Hur uppdaterar eller ändrar jag informationen på mitt ESTA?

Vissa uppgifter i ditt ESTA-certifikat kan ändras online under dokumentets giltighetstid. Ta reda på vilka förfaranden som ska följas och få förklaringar om vilka uppgifter som kan ändras.

Gör en ny ESTA-ansökan!
Ändra ESTA

Även om ESTA-ansökningsformuläret är ganska enkelt att fylla i och finns på svenska på vår partners webbplats, kan du göra ett slarvigt misstag och svara fel på en av frågorna i frågeformuläret. I så fall behöver du inte få panik, eftersom det är fullt möjligt att uppdatera ditt ESTA. Detta gäller även om du vill använda ett tidigare ESTA för en andra resa och din situation har förändrats.

Uppdatera ditt ESTA: Viktiga punkter

  • Endast vissa uppgifter i ditt ESTA kan ändras, t.ex. din e-postadress, din bostadsadress i USA och din postadress.
  • Innan du validerar din ESTA-ansökan kan du kontrollera och uppdatera svaren i formuläret.
  • För att uppdatera ditt ESTA måste du ha ansökans registreringsnummer.
  • Om du inte kan uppdatera ditt ESTA måste du lämna in en ny ansökan om din situation förändras.

 

När är det möjligt att uppdatera ditt ESTA?

När du har lämnat in en godkänd ESTA-ansökan kan du använda detta tillstånd för att göra olika resor till USA under den tvååriga giltighetsperioden från och med utfärdandedatumet. Men för att du ska kunna använda detta tillstånd utan att behöva göra en ny ansökan online är det förstås viktigt att de uppgifter du lämnade vid din första ansökan fortfarande är korrekta och inte innehåller några fel.

Lyckligtvis kan du i vissa specifika fall ändra vissa uppgifter i din akt genom att helt enkelt uppdatera ditt ESTA. Det gäller följande information:

  • Förlorad eller ändrad e-postadress: Om den e-postadress som du använde när du ansökte om ESTA för första gången har ändrats kan du uppdatera den kostnadsfritt. På så sätt kan du kontrollera att ditt tillstånd är giltigt när du vill.
  • Din destination har ändrats: Om du reser till USA igen och planerar att bo på en annan adress än den du bodde på när du ansökte första gången, rekommenderas det också att du uppdaterar ditt ESTA så att den nya adressen anges.
  • Din postadress: Det är också möjligt att ändra postadressen om du har flyttat sedan din första ansökan, så länge ditt bosättningsland är detsamma.

Gör en ny ESTA-ansökan!

Uppdatera din ESTA-fil för att korrigera fel

Om du är orolig för att göra fel när du fyller i ESTA-formuläret för resetillstånd till USA bör du veta att frågeformuläret är intuitivt. Detta innebär att den kan känna igen vissa fel, t.ex. att ett fält saknas, ett födelsedatum eller ett svar vars tecken inte överensstämmer med det förväntade svaret. Dessa fel påpekas sedan för dig innan du kan validera din ansökan.

Om du däremot har validerat din ESTA-ansökan och upptäcker att du har gjort ett eller flera misstag, kan du när som helst uppdatera dessa uppgifter. Genom att gå in på ditt formulär igen kan du korrigera de felaktiga uppgifterna så ofta som det behövs.

 

Uppdatera din ESTA-ansökan efter ändrade omständigheter:

Som du säkert vet är ett ESTA-tillstånd, när det väl har erhållits, giltigt i två år. Det innebär att du kan använda ett ESTA för flera olika resor till USA. Du måste dock försäkra dig om att alla uppgifter som du angav då fortfarande är giltiga. Detta gäller dina personuppgifter som adress, passnummer eller ditt civilstånd i allmänhet, men även en ändring av resväg eller hälsotillstånd.

Du kan också ha haft en sådan förändring av omständigheterna mellan den tidpunkt då du först fyllde i din blankett och den dag då du reste till USA.

Du måste därför ändra din ESTA-fil genom att komma åt den via samma webbplats där du gjorde din första ansökan. Din ansökan kommer sedan att granskas på nytt av de amerikanska myndigheterna, som beslutar om du ska få det nya tillståndet eller inte.

 

Hur uppdaterar jag mitt ESTA?

Om du vill ändra din ESTA-fil av någon av de anledningar som nämns ovan måste du ha ditt filnummer i din ägo. Det är därför det rekommenderas starkt att du antecknar det och behåller det så snart du har godkänt ditt första frågeformulär.

Genom att använda detta nummer och besöka den webbplats där du gjorde din ansökan kommer du att kunna komma åt din blankett igen för att uppdatera eventuella avsnitt som har ändrats eller där du har gjort misstag.

De amerikanska myndigheterna tar hänsyn till dessa ändringar inom samma 72-timmarsperiod som för en första ansökan.

Gör en ny ESTA-ansökan!

När är det inte möjligt att uppdatera sitt ESTA?

Som vi just har sett är det möjligt att ändra vissa uppgifter i din ESTA-fil genom att göra en enkel kostnadsfri uppdatering. Detta gäller dock bara en del av informationen och många uppgifter kan inte ändras när din akt väl har skickats till myndigheterna. Du kan till exempel inte ändra följande information:

  • Ditt passnummer eller giltighetsdatum: Om du har gjort ett misstag när du angav ditt passnummer, utfärdandedatum eller giltighetsdatum, eller om du nu har ett annat pass än det du använde när du ansökte första gången, kommer du inte att kunna uppdatera denna information med en enkel uppdatering. Det är till detta passnummer som ditt ESTA kommer att kopplas.
  • Ditt efternamn, förnamn eller födelsedatum: Om du har gjort ett misstag när du angav din identitet eller ditt födelsedatum, eller om du nyligen har bytt namn, kan du inte heller ändra dessa uppgifter. Kom ihåg att det är absolut nödvändigt att den identitet som anges i ditt ESTA motsvarar den verifierbara identiteten i ditt pass.
  • Svar på övriga frågor på blanketten: Om något av svaren på frågorna om dina reseanledningar, ditt hälsotillstånd eller ditt brottsregister har ändrats kommer du naturligtvis inte att kunna uppdatera din akt.

I alla de fall som nämns ovan måste du ansöka om ett nytt ESTA genom att börja om från början och fylla i hela formuläret igen, även om ditt nuvarande ESTA fortfarande är giltigt. Naturligtvis måste du betala ansökningsavgiften igen.

 

Innebär uppdatering av ett ESTA att man måste betala ansökningsavgiften igen?

Om du planerar att resa till USA igen med ditt ESTA, men vill ändra några av de uppgifter som har ändrats, kommer du, som vi just förklarat, att kunna komma åt din fil igen för att uppdatera den. Dessa ändringar leder dock automatiskt till att de amerikanska myndigheterna med ansvar för invandringsbestämmelserna gör en ny granskning av din ansökan. De kommer att granska alla dina svar för att se till att de överensstämmer med reglerna i USA.

Det innebär att allt arbete med att överföra och behandla din ansökan måste utföras på nytt, mot en kostnad. Därför måste du betala samma avgifter som för din första ansökan. Det är därför inte möjligt att uppdatera din ESTA-ansökan kostnadsfritt. Det enda fallet där du inte behöver betala några avgifter är om du vill ändra den e-postadress som är kopplad till din ansökan.

Den enda fördelen med att kunna komma åt din ESTA-fil igen för att göra ändringar är att du inte behöver fylla i all information igen, utan bara uppdatera den information som har ändrats sedan din första ansökan. På så sätt sparar du dyrbar tid när du ska organisera din resa. Kostnaden är densamma som för en första ansökan.

Om du inte längre har ditt aktnummer kan du därför till samma pris göra en ny fullständig ansökan genom att fylla i din akt igen, även om ditt ESTA fortfarande är giltigt. Detta nya tillstånd ersätter då det tidigare.

 

Uppdatera ditt ESTA-certifikat efter att ditt tillstånd har löpt ut:

Om din senaste ESTA-ansökan gjordes för mer än två år sedan och du vill resa till USA igen, eller om din identitet eller ditt passnummer har ändrats, måste du göra en ny ansökan genom att fullfölja hela förfarandet. Det är inte möjligt att bara uppdatera ditt certifikat.

Du behöver inte gå till den webbplats som du använde i början. Du hittar ett formulär på svenska på vår partners webbplats. På samma sätt som vid din första ansökan om intyg måste du ta med dig ditt biometriska pass, som naturligtvis måste vara giltigt under hela din vistelse i USA.

Det är viktigt att veta att även om du fick ditt intyg utan problem vid din första ansökan, är det möjligt att du får avslag den här gången. Du bör därför vara mycket försiktig när du fyller i detta formulär och se till att du svarar så sanningsenligt som möjligt på de frågor som ställs.

Du får ditt ESTA-intyg via e-post inom högst 72 timmar efter din ansökan, även om svaret från de amerikanska myndigheterna vanligtvis är ännu snabbare. Om din ansökan avslås kan du ansöka på nytt inom 10 dagar efter detta meddelande.

Gör en ny ESTA-ansökan!

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.

 

Ofta ställda frågor

Hur kan jag ta reda på orsaken till att ett ESTA-tillstånd har nekats för att kunna ändra felet?

Tyvärr är det inte möjligt att få veta den exakta orsaken till att ett ESTA-tillstånd har avslagits, eftersom den enda information du får i svarsmailet är orsaken till avslaget. Om du tänker på svaren i ansökningsformuläret online kan du säkert upptäcka de fel eller svar som orsakat problem och lett till avslag och korrigera dem där det är möjligt.

Är det möjligt att korrigera ESTA-intyget om jag ändrar mitt pass?

Om du har förnyat ditt pass under ESTA:s giltighetstid och vill ändra det bör du veta att det inte är möjligt. Detta beror på att ESTA är ett tillstånd som är elektroniskt kopplat till ditt pass och därmed till det nummer som du angav i formuläret. Om du byter pass kommer ditt ESTA att annulleras och du måste göra en ny ansökan.