Is het mogelijk om hetzelfde ESTA voor meerdere reizen te gebruiken?

U hebt in het verleden al een ESTA-autorisatie gekregen of bent van plan de komende maanden verschillende reizen naar de Verenigde Staten te maken en vraagt zich daarom af of u met dezelfde ESTA-autorisatie meerdere reizen kunt maken. Om hier meer over te weten te komen, volgt hier enige uitleg over de geldigheid van uw vergunning en de voorwaarden die in acht moeten worden genomen om uw vergunning voor verschillende reizen te kunnen gebruiken.

ESTA aanvragen!

Meerdere reizen maken met een ESTA: Belangrijke punten

  • Je kunt zoveel reizen maken als je wilt tijdens de geldigheidsperiode van het ESTA.
  • Het ESTA is twee jaar geldig en je kunt het alleen tijdens deze periode gebruiken.
  • De enige reizen die zijn toegestaan in de VS met een ESTA zijn toeristische of zakenreizen.
  • Het ESTA kan niet worden gebruikt voor reizen van meer dan 90 dagen.

 

Hoe lang is een ESTA-vergunning geldig?

In principe is een ESTA-autorisatie, eenmaal verkregen, twee jaar geldig. Deze geldigheidsduur gaat in op het moment dat u van de Amerikaanse autoriteiten uw reisvergunning ontvangt en niet op de datum van uw aanvraag.
Theoretisch kunt u deze machtiging gedurende de gehele periode van twee jaar gebruiken om verschillende reizen naar de VS te maken. U moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, die wij hieronder zullen toelichten.

 

Voorwaarden voor meerdere reizen met dezelfde ESTA-autorisatie:

Om uw ESTA-autorisatie meer dan één keer tijdens de geldigheidsperiode te gebruiken, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ten eerste moet uw biometrisch of elektronisch paspoortnummer hetzelfde zijn als het nummer dat u tijdens uw eerste reis hebt gebruikt. Dit is het paspoortnummer waaraan uw ESTA-autorisatie elektronisch is gekoppeld. Uiteraard moet het paspoort geldig zijn voor de gehele duur van uw verblijf in de Verenigde Staten.
  • Ten tweede is deze ESTA-autorisatie alleen geldig voor verblijven van minder dan 90 dagen. U kunt het niet gebruiken voor een langer verblijf of om uw aanvankelijke verblijf in de VS te verlengen. In het laatste geval moet u de VS verlaten en een nieuwe ESTA-aanvraag indienen.
  • Uw persoonlijke situatie mag niet veranderd zijn. Als u bent getrouwd, gescheiden of van burgerlijke staat bent veranderd, kunt u uw ESTA-autorisatie niet voor een nieuwe reis gebruiken.
  • Ten slotte moet u nagaan of de antwoorden op alle vragen die u in uw eerste sollicitatie gesteld zijn, dezelfde zijn gebleven. Dit geldt met name voor de vragen die in het laatste deel van het formulier worden gesteld.

 

Hoe kunt u uw ESTA-aanvraag opnieuw gebruiken?

Om uw ESTA-aanvraag voor volgende reizen opnieuw te gebruiken, moet u uw aanvraag bijwerken. Ga hiervoor gewoon naar de site waar u uw eerste aanvraag hebt ingediend, of indien van toepassing, naar de officiële ESTA-site, en neem uw dossiernummer mee. Dit nummer werd u gegeven toen u uw ESTA valideerde.

U zult dan moeten controleren of de door u ingevoerde informatie overeenstemt met uw huidige situatie, of deze wijzigen als een deel ervan is veranderd. Pas op, in dit tweede geval kunnen de Amerikaanse autoriteiten weigeren u deze toestemming te geven, ook al hebt u die de eerste keer gekregen.

 

Kan ik mijn ESTA opnieuw gebruiken als ik mijn paspoort wijzig?

Dit is een vraag die veel reizigers zich stellen die een ESTA hebben gekregen dat minder dan twee jaar geleden nog geldig was, maar die om de een of andere reden hun paspoort hebben veranderd. Wanneer uw paspoort vervalt, bent u namelijk verplicht het te vernieuwen om buiten de Europese Unie te kunnen reizen. Hetzelfde geldt als u uw paspoort bent kwijtgeraakt of als het is gestolen.

Wanneer u echter, om welke reden dan ook, uw paspoort opnieuw laat uitgeven, is het nummer op uw nieuwe paspoort uiteraard niet hetzelfde als dat op uw oude paspoort. Aangezien uw ESTA-reisvergunning elektronisch aan uw paspoort en het nummer daarvan is gekoppeld, zal deze niet automatisch aan uw nieuwe paspoort worden gekoppeld. Helaas is het momenteel niet mogelijk om deze wijziging van paspoort gewoon te melden aan de autoriteiten die belast zijn met reisvergunningen en is deze eenvoudige wijziging in uw ESTA-aanvraagdossier dus niet mogelijk. In dat geval moet u de ESTA-aanvraagprocedure van voren af aan beginnen om opnieuw naar de Verenigde Staten te kunnen reizen.

Wanneer u een nieuwe ESTA aanvraagt, kunt u echter in totaal twee jaar gebruikmaken van uw verblijfsvergunning en zult u dus verschillende reizen kunnen maken.

Als uw paspoort op het punt staat te verlopen en u van plan bent naar de VS te reizen, is het raadzaam te wachten tot uw paspoort daadwerkelijk is vernieuwd voordat u online een ESTA aanvraagt. Op die manier kunt u ten volle gebruik maken van de twee beschikbare jaren om verschillende reizen of doorreizen naar de Verenigde Staten te maken zonder dat u opnieuw een aanvraag moet indienen en dus zonder dat u opnieuw voor de procedure moet betalen.

ESTA aanvragen!

Hoe kan ik opnieuw naar de VS reizen nadat mijn ESTA-autorisatie is verlopen?

Zoals we zojuist in detail hebben gezien, is een ESTA-autorisatie twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte en kunt u meerdere bezoeken van minder dan 90 dagen aan de Verenigde Staten brengen, evenals tussenstops of doorreizen in dit land.  Maar is het mogelijk om nog meer reizen naar de VS te maken als de ESTA eenmaal is verlopen?

Dit is natuurlijk niet onmogelijk, maar het hangt in ieder geval af van het verkrijgen van een nieuwe verblijfsvergunning. De ESTA-autorisatie is geen document dat automatisch wordt verlengd. Wanneer uw ESTA is verlopen, moet u dus online een nieuwe aanvraag indienen om een nieuwe machtiging te krijgen die nog twee jaar geldig is. De procedure die u hier moet volgen, is precies dezelfde als die welke u bij uw eerste aanvraag hebt gevolgd. U moet naar een site gaan die u toegang geeft tot het online formulier, het invullen en alle gestelde vragen beantwoorden, en het vervolgens valideren door de vereiste vergoeding te betalen.

Ook het feit dat u in het verleden al een ESTA-machtiging hebt gekregen, betekent niet dat uw nieuwe aanvraag noodzakelijkerwijs een positieve reactie zal krijgen. Uw aanvraag zal neutraal en onafhankelijk van uw eerdere aanvragen worden onderzocht. Indien uw situatie is gewijzigd sinds u voor het eerst een ESTA kreeg, is het mogelijk dat de antwoorden die u in de vragenlijst geeft tot een weigering door de Amerikaanse autoriteiten zullen leiden.

 

Kunnen we naast een ESTA ook een visum krijgen voor een toekomstig verblijf van meer dan 90 dagen in de Verenigde Staten?

Hoewel de ESTA-vergunning twee jaar geldig is en in die periode dus meerdere reizen en verblijven in de Verenigde Staten mogelijk maakt, is het van essentieel belang dat deze reizen voldoen aan de basisvoorwaarden die door de visumvrijstellingsregeling worden opgelegd.

Ook als u langer dan 90 dagen wilt blijven of als uw reis een ander doel heeft dan toerisme of het bezoeken van een familielid, zoals de mogelijkheid om er te werken of te studeren, zal het ESTA u niet toestaan deze reis te maken en zult u daarvoor een visum moeten aanvragen en verkrijgen.

Het verkrijgen van een visum voor uw toekomstige reis naar de VS is niet van invloed op uw ESTA-autorisatie, die voor de gehele periode geldig blijft. Hij kan dus worden gebruikt voor andere reizen die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen. Het is dus perfect mogelijk om zowel een ESTA-autorisatie als een visum voor de Verenigde Staten te hebben.

U weet nu hoe u uw ESTA-autorisatie moet gebruiken en er het beste uit kunt halen door tijdens de geldigheidsperiode verschillende reizen en verblijven in de VS te maken.

ESTA aanvragen!

Adeline HARMANT
Als webschrijver en globetrotter met een passie voor reizen en toerisme heb ik een grondige kennis opgedaan van de procedures die essentieel zijn voor reizigers. Ik help reizigers om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor een geslaagde reis, vooral als het gaat om het online verkrijgen van een visum. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied wil ik je graag waardevolle adviezen geven om de wereld met een gerust hart te ontdekken.