ESTA-avslag: Vad ska du göra och varför?

Ansök om ESTA online nu utan risk för avslag, med återbetalning av avgifter, och få hjälp online för att undvika ett eventuellt framtida avslag.

Ansök om ESTA
ESTA-avslag

Har du nyligen ansökt om ett elektroniskt uppehållstillstånd (ESTA) för att resa till USA och fått avslag? Om så är fallet undrar du kanske varför din ansökan avslogs och om det finns några lösningar som gör att du kan fullfölja dina reseplaner. I den här artikeln förklarar vi de viktigaste orsakerna till att ESTA-tillstånd nekas och vilka lösningar som kan göra det möjligt för dig att resa till USA trots detta.

ESTA avslås: Viktiga punkter

  • ESTA-ansökan kan avslås på grund av ett fel i formuläret eller för att villkoren inte uppfyllts.
  • Om du har fått avslag på din ESTA-ansökan på grund av ett fel kan du ansöka på nytt 10 dagar senare.
  • Om du har fått avslag på din ESTA-ansökan får du ett e-postmeddelande om detta, men du får ingen motivering till varför du har fått avslag.
  • Om du har fått avslag på din ESTA-ansökan för att du inte uppfyller kraven kan du ansöka om visum.

 

Anges skälen till att ett ESTA-tillstånd inte beviljas i meddelandet?

För det första, och för att undanröja eventuella tvivel om det avslag som du har fått, bör du veta att skälet till avslaget inte kommer att anges på något sätt när du får e-postmeddelandet efter att du har skickat in din ansökan. När du ansöker om ett ESTA-tillstånd online skickas svaret på ansökan till dig via e-post inom 72 timmar och innehåller endast status för din ansökan. Det finns för närvarande endast tre olika statusar, nämligen

  • ESTA accepteras eller valideras: Det innebär att du har fått tillstånd att resa till USA och att du inte behöver göra något annat eftersom tillståndet omedelbart bifogas ditt elektroniska eller biometriska pass.
  • ESTA väntar: Detta är en ytterst sällsynt status och motsvarar särskilda fall där de amerikanska myndigheterna måste göra ytterligare kontroller av ärendet för att avgöra om tillståndet kan valideras eller inte.
  • ESTA-avslag: Detta innebär att de amerikanska myndigheterna inte har gett dig tillstånd att stanna i USA med hjälp av ESTA-systemet.

Det är därför helt och hållet upp till dig att avgöra skälen till avslaget utifrån de svar du lämnar i ansökningsformuläret online. Som vi kommer att se närmare nedan finns det många möjliga skäl för detta avslag, och beroende på fallet kan dessa skäl hindra dig från att resa till USA även med en annan typ av tillstånd, eller så kan de göra det möjligt för dig att genomföra dina reseplaner genom att ansöka om ett visum.

 

Avslag på ESTA på grund av att villkoren i systemet inte uppfylls :

Låt oss nu gå över till de vanligaste orsakerna till att de amerikanska myndigheterna vägrar bevilja ESTA-tillstånd. Högst upp på listan står naturligtvis bristande efterlevnad av förutsättningarna för att använda programmet för viseringsundantag.

Som du vet inrättades ESTA-systemet för att förenkla förfarandena för resenärer som vill besöka USA genom att undvika att behöva ansöka om en traditionell visering. Här görs allt online på några minuter och svaret kommer vanligtvis inom några timmar och högst 72 timmar efter begäran.  Men detta system uppfyller bara behoven hos vissa typer av resenärer som uppfyller följande villkor:

För det första måste du vara medborgare i ett av de 38 medlemsländerna för att ditt ESTA ska godkännas. Om du är svensk, fransk eller tysk medborgare kommer denna artikel inte att utgöra något särskilt problem.

För det andra måste du ha ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass som är giltigt till slutet av din vistelse. Du måste ange passnumret i ESTA-ansökningsformuläret online. De flesta pass som för närvarande är i omlopp i Sverige är redan biometriska eller elektroniska pass. Om ditt pass är äldre kan det dock hända att du inte kan resa till USA med ett ESTA-tillstånd, eftersom det inte kan kopplas till ditt pass via datorn.

Den planerade längden på din vistelse i USA får inte överstiga en viss gräns. ESTA-systemet gäller endast för vistelser på mindre än 90 dagar i följd (tre månader). Om du har angett att din vistelse kommer att vara längre i ansökningsformuläret online kommer du naturligtvis att få ett avslag från de myndigheter som ansvarar för att bevilja ESTA.

Slutligen kan syftet med din vistelse i USA också vara ett skäl till att ditt ESTA avslås. Detta elektroniska system för resetillstånd gäller endast för turist- och affärsresor. Om du har angett att du vill resa till USA av en annan anledning, t.ex. för att arbeta eller studera, kommer du säkerligen att nekas inresa.

Den goda nyheten är att om du anser att ditt ESTA har avslagits av någon av de anledningar som anges här, och att du därför inte uppfyller förutsättningarna för att få tillgång till detta system, har du i de flesta fall en möjlighet att ansöka om en visering.

Detta gäller särskilt medborgare i länder som inte är medlemmar i systemet, med undantag för vissa nationaliteter som t.ex. resenärer från Iran, Irak, Sudan och Syrien. Detsamma gäller för resenärer med dubbelt medborgarskap, inklusive ett av de länder som nämns ovan, eller som nyligen har besökt ett av dessa länder. Här kommer det att vara omöjligt att resa till USA och få någon form av uppehållstillstånd, ESTA eller visum, av enkla skäl som rör den inre säkerheten och kampen mot terrorismen.

Om du vill stanna i USA i mer än 90 dagar i följd eller om du vill arbeta eller studera där, kan du göra det genom att ansöka om en särskild visering för din situation.

Om du har ett pass som inte är biometriskt eller elektroniskt kan du också ansöka om visum för att resa till USA.

 

Andra skäl till att vägra bevilja ESTA-tillstånd :

Att inte uppfylla ESTA-villkoren är naturligtvis inte det enda skälet till att din ansökan kan ha avslagits. Vi kommer nu att titta på de andra skälen till avslag.

För det första är det möjligt att avslaget beror på att du redan har gjort en ESTA-ansökan som håller på att bedömas. Om du till exempel gjorde ett misstag i din första ansökan och skickade in en andra ansökan online, kommer endast din första ansökan att behandlas. I detta fall får du ett avslag på den andra ansökan och om felet i det första frågeformuläret är tillräckligt stort för att hindra dig från att söka, får du också ett avslag på denna ansökan. I detta fall måste du vänta minst 10 dagar innan du kan skicka in ett nytt formulär.

Det är viktigt att förstå att även det minsta misstag du gör när du fyller i ESTA-ansökningsformuläret kan hindra dig från att få tillstånd, även om det är ett enkelt skrivfel i ditt namn eller passnummer. Därför rekommenderar vi att du alltid kontrollerar all din information och alla dina svar innan du slutligen bekräftar din ansökan genom att fortsätta med onlinebetalningen. Det är inte möjligt att göra enkla ändringar i uppgifterna när de väl har lämnats in, och du måste börja om processen igen efter att ha fått meddelande om avslaget.

Frågor om huruvida du utgör ett hot mot USA:s säkerhet kan också vara orsaken till denna oförklarliga vägran.

En annan vanlig orsak till avslag gäller ESTA-ansökningar som görs efter att en viseringsansökan har avslagits. Även om det är fullt möjligt att ansöka om en visering efter ett avslag på ett ESTA om du uppfyller förutsättningarna, kommer ett avslag på en visering automatiskt att leda till att ditt ESTA avslås. Det är därför meningslöst att försöka göra detta om du inte har lyckats få en traditionell visering och i så fall varför inte försöka förnya din viseringsansökan.

Slutligen är den sista möjliga orsaken till att din ESTA-ansökan avslås vad som kallas ett prejudikat för överskridande av vistelsetiden. Detta innebär att du redan tidigare har rest till USA med ESTA-tillstånd och stannat i landet i mer än 90 dagar utan att ha tillstånd. Om du inte följer ESTA-bestämmelserna under en tidigare vistelse kommer du att bli avstängd från att få detta tillstånd även om du vill stanna i landet i mindre än tre månader denna gång. Du betraktas som laglös och har därför inte längre rätt att resa in i landet. Beroende på hur allvarligt ditt brott är, dvs. hur länge du har stannat för länge, kan förbudet mot inresa i USA vara från 6 månader till flera år, eller till och med permanent.  Naturligtvis måste du också se till att du följer de andra bestämmelserna i detta system, till exempel att du inte försöker arbeta i USA med ett enkelt ESTA-tillstånd. Om du har inreseförbud till USA kan du inte heller få visum.

Ansök om ESTA

Garanterar ESTA inresa till USA?

En annan fråga som många resenärer som vill resa till USA och som har fått ESTA-tillstånd ställer sig är om de kan garantera att de kan resa in i USA enbart med detta tillstånd. I motsats till vad du kanske tror ger ESTA dig inte ensam rätt att resa in i USA. När du har anlänt till USA måste du genomgå en invandringskontroll. En tjänsteman kontrollerar ditt pass för att se till att du har rätt att stanna i USA och ställer vanligtvis några frågor om din vistelse i USA eller din bakgrund.

Ytterligare stickprovskontroller kan också genomföras och du kan bli ombedd att följa med en tjänsteman för ytterligare förhör. Som en del av detta förhör kan dina fingeravtryck tas, ditt bagage genomsökas och dina dokument och officiella handlingar kontrolleras flera gånger. Endast immigrationsmyndigheter har rätt att besluta om du ska få passera gränsen eller inte, och om de är tveksamma har de rätt att hindra dig från att resa in i USA, även om det inte finns några bevis. I så fall måste du betala för din returresa samma dag eller senast nästa dag. I väntan på ditt flyg måste du naturligtvis vänta på dessa agenters kontor eller i en av invandringscellerna. Å andra sidan finns det ingen garanti för att du kan få ett flyg hem samma dag och vissa resenärer som drabbats av denna besvikelse har fått vänta länge under dessa förhållanden. Du kan inte välja att resa till en annan destination än din ursprungliga, eftersom immigrationshandläggarna bokar ditt flyg direkt utan att informera dig om exakt tid eller flygnummer. Du kan bara ringa ett telefonsamtal och alla dina elektroniska enheter kommer att hållas hemligstämplade medan du är frihetsberövad. Se därför till att du inte bryter mot lagen om du vill att din vistelse i USA ska bli smidig.

Var naturligtvis försiktig så att du inte ljuger när du fyller i ESTA-ansökningsblanketten för att få den, när du vet att om du är ärlig kommer den att avslås.

 

Får jag tillbaka avgiften om mitt ESTA-tillstånd avslås?

Vi avslutar artikeln med en annan viktig fråga om du får ett avslag på ett ESTA-tillstånd. Som du vet är det en avgift för att ansöka om ESTA-tillstånd online. Men vad händer när du får ett negativt svar på din ansökan?

I de flesta fall kommer du naturligtvis att förlora de avgifter som uppstått, och de återbetalas inte under några omständigheter. Du bör dock veta att vissa leverantörer av onlinetjänster, till exempel den partner som vi har valt på vår webbplats, åtar sig att betala tillbaka dessa avgifter om din ansökan om tillstånd avslås. Ur ekonomisk synvinkel riskerar du ingenting genom att göra din ansökan online. Återbetalningen sker automatiskt och utan att du behöver vidta några åtgärder till det konto med vilket du betalade ansökningsavgiften när du lämnade in din ansökan.

Det faktum att du får ersättning för dessa avgifter är utmärkt eftersom det, som vi har sett ovan, ibland finns möjligheter att upprätthålla dina reseplaner till USA med hjälp av andra lagliga medel. Du kan ansöka om ett ESTA på nytt online genom att helt enkelt låta en period på 10 dagar passera efter att du fått meddelande om avslag och om avslaget beror på ett enkelt misstag från din sida. I detta fall kan de avgifter som återbetalas till dig användas för att betala de nya avgifterna för den nya ansökan.

Om du tror att ditt ESTA avslogs på grund av att du inte uppfyllde villkoren för ESTA kan du använda pengarna för att ansöka om visum. Kom ihåg att viseringsansökningar, liksom ESTA-ansökningar, också kostar pengar och är till och med något dyrare än ESTA.

Att välja en tjänsteleverantör som täcker dig om din ESTA-ansökan avslås och sparar pengar är ett klokt drag om du vill vara förberedd på alla eventualiteter och ha möjlighet att reagera positivt om din ansökan avslås. Du bör också se till att du ansöker om ditt ESTA i god tid så att du hinner få ett annat tillstånd eller visum innan du reser.

Ansök om ESTA

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.

 

Ofta ställda frågor

Hur vet du om ditt ESTA har avslagits?

Meddelande om godkännande eller avslag på ditt ESTA-tillstånd skickas till dig via e-post till den adress som du angav när du fyllde i ansökningsformuläret, inom högst 72 timmar. Om du inte har fått detta e-postmeddelande kan du kontrollera statusen för ditt ESTA på den officiella amerikanska webbplatsen med hjälp av ditt ansökningsnummer eller ditt passnummer.

Hur ansöker jag på nytt om ett ESTA efter att ha fått avslag?

Om ditt ESTA nekas och du tror att du helt enkelt har gjort ett misstag när du fyllde i formuläret online, måste du helt enkelt ansöka på nytt inom 10 dagar efter att du har fått meddelande om avslaget. För att göra detta kan du inte bara upprepa det formulär som du redan har fyllt i, utan du måste börja om från början. Du behöver inte ditt filnummer för detta.

Kan ett ESTA-avslag användas för att ansöka om visum?

Om ditt ESTA har avslagits på grund av ett kriterium för att få visum, t.ex. en vistelse på mer än 90 dagar, en nationalitet som inte är berättigad eller en särskild anledning till resan, kan du naturligtvis ansöka om en vanlig visering. Om din ESTA-ansökan har avslagits på grund av att de tjänstemän som ansvarar för ärendet ansåg att du utgör en fara för USA, kan du inte få visum.