Przyczyny odmowy ESTA i rozwiązania

Złóż wniosek o ESTA online teraz bez ryzyka odmowy, ze zwrotem poniesionych opłat i uzyskaj pomoc online, aby uniknąć ewentualnej odmowy w przyszłości.

Złóż wniosek o ESTA!
Odmowa ESTA

Czy ostatnio ubiegałeś się o elektroniczne zezwolenie na podróż do USA ESTA i zostałeś odrzucony? Jeśli tak, to być może zastanawiasz się, dlaczego Twój wniosek został odrzucony i czy istnieją jakieś rozwiązania, które pozwolą Ci zrealizować plany podróży. W tym artykule wyjaśnimy główne przyczyny odmowy autoryzacji ESTA oraz rozwiązania, które mogą pozwolić Ci na podróż do USA pomimo tej odmowy.

Odmowa ESTA: Kluczowe punkty

  • Odmowa ESTA może być spowodowana błędem w formularzu lub niespełnieniem warunków.
  • Jeśli ESTA została odrzucona z powodu błędu, możesz ponownie złożyć wniosek 10 dni później.
  • Jeśli ESTA została odrzucona, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem, ale nie zostanie podany powód odmowy.
  • Jeśli ESTA została odrzucona, ponieważ nie kwalifikujesz się, możesz ubiegać się o wizę.

 

Czy powody odmowy ESTA są wskazane w wiadomości e-mail z powiadomieniem?

Po pierwsze i w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, jakie możesz mieć w związku z uzyskaną odmową, powinieneś wiedzieć, że powód odmowy nie zostanie w żaden sposób wskazany w momencie otrzymania maila z powiadomieniem po złożeniu wniosku. Rzeczywiście, kiedy składasz wniosek o autoryzację ESTA online, odpowiedź na Twój wniosek jest wysyłana do Ciebie pocztą elektroniczną w ciągu 72 godzin i zawiera jedynie status Twojego wniosku. Obecnie istnieją tylko trzy różne statusy, tj.

  • ESTA przyjęta lub zatwierdzona: Oznacza to, że otrzymali Państwo pozwolenie na podróż do USA i nie muszą Państwo robić nic więcej, ponieważ pozwolenie to jest od razu dołączone do paszportu elektronicznego lub biometrycznego.
  • ESTA w toku: Jest to niezwykle rzadki status i odpowiada szczególnym przypadkom, w których akta wymagają dodatkowej kontroli ze strony władz amerykańskich w celu ustalenia, czy zezwolenie może zostać zatwierdzone.
  • Odmowa ESTA: Oznacza to, że władze amerykańskie nie wydały pozwolenia na pobyt w USA przy użyciu systemu ESTA.

W związku z tym wyłącznie do Państwa należy ustalenie przyczyn tej odmowy na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym online. Jak zobaczymy bardziej szczegółowo poniżej, istnieje wiele możliwych powodów takiej odmowy i w zależności od przypadku, powody te mogą uniemożliwić podróż do USA nawet z innym rodzajem zezwolenia lub mogą pozwolić na realizację planów podróży poprzez ubieganie się o wizę.

 

Odmowa ESTA z powodu niespełnienia warunków programu :

Przejdźmy teraz do najczęstszych powodów, dla których władze USA odmawiają autoryzacji ESTA. Na szczycie listy znajduje się oczywiście nieprzestrzeganie warunków wstępnych dotyczących korzystania z tego programu zniesienia wiz.

Jak wiadomo, system ESTA został stworzony w celu uproszczenia procedur dla podróżnych chcących odwiedzić USA poprzez uniknięcie konieczności ubiegania się o tradycyjną wizę. Tutaj wszystko odbywa się online i w kilka minut, a odpowiedź zazwyczaj w ciągu kilku godzin, a najwyżej 72 godzin od zgłoszenia. Ale ten system zaspokaja potrzeby tylko niektórych typów podróżnych, którzy spełniają następujące warunki:

Po pierwsze, aby ESTA została zaakceptowana, trzeba być obywatelem jednego z 38 krajów członkowskich. Jeśli jesteś obywatelem Polski, Niemiec lub Francji, ta pozycja nie będzie stanowiła szczególnego problemu.

Po drugie, należy posiadać ważny paszport biometryczny lub elektroniczny, który jest ważny do końca pobytu. W internetowym formularzu wniosku ESTA należy podać numer tego paszportu. Większość paszportów będących obecnie w obiegu w Polsce to już paszporty biometryczne lub elektroniczne. Jeśli jednak Twój paszport jest starszy, może nie pozwolić Ci na podróż do USA z autoryzacją ESTA, ponieważ nie można go z nią połączyć elektronicznie.

Planowany czas pobytu w USA nie może przekroczyć określonego limitu. System ESTA dotyczy tylko pobytów krótszych niż 90 kolejnych dni (trzy miesiące). Jeśli w formularzu wniosku online zaznaczyli Państwo, że Państwa pobyt będzie dłuższy, otrzymają Państwo oczywiście odmowę od organów odpowiedzialnych za przyznawanie ESTA.

Wreszcie, cel pobytu w Stanach Zjednoczonych może być również powodem odmowy udzielenia ESTA. Ten elektroniczny system zezwoleń na podróż dotyczy tylko podróży turystycznych lub służbowych. Jeśli zaznaczyłeś, że chcesz pojechać do Stanów Zjednoczonych z innego powodu, np. w celu podjęcia pracy lub nauki, z pewnością spotkasz się z odmową.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli uważają Państwo, że ESTA została odrzucona z któregokolwiek z wymienionych tu powodów, a więc z powodu niespełnienia warunków wstępnych dostępu do tego programu, w większości przypadków mają Państwo możliwość odwołania się poprzez złożenie wniosku o wizę.

Dotyczy to w szczególności obywateli państw, które nie są członkami systemu, z wyjątkiem niektórych narodowości, takich jak podróżni z Iranu, Iraku, Sudanu lub Syrii. To samo dotyczy podróżnych posiadających podwójne obywatelstwo, w tym jednego z wyżej wymienionych krajów lub którzy niedawno odwiedzili jeden z tych krajów. Tutaj nie będzie możliwości wyjazdu do USA i uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia na pobyt, ESTA czy Visy, z prostych powodów bezpieczeństwa wewnętrznego i walki z terroryzmem.

Podobnie, jeśli chcesz przebywać w USA dłużej niż 90 kolejnych dni lub pracować czy studiować tam, będziesz mógł to zrobić, ubiegając się o specjalną wizę dla Twojej sytuacji.

Wreszcie, jeśli masz paszport, który nie jest biometryczny lub elektroniczny, możesz również ubiegać się o wizę na podróż do Stanów Zjednoczonych.

 

Inne przyczyny odmowy udzielenia zezwolenia na korzystanie z systemu ESTA :

Oczywiście niespełnienie warunków wstępnych ESTA nie jest jedynym powodem, dla którego wniosek mógł zostać odrzucony. Przyjrzymy się teraz pozostałym przyczynom odmowy.

Po pierwsze, możliwe jest, że ta odmowa wynika z faktu, że złożyłeś już wniosek ESTA, który jest oceniany. Na przykład, jeśli popełniłeś błąd w pierwszym wniosku i złożyłeś drugi formularz online, tylko twój pierwszy wniosek zostanie rozpatrzony. W takim przypadku otrzymasz odmowę przyjęcia drugiego wniosku, a jeśli błąd w pierwszym kwestionariuszu będzie na tyle istotny, że Cię zablokuje, otrzymasz również odmowę przyjęcia tego wniosku. W takim przypadku trzeba będzie odczekać minimum 10 dni, zanim będzie można złożyć nowy formularz.

Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet najmniejszy błąd popełniony podczas wypełniania formularza wniosku ESTA może uniemożliwić uzyskanie zezwolenia, nawet jeśli jest to prosty błąd w pisowni nazwiska lub numeru paszportu. Dlatego zalecamy, aby zawsze sprawdzać wszystkie informacje i odpowiedzi przed ostatecznym zatwierdzeniem wniosku poprzez przejście do płatności online. Nie ma możliwości dokonania prostych zmian w danych po ich przekazaniu i po otrzymaniu informacji o odmowie trzeba będzie rozpocząć proces od nowa.

Przyczyną tej niewyjaśnionej odmowy mogą być również pytania, czy nie stanowi Pan zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego USA. W tym przypadku oczywiście nie będzie można również uzyskać pozwolenia na pobyt w USA w formie wizy.

Inna częsta przyczyna odmowy dotyczy wniosków o ESTA złożonych po odrzuceniu wniosku wizowego. Chociaż jest całkowicie możliwe ubieganie się o wizę po odmowie wydania ESTA, jeśli spełnia się warunki wstępne, odmowa wydania wizy automatycznie spowoduje odmowę wydania ESTA. Dlatego nie ma sensu próbować tego procesu, jeśli nie udało się uzyskać tradycyjnej wizy i w tym przypadku dlaczego nie spróbować odnowić swojego wniosku wizowego.

Wreszcie, ostatnią możliwą przyczyną odrzucenia wniosku ESTA jest tak zwany precedens nadmiernego przedłużenia pobytu. Oznacza to, że w przeszłości podróżowałeś już do Stanów Zjednoczonych z autoryzacją ESTA i przebywałeś w tym kraju dłużej niż 90 dni, gdy nie miałeś do tego uprawnień. Niezastosowanie się do postanowień ESTA podczas poprzedniego pobytu będzie skutkowało w przyszłości zakazem uzyskania tego zezwolenia, nawet jeśli tym razem chcesz przebywać w kraju krócej niż 3 miesiące. W rzeczywistości jesteś uważany za banitę i dlatego nie masz już prawa wjazdu do kraju. W zależności od powagi wykroczenia, tj. długości przekroczenia, zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych może wynosić od 6 miesięcy do kilku lat, a nawet być stały. Oczywiście należy również zadbać o przestrzeganie innych przepisów tego programu, np. nie podejmować prób pracy w USA na podstawie zwykłego zezwolenia ESTA. Jeśli masz zakaz wjazdu do USA, nie będziesz mógł również otrzymać wizy.

Złóż wniosek o ESTA!

Czy ESTA gwarantuje wjazd do USA?

Kolejne pytanie, które zadaje sobie wielu podróżnych chcących odwiedzić Stany Zjednoczone i którzy uzyskali zezwolenie ESTA, dotyczy gwarancji możliwości wjazdu do Stanów Zjednoczonych wyłącznie na podstawie tego zezwolenia. Wbrew pozorom ESTA sama w sobie nie daje prawa do wjazdu do USA. Po przyjeździe do USA trzeba będzie przejść kontrolę imigracyjną. Urzędnik państwowy sprawdzi Twój paszport, aby upewnić się, że masz prawo do pobytu w USA i zazwyczaj zada Ci kilka pytań dotyczących Twojego pobytu w USA lub Twojego pochodzenia.

Mogą być również przeprowadzone dalsze losowe kontrole i możesz zostać poproszony o pójście za funkcjonariuszem na dalsze przesłuchanie. W ramach tego przesłuchania mogą zostać pobrane odciski palców, przeszukany bagaż oraz kilkakrotnie sprawdzone dokumenty i legitymacje służbowe. Tylko urzędnicy imigracyjni mają prawo decydować o tym, czy zezwolić ci na przekroczenie granicy, a w razie wątpliwości mają prawo, nawet bez dowodów, nie dopuścić cię do Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku za lot powrotny trzeba będzie zapłacić tego samego dnia lub najpóźniej następnego. W oczekiwaniu na lot trzeba oczywiście czekać w biurach tych agentów lub w jednej z komórek imigracyjnych. Z drugiej strony nie ma gwarancji, że uda się uzyskać lot do domu tego samego dnia, a niektórzy podróżni, których spotkało to rozczarowanie, musieli długo czekać w takich warunkach. Nie będzie można wybrać innej destynacji niż pierwotna, ponieważ urzędnicy imigracyjni zarezerwują lot bezpośrednio, nie informując o dokładnej godzinie ani numerze lotu. Na czas zatrzymania będziesz mógł jedynie prowadzić rozmowy telefoniczne, a wszystkie Twoje urządzenia elektroniczne będą trzymane pod kluczem. Upewnij się więc, że nie jesteś niezgodny z prawem, jeśli chcesz, aby Twój pobyt w USA był bezproblemowy.

Oczywiście uważaj, aby nie kłamać podczas wypełniania formularza wniosku ESTA w celu uzyskania go, gdy wiesz, że jeśli jesteś uczciwy, zostanie on odrzucony.

 

Czy odmowa wydania mojego zezwolenia ESTA skutkuje zwrotem opłaty?

Zakończmy ten artykuł kolejnym ważnym pytaniem w przypadku odmowy autoryzacji ESTA. Jak wiadomo, ubieganie się o autoryzację ESTA online wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Ale co się dzieje, gdy otrzymujesz negatywną odpowiedź na swoją aplikację?

W większości przypadków stracisz oczywiście poniesione opłaty, które w żadnym wypadku nie zostaną zwrócone. Należy jednak wiedzieć, że niektórzy usługodawcy internetowi, tacy jak partner wybrany na naszej stronie, zobowiązują się do zwrotu tych opłat w przypadku odrzucenia Twojego wniosku o zezwolenie. Z finansowego punktu widzenia nic nie ryzykujesz składając wniosek przez internet. Zwrot ten zostanie dokonany na konto, za pomocą którego dokonałeś opłaty za wniosek w momencie składania wniosku, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek kroków po Twojej stronie i automatycznie.

Fakt, że otrzymasz zwrot tych opłat jest doskonały, ponieważ, jak widzieliśmy powyżej, czasami istnieją możliwości utrzymania swoich planów podróży do USA za pomocą innych środków prawnych. W szczególności, można ponownie złożyć wniosek o ESTA online, po prostu pozostawiając okres 10 dni od otrzymania powiadomienia o odmowie i jeśli odmowa wynika z prostego błędu z Twojej strony. W takim przypadku opłaty, które zostały Ci zwrócone, mogą być wykorzystane na pokrycie nowych opłat poniesionych przez ten nowy wniosek.

Podobnie, jeśli uważasz, że Twoja ESTA została odrzucona, ponieważ nie spełniłeś warunków wstępnych ESTA, możesz wykorzystać te pieniądze, aby ubiegać się o wizę. Pamiętaj, że wnioski wizowe, podobnie jak wnioski ESTA, również kosztują, a nawet są nieco droższe niż ESTA.

Ostatecznie wybór usługodawcy, który obejmuje cię, jeśli twój ESTA jest odrzucony i oszczędza pieniądze, jest mądrym posunięciem, jeśli chcesz być przygotowany na każdą ewentualność i mieć możliwość pozytywnej reakcji, jeśli twoja aplikacja zostanie odrzucona. Należy również upewnić się, że ubiegasz się o ESTA w odpowiednim czasie, aby mieć czas na uzyskanie innego zezwolenia lub wizy przed wyjazdem.

Złóż wniosek o ESTA!

Adeline HARMANT
Jako pisarz internetowy i globtroter z pasją do podróży i turystyki, zdobyłem dogłębną wiedzę na temat procedur, które są niezbędne dla podróżnych. Pomagam podróżnym dopełnić wszystkich formalności wymaganych do udanej podróży, szczególnie jeśli chodzi o uzyskanie wizy online. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, chciałbym zaoferować ci kilka cennych porad, które pomogą ci odkrywać świat z całkowitym spokojem.

 

Najczęściej zadawane pytania

Skąd wiadomo, że odmówiono udzielenia ESTA?

Powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu autoryzacji ESTA jest wysyłane do Państwa pocztą elektroniczną na adres podany przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego i w ciągu maksymalnie 72 godzin. Jeśli jednak nie otrzymałeś tego e-maila, możesz sprawdzić status swojej ESTA na oficjalnej amerykańskiej stronie internetowej, używając numeru aplikacji lub numeru paszportu.

Jak można ponownie złożyć wniosek o ESTA po tym, jak został on odrzucony?

Jeśli ESTA została odrzucona i uważasz, że po prostu popełniłeś błąd podczas wypełniania formularza online, będziesz musiał po prostu ponownie złożyć wniosek w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o odmowie. Aby to zrobić, nie możesz po prostu powtórzyć formularza, który już wypełniłeś, ale będziesz musiał rozpocząć procedurę ponownie od początku. Nie będzie do tego potrzebny numer akt.

Czy odmowa ESTA pozwala mi ubiegać się o wizę?

Jeśli ESTA została odrzucona ze względu na kryterium kwalifikujące, takie jak pobyt dłuższy niż 90 dni, niekwalifikujące się obywatelstwo lub szczególny powód podróży, można oczywiście ubiegać się o zwykłą wizę. Jeśli jednak wniosek o ESTA został odrzucony, ponieważ oficerowie odpowiedzialni za akta uznali, że stanowi Pan/Pani zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, nie będzie Pan/Pani w stanie uzyskać wizy.