillståndet bifogas elektroniskt till ditt pass.
 • Vi rekommenderar dock att du behåller en kopia av ditt ESTA-tillstånd under din vistelse.

 

Påminnelse om ESTA-ansökningsförfarandet online:

Först och främst ska vi ta en stund för att minnas vad en ESTA-ansökan består av och hur du enkelt och på några minuter kan göra den online. För att få detta tillstånd att resa till USA utan att behöva ansöka om ett klassiskt visum måste du gå in på den officiella webbplatsen eller på en webbplats, till exempel vår partners, och fylla i ett formulär på svenska.

I den första delen av formuläret måste du fylla i vissa uppgifter om dig själv, t.ex. ditt civilstånd med namn, förnamn, födelsedatum och e-postadress.

Den andra delen av formuläret ska fyllas i med dina passuppgifter och information om din resa till USA. Se till att du har med dig ditt passnummer och din destinationsort i USA.

Slutligen får du en rad snabba frågor om din hälsa och karaktär. Var uppmärksam på svaren på dessa frågor eftersom de kommer att användas för att bedöma hur farlig du kan vara för regeringen och den amerikanska allmänheten.

Med alla dessa uppgifter kan den amerikanska regeringen bedöma om du utgör en säkerhetsrisk för landet.

När du har fyllt i formuläret måste du kontrollera det innan du godkänner det och betala behandlings- och överföringsavgifterna för din fil. Betalningen görs direkt online med kreditkort. Din ansökan kommer att behandlas inom högst 72 timmar och svaret från de amerikanska myndigheterna kommer att skickas direkt till dig via e-post.

 

Är det nödvändigt att skriva ut ett ESTA-certifikat för att resa till USA?

Man bör komma ihåg att ESTA-förfarandet är ett helt elektroniskt förfarande, med en ansökan som görs online och ett svar via e-post. Detta innebär också att ditt ESTA-tillstånd registreras digitalt och är lätt tillgängligt för den amerikanska regeringen och tjänstemän inom Homeland Security.

ESTA-certifikatet är elektroniskt kopplat till ditt passnummer. Det innebär att du bara behöver visa upp ditt pass när du går ombord och när du passerar gränsen till USA för att ditt ESTA ska kontrolleras.

Gränsbevakningstjänstemännen använder en programvara som gör det möjligt för dem att skanna ditt pass och få tillgång till din ESTA-status.

Du behöver alltså inte ladda ner eller skriva ut ditt ESTA-intyg före din resa. Det är dock säkrare att ha med sig det auktorisationsnummer som finns på den handling som skickas via e-post.

Ansök om ESTA

Varför är det värt att ladda ner och skriva ut ditt ESTA?

Som vi just har sett är det absolut inte obligatoriskt att skriva ut eller ens ladda ner ditt ESTA-intyg. Det skickas endast till dig i informationssyfte för att bekräfta att du kan resa till USA.

Vissa resenärer föredrar dock att vara försiktiga och skriva ut detta uppehållstillstånd innan de reser till USA. Ibland tar det lång tid att kontrollera din status vid gränsen eller så kan ett datorproblem försena din ombordstigning.

Med ett utskrivet ESTA kan du därför visa upp dokumentet i pappersform för att förenkla agentens arbete genom att ange vilka uppgifter som ska kontrolleras. Även om det är relativt ovanligt har vissa transportmedel till USA inte någon programvara som kontrollerar att ett ESTA är bifogat passet.

Det är därför lämpligt att ha en kopia av ditt ESTA-certifikat med dig så att du inte nekas ombordstigning på grund av brist på elektroniska medel. På så sätt undviker du onödiga komplikationer som kan äventyra en smidig resa.

Slutligen finns det en sista fördel med att skriva ut ditt ESTA före resan. Om du behåller en papperskopia av detta dokument kan du alltid veta vilken status ditt tillstånd har. Kom ihåg att ett ESTA-tillstånd är giltigt i två år från utfärdandedatumet och att du därför kan resa så ofta du vill under denna period. Eftersom datumet för utfärdandet anges på ditt ESTA kan du också ta reda på när det löper ut.

Vi rekommenderar också att du har med dig en kopia av ditt ESTA i plånboken under resan så att du kan visa upp det vid alla poliskontroller, eftersom detta dokument intygar din rätt att stanna i USA.

 

Var kan du ladda ner och skriva ut ditt ESTA?

Det finns flera sätt att få en pappersversion av ditt ESTA-tillstånd. För det första erbjuder vissa webbplatser att skicka dig en papperskopia av certifikatet per post, utöver det bekräftelsemail som du alltid får.

Om inte kan du hitta ditt ESTA-dokument i ditt onlineutrymme på den webbplats där du ansökte, där du kan ladda ner och skriva ut det. Tveka inte att skriva ut flera exemplar.

Kom också ihåg att du måste ange en giltig e-postadress när du ansöker om ett ESTA online. Detta är den adress som kommer att användas för att skicka dig ditt ESTA-certifikat. Du kan också ladda ner ditt ESTA-certifikat från det e-postmeddelande som du får från de amerikanska myndigheterna.

Även om du väljer att inte skriva ut ditt ESTA, vilket inte är obligatoriskt, ska du alltid skriva ner din filreferens någonstans. Detta kan vara användbart i vissa situationer.

 

Hur hittar jag mitt ESTA och laddar ner eller skriver ut det igen?

Oftast är det ganska lätt att hitta ditt ESTA-certifikat för att ladda ner och skriva ut det igen. Detta gäller särskilt om du har sparat det e-postmeddelande som du fick när du ansökte. Tveka inte att söka i din e-postinkorg.

Om du inte kan hitta ditt e-postmeddelande med ESTA-bekräftelse behöver du inte få panik! Det finns ett annat enkelt sätt att hitta ditt ESTA via den officiella webbplatsen för den amerikanska regeringen. Här är stegen att följa:

 • Först och främst ska du gå till den officiella ESTA-webbplatsen.
 • Visa webbplatsen på svenska genom att klicka på symbolen längst upp till höger på skärmen.
 • Klicka sedan på "Kontrollera befintlig ansökan".
 • Klicka på "Kontrollera individuell status".
 • Därefter visas ett säkerhetsmeddelande.
 • Klicka sedan på "Bekräfta och fortsätt" för att komma till nästa sida.
 • På den här sidan kan du hämta en befintlig ansökan genom att klicka på knappen för att komma åt din fil.
 • Om du har behållit ditt referensnummer för ESTA-filen måste du fylla i den första delen genom att ange ansökningsnumret samt ditt passnummer och födelsedatum.
 • Om du har glömt eller tappat bort ditt filnummer fyller du i den andra delen i passnummer, födelsedatum, efternamn, förnamn och nationalitet.
 • Klicka sedan på knappen "Retrieve application" (hämta ansökan). Därefter visas ditt ESTA på skärmen med ett sista giltighetsdatum, vilket motsvarar tidsfristen för inresa i USA.
 • Från den här sidan kan du också ladda ner dokumentet och skriva ut det igen.

Det är dock absolut inte nödvändigt att ha med sig ett ESTA-tillstånd i pappersform på resan. De enda kraven är att ditt intyg fortfarande är giltigt och att resan du planerar är förenlig med ESTA-reglerna.

Ansök om ESTA

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.

 

Ofta ställda frågor

Måste jag visa upp en pappersversion av ESTA när jag reser till USA?

Nej, det är absolut inte nödvändigt att visa upp ett pappersdokument som representerar ditt ESTA när du reser till USA. Det elektroniska resetillståndet ESTA bifogas automatiskt till ditt pass och passet är därför det enda dokument som du behöver visa upp när du går ombord på planet och när du anländer till USA.

Kan ett utskrivet ESTA skickas in efter ett byte av pass?

Om det pass som du använde när du först ansökte om ett ESTA har gått ut och måste förnyas kan du inte längre använda ditt tillstånd för en vistelse i USA, även om du visar upp pappersversionen av ditt intyg. Det är viktigt att passnumret på ditt ESTA är detsamma som det pass som du kommer att visa upp under din vistelse. Det är därför nödvändigt att ansöka om ett ESTA på nytt online genom att börja om från början.

Kan ett ESTA sparas i digitalt format?

Det är inte obligatoriskt att skriva ut ESTA-certifikatet och inte heller att spara en digital version av dokumentet. Vi rekommenderar dock starkt att du vidtar denna försiktighetsåtgärd. Genom att spara e-postmeddelandet från de amerikanska myndigheterna eller åtminstone ditt ärendenummer kan du när som helst få tillgång till information om ditt tillstånd, inklusive dess giltighetstid.