Jak długo trwa uzyskanie ESTA?

Jak długo trwa otrzymanie potwierdzenia nadania numeru ESTA? Dowiedz się, jak długo potrwa otrzymanie powiadomienia pocztą elektroniczną lub tradycyjną po złożeniu wniosku ESTA online.

Złóż wniosek o ESTA!
Czas oczekiwania na ESTA

Jeśli planujesz w najbliższym czasie podróż do USA i słyszałeś o nowym systemie ESTA, który pozwala na szybkie i bezpośrednie uzyskanie zezwolenia na podróż przez internet, być może zastanawiasz się, jak długo będziesz musiał czekać na potwierdzenie tego zezwolenia. Tutaj wyjaśniamy szczegółowo, jak działa procedura i jak długo trwa przed wyjazdem, aby złożyć wniosek o ESTA online.

ESTA: Jak długo się czeka?

  • W przypadku procedury składania wniosku online uzyskanie zezwolenia ESTA zajmuje średnio od 24 godzin do maksymalnie 72 godzin.
  • Możliwe jest uzyskanie ESTA w trybie pilnym w ciągu 4 godzin po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
  • W niektórych przypadkach uzyskanie ESTA może potrwać dłużej, zwłaszcza jeśli wniosek wymaga weryfikacji.
  • Zalecamy złożenie wniosku o ESTA w ciągu dwóch tygodni od wyjazdu.

 

Krótkie przypomnienie o systemie ESTA i o tym, jak on działa:

Zanim przejdziemy do sedna sprawy i wyjaśnimy, jak długo będziesz musiał czekać na otrzymanie potwierdzenia ESTA, chcielibyśmy dać ci szybkie przypomnienie o tym programie, który jest również znany jako "Visa Waiver Program".

ESTA to nowy system, który ma zastąpić tradycyjną wizę i umożliwić niektórym podróżnym łatwiejsze niż dotychczas zwiedzanie USA. Składa się w 100% z systemu elektronicznego, ponieważ wszystko odbywa się online i w bardzo krótkim czasie. Aby jednak skorzystać z tego internetowego systemu zezwoleń na podróż, konieczne jest spełnienie pewnych podstawowych warunków, które zostały wyszczególnione poniżej.

Po pierwsze, musisz być obywatelem jednego z krajów członkowskich ESTA. Do tej pory członkami są Polska i około trzydziestu innych krajów na świecie. Aby być obywatelem jednego z tych krajów, należy zamieszkiwać tam na stałe i posiadać paszport wydany przez ten kraj. Dzieje się tak dlatego, że USA wybrały kraje, z którymi podpiszą umowę, a te kraje w zamian podjęły również zobowiązania. Jeśli mieszkasz w kraju, który nie jest legalnie wymieniony w tym programie, niestety nie będziesz mógł złożyć wniosku o ESTA online i będziesz musiał ubiegać się o tradycyjną wizę.

Kolejnym warunkiem skorzystania z systemu ESTA online jest inny dokument podróży, a mianowicie paszport. Paszport ten musi być oczywiście ważny w momencie składania wniosku ESTA online, ale musi również obejmować całą podróż. Należy również upewnić się, że paszport jest paszportem elektronicznym lub biometrycznym, co często ma miejsce w przypadku najnowszych paszportów.

Wreszcie, Twoja podróż do USA musi być w celach turystycznych lub w celu odwiedzenia krewnego. W żadnym wypadku nie można wykorzystywać niniejszego zezwolenia na podróż do stałego pobytu w USA, pracy lub nauki. Dla tych różnych sytuacji istnieją specjalne wizy.

Ostatni warunek, który omówimy poniżej, dotyczy czasu pobytu w Stanach Zjednoczonych. ESTA to zezwolenie na podróż, które pozwala na pobyt w Stanach Zjednoczonych tylko przez maksymalnie 90 kolejnych dni. W przypadku pobytów dłuższych niż 3 miesiące należy zatem również ubiegać się o wizę.

Złóż wniosek o ESTA!

Jak długo czeka się na ESTA do USA?

Przejdźmy do tematu, który nas interesuje w tym artykule, a mianowicie do czasu, jaki jest potrzebny do uzyskania potwierdzenia swojej ESTA. Po zatwierdzeniu wniosku online poprzez złożenie formularza i uiszczenie wymaganej opłaty, nie będziesz musiał długo czekać na odpowiedź od władz imigracyjnych USA.

Rzeczywiście, maksymalny czas przetwarzania wniosku ESTA online wynosi 72 godziny lub trzy pełne dni, nawet jeśli złożysz wniosek w weekend. Ten bardzo krótki czas realizacji jest możliwy dzięki całkowicie cyfrowemu działaniu systemu ESTA, co znacznie ułatwia rozpatrywanie wniosków.

Odpowiedź na wniosek ESTA, tj. potwierdzenie zezwolenia na podróż, zostanie wysłana do Państwa pocztą elektroniczną na skrzynkę odbiorczą adresu podanego w formularzu wniosku.

W rzeczywistości jednak, w zależności od strony internetowej, na której składasz wniosek, okaże się, że czas ten jest w rzeczywistości znacznie krótszy. W większości przypadków będziesz musiał poczekać tylko kilka godzin na otrzymanie tego potwierdzenia.

Gdy ESTA zostanie potwierdzona, nie trzeba będzie robić nic więcej. Ponieważ ESTA jest elektronicznym upoważnieniem do podróży, jest ona elektronicznie dołączana do paszportu i dlatego nie trzeba jej drukować i przedstawiać fizycznie podczas podróży. Celnicy i pracownicy lotniska, na którym wsiadasz do samolotu, po prostu zeskanują Twój paszport, aby zobaczyć ESTA.

Jak widać, czas rozpatrywania wniosku ESTA jest znacznie krótszy niż czas potrzebny do uzyskania wizy.

 

W związku z tymi terminami, kiedy wskazane jest złożenie wniosku o ESTA?

Właśnie wspólnie przekonaliśmy się, że potwierdzenie ESTA jest wysyłane do Ciebie bardzo szybko i bezpośrednio przez e-mail, co może zachęcić Cię do podjęcia tego kroku w ostatniej chwili, tuż przed podróżą.

Radzimy jednak planować z wyprzedzeniem, aby uniknąć nieprzewidzianych okoliczności, które w przypadku braku czasu mogą uniemożliwić dokończenie wizyty w USA.

Będzie tak w przypadku, gdy wbrew wszelkim oczekiwaniom otrzymasz negatywną odpowiedź od władz amerykańskich, co oznacza, że Twoja ESTA zostanie odrzucona. W takim przypadku nadal możesz podróżować do USA, ale będziesz musiał podjąć inne kroki administracyjne. Na przykład, jeśli odmowa wynika z błędu popełnionego przez Ciebie przy wypełnianiu formularza, możesz ponownie złożyć wniosek online, ale musisz odczekać 10 dni od powiadomienia o odmowie do rejestracji nowego wniosku. Jeśli wniosek zostanie odrzucony z innego powodu, np. niezgodności z zasadami ESTA, można ubiegać się o tradycyjną wizę na podróż do tego kraju. W tym przypadku czas potrzebny na uzyskanie zezwolenia na pobyt będzie oczywiście dłuższy i proces ten może trwać kilka miesięcy w najbardziej skomplikowanych przypadkach.

Dlatego we wszystkich przypadkach zdecydowanie zaleca się złożenie wniosku o ESTA na kilka tygodni lub nawet miesięcy przed datą wyjazdu, tak aby mieć możliwość powrotu, jeśli pierwszy wniosek zostanie odrzucony.

Złóż wniosek o ESTA!

Jak długo ważne jest Twoje upoważnienie ESTA i czy możesz ponownie wykorzystać swoje upoważnienie do podróży:

Przejdźmy do kolejnego pytania o czas, które zadaje sobie wielu podróżnych mogących skorzystać z autoryzacji ESTA. Rzeczywiście, jeśli potwierdzenie ESTA zostanie wysłane do Ciebie w ciągu maksymalnie 72 godzin, po uzyskaniu, to upoważnienie do podróży może być używane do różnych pobytów, a nawet prostych tranzytów lub przystanków w Stanach Zjednoczonych.

Zezwolenie ESTA jest zezwoleniem na pobyt, które jest ważne łącznie przez dwa lata od daty jego uzyskania. W ciągu tych dwóch lat można więc podróżować do Stanów Zjednoczonych dowolną ilość razy bez konieczności ponownego składania wniosku online. Jednakże, aby móc ponownie skorzystać z ESTA w przypadku przyszłych podróży, informacje w pliku nie mogą ulec zmianie. Dotyczy to w szczególności numeru paszportu, ponieważ jeśli od czasu złożenia wniosku o ESTA odnowiono paszport biometryczny lub elektroniczny, albo po jego zagubieniu, albo po utracie ważności, numer nowego paszportu również ulegnie zmianie. W rezultacie ESTA nie będzie już elektronicznie powiązana z tym systemem. W takim przypadku trzeba będzie ponownie złożyć wniosek online, tak jakby to był pierwszy raz.

Na ważnej ESTA można zmienić tylko kilka prostych danych, takich jak adres e-mail, nazwa linii lotniczej lub adres zamieszkania w USA. Wszystkie inne ważne informacje i odpowiedzi na kwestionariusz, które uległy zmianie, będą musiały być ponownie zgłoszone online.

Co jednak dzieje się po upływie dwuletniego okresu ważności ESTA? W rzeczywistości nie zostaniesz poinformowany o tym końcu ważności i dlatego do Ciebie należy sprawdzenie daty uzyskania poprzedniego zezwolenia, czy jest ono nadal ważne. Jeśli nie jest, paszport nie będzie już miał upoważnienia do pobytu i trzeba będzie ubiegać się o nowe upoważnienie ESTA online. Upoważnienia ESTA nigdy nie są odnawiane automatycznie, więc trzeba to zrobić ręcznie. Oczywiście, będziesz musiał ponownie zapłacić początkowe opłaty za wniosek i przetwarzanie.

Ważne jest również, aby wiedzieć, że jeśli odnowisz swoją ESTA po zakończeniu okresu ważności, nie ma gwarancji, że ponownie otrzymasz pozytywną odpowiedź. Możliwe, że Twoja sytuacja uległa zmianie i nie spełnia już zasad imigracyjnych USA lub że zmieniły się przepisy kraju i nie upoważniają Cię już do wjazdu do tego kraju.

 

Minął 72-godzinny okres oczekiwania, a Ty nie otrzymałeś potwierdzenia nadania ESTA: Co należy zrobić?

Jak wyjaśniliśmy powyżej w naszym wyjaśnieniu dotyczącym czasu oczekiwania wymaganego do uzyskania potwierdzenia ESTA, zazwyczaj trzeba będzie czekać tylko kilka godzin na otrzymanie tego słynnego powiadomienia o zatwierdzeniu lub odmowie zezwolenia na podróż, a najwyżej 72 godziny. Jeśli jednak minął ten 72-godzinny okres, a Ty nic nie otrzymałeś, jest kilka możliwych wyjaśnień.

Przede wszystkim, zanim wpadniesz w panikę, upewnij się, że sprawdziłeś swoje e-maile. Pamiętaj, aby sprawdzić folder spamu lub wiadomości-śmieci w swojej skrzynce pocztowej, ponieważ nierzadko zdarza się, że e-mail z odpowiedzią władz amerykańskich po prostu się prześlizguje, ponieważ pochodzi od nieznanego nadawcy, który również ma siedzibę za granicą.

Możesz również sprawdzić, czy Twój wniosek ESTA został rozpatrzony. Najprostszym sposobem na to jest sprawdzenie wyciągu bankowego. Ponieważ wniosek jest rejestrowany po uiszczeniu przez Internet opłat wymaganych do przetworzenia i przekazania akt, wniosek może zostać zatwierdzony i przekazany władzom amerykańskim tylko wtedy, gdy wymagane opłaty zostały pobrane z konta. Jeśli nie widzisz na swoim koncie wpłaty na kwotę, o którą wnioskowałeś, oznacza to, że Twój wniosek nie został sfinalizowany. Wynika to najczęściej z problemu z płatnością. Należy zatem sprawdzić, czy na koncie bankowym znajdują się wystarczające środki na opłacenie nagrody oraz czy bank nie zablokował możliwości korzystania z karty z innego powodu. Możliwe jest również, że nieumyślnie przerwałeś proces płatności. Płatności kartą online są często bardzo bezpieczne i podczas zatwierdzania numerów kart, możesz zostać przekierowany na serwer w swoim banku w celu weryfikacji płatności poprzez wpisanie kodu otrzymanego np. SMS-em. Ponadto, jeśli myślałeś, że zakończyłeś proces płatności i zamknąłeś okno przeglądarki, jest bardzo prawdopodobne, że płatność nie została zatwierdzona. Zacznij więc procedurę składania wniosku od początku, dokładnie sprawdzając te punkty.

Jeśli Twoje konto bankowe zostało obciążone, innym wyjaśnieniem faktu, że nie otrzymałeś potwierdzenia ESTA w terminie, może być błąd w adresie e-mail, który podałeś podczas rejestracji w formularzu. Jest więc możliwe, że ESTA została rzeczywiście potwierdzona, ale na nieprawidłowy adres e-mail. W tej sytuacji najlepiej jest sprawdzić status swojej ESTA, wchodząc bezpośrednio na stronę internetową amerykańskich władz. Dostęp do swojej kartoteki można uzyskać za pomocą numeru paszportu i kilku dodatkowych informacji. Jeśli pamiętałeś o zapisaniu numeru akt, to tutaj zaoszczędzisz cenny czas. Należy pamiętać, że nie jest potrzebna wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby ESTA była ważna w czasie podróży.

Wreszcie, jeśli nie można znaleźć wiarygodnego wyjaśnienia nieotrzymania potwierdzenia ESTA, radzimy po prostu ponownie złożyć wniosek online.

Złóż wniosek o ESTA!

Jak mogę złożyć wniosek o ESTA online w jak najkrótszym czasie, aby uzyskać szybkie potwierdzenie?

Teraz, gdy wiesz już prawie wszystko o czasie potrzebnym do potwierdzenia ESTA, przejdźmy do rzeczy, wyjaśniając szczegółowo, jak ubiegać się o to upoważnienie do podróży online.

Po pierwsze, należy poświęcić kilka chwil na wypełnienie wniosku w spokojnym miejscu. Upewnij się, że nie przeszkadzasz podczas tego procesu, aby uniknąć błędów, które mogą spowodować odrzucenie Twojej aplikacji. Należy również mieć przygotowany numer paszportu, ponieważ ESTA zostanie powiązana z paszportem podczas wypełniania formularza.

Następnie należy uzyskać dostęp do formularza wniosku ESTA online, najlepiej napisanego w języku polskim, odwiedzając stronę internetową usługodawcy, takiego jak ten, którego polecamy na naszej stronie. Bardzo dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres i adres e-mail. Proszę upewnić się, że te informacje są takie same jak informacje w paszporcie i dokumentach podróży.

Następnie będziesz musiał odpowiedzieć na serię pytań, które pozwolą ocenić Twoje prawo do wjazdu do Stanów Zjednoczonych zgodnie z zasadami ustalonymi przez państwo i sam system. Pytania te mogą dotyczyć Twojego zawodu, sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia lub sytuacji moralno-prawnej. Nie ulega wątpliwości, że na te pytania należy odpowiadać z najwyższą szczerością, ponieważ amerykańskie władze, które będą rozpatrywać Twój wniosek, mogą łatwo zweryfikować ich prawdziwość.

Po wypełnieniu formularza, przed jego zatwierdzeniem poświęć czas na sprawdzenie wszystkich udzielonych odpowiedzi. Następnie przejdź do uiszczenia wymaganej opłaty za pomocą karty kredytowej lub innej dostępnej dla Ciebie elektronicznej metody płatności.

Następnie nie pozostaje nic innego, jak czekać na otrzymanie potwierdzenia ESTA drogą elektroniczną w ciągu 72 godzin od zatwierdzenia wniesienia wymaganej opłaty.

Należy pamiętać, że jeśli podróżujesz z rodziną lub przyjaciółmi do Stanów Zjednoczonych, możesz ubiegać się o grupową ESTA, wypełniając ten sam formularz dla wszystkich towarzyszących Ci podróżnych. Musisz oczywiście posiadać niezbędne elementy dla każdego z tych podróżników.

 

Podsumowanie wskazówek dotyczących uzyskania ESTA w terminie:

Aby uniknąć konieczności przełożenia podróży z powodu nieotrzymania ESTA na czas, skorzystaj z poniższych wskazówek:

  • Rozpocznij proces składania wniosku ESTA co najmniej dwa tygodnie przed datą wyjazdu i pamiętaj o zabraniu paszportu biometrycznego lub elektronicznego.
  • Sprawdź, czy przeczytałeś i zatwierdziłeś swój formularz zgłoszeniowy.
  • Preferuj płatność kartą kredytową, która jest szybsza i bezpieczniejsza.
  • Upewnij się, że przyznana kwota została pobrana z Twojego konta bankowego.
  • Wreszcie, jeśli pominąłeś któryś z powyższych kroków, nie trać czasu i ponownie złóż wniosek o ESTA, rozpoczynając proces od początku, chyba że masz numer pliku.
Złóż wniosek o ESTA!

Adeline HARMANT
Jako pisarz internetowy i globtroter z pasją do podróży i turystyki, zdobyłem dogłębną wiedzę na temat procedur, które są niezbędne dla podróżnych. Pomagam podróżnym dopełnić wszystkich formalności wymaganych do udanej podróży, szczególnie jeśli chodzi o uzyskanie wizy online. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, chciałbym zaoferować ci kilka cennych porad, które pomogą ci odkrywać świat z całkowitym spokojem.

 

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy wskazane jest złożenie wniosku o ESTA?

Radzimy, abyś złożył tę prośbę co najmniej dwa do trzech tygodni przed datą wyjazdu. Jednak zbyt wczesne składanie wniosków również nie jest wskazane. Autoryzacja ESTA jest ważna przez dwa lata od daty wydania, a uzyskanie jej kilka miesięcy wcześniej ograniczyłoby możliwości podróżowania w przyszłości.

Dlaczego aplikacja ESTA może być wstrzymana?

Jeśli otrzymali Państwo wiadomość e-mail, w której nie ma informacji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o wydanie certyfikatu ESTA, a jedynie status 'w toku', lub jeśli widzą Państwo ten status podczas sprawdzania wniosku na stronie internetowej ESTA, nie oznacza to, że wniosek został odrzucony. W rzeczywistości status oczekujący oznacza po prostu, że Twój wniosek nie został jeszcze przetworzony lub jest w trakcie rozpatrywania. Może się tak zdarzyć, gdy w toku jest zbyt wiele wniosków, ale także gdy urzędnicy imigracyjni muszą przeprowadzić dokładniejszą kontrolę.

Co zrobić, jeśli nie otrzymasz ESTA w ciągu 72 godzin?

Jeśli minął normalny 72-godzinny termin i nie otrzymałeś jeszcze wiadomości e-mail informującej o statusie Twojego ESTA, istnieje kilka możliwości. Po pierwsze, sprawdź folder spamu lub wiadomości-śmieci, ponieważ możliwe, że otrzymana wiadomość znajduje się właśnie tam. Jeśli tak nie jest, można również odwiedzić stronę internetową ESTA, aby sprawdzić status swojego wniosku.

Kiedy wygasa ESTA?

Termin ważności zezwolenia ESTA wynosi obecnie dwa lata od daty wystawienia. Oznacza to, że można wykorzystać upoważnienie do odbycia kilku podróży w tym okresie, pod warunkiem, że nie upłynął termin ważności paszportu i że dane wpisane w formularzu są nadal ważne.