Is een ESTA-autorisatie nodig voor kinderen?

In dit gedetailleerde artikel leggen wij u uitgebreid uit waarom u een ESTA nodig hebt en hoe u deze reistoestemming voor uw kinderen kunt verkrijgen, en beantwoorden wij andere vragen in verband met een dergelijk bezoek met kinderen, met name de wettelijke vereisten die u moet naleven voor een geslaagd bezoek. Er zijn namelijk bepaalde verschillen tussen een ESTA-aanvraag voor een kind en voor een volwassene.

ESTA aanvragen!
ESTA voor kinderen

Iedereen weet dat een ESTA-vergunning verplicht is voor volwassenen die naar de Verenigde Staten willen reizen. Maar veel ouders die met het hele gezin naar deze bestemming willen reizen, vragen zich af of de verplichting om deze reistoestemming aan te vragen en te verkrijgen ook geldt voor de kinderen, dat wil zeggen voor minderjarigen jonger dan 18 jaar. Het antwoord op deze vraagt volgt hieronder. Daarnaast krijgt u nadere uitleg over de stappen die u moet nemen om geheel legaal naar de Verenigde Staten te reizen.

ESTA aanvragen voor kinderen

  • ESTA voor de VS is verplicht voor alle reizigers, dus ook voor kinderen en baby's.
  • Het ESTA aanvraagformulier voor kinderen moet worden ingevuld door hun ouder of wettelijke voogd.
  • De prijs voor een ESTA voor kinderen is hetzelfde als voor een ESTA voor volwassenen en er zijn geen gereduceerde tarieven.
  • Kinderen die naar de VS reizen moeten ook een eigen paspoort hebben.

 

Moeten kinderen een aanvraag indienen voor de ESTA?

Het zal u misschien verbazen, maar kinderen, ook van hele jonge leeftijd, moeten net als volwassenen een ESTA-vergunning hebben, voordat ze richting de Verenigde Staten mogen reizen. Als u vergeet om deze aanvraag te doen, loopt u het risico dat u niet aan boord mag gaan van het vliegtuig of de boot die u naar de Verenigde Staten moet brengen.

Vanzelfsprekend geldt de verplichting voor de ESTA-vergunning ook voor simpele tussenstops of transits in de VS. Denk er dus aan om voor aanvang van uw reis alle maatregelen te nemen die nodig zijn.

ESTA aanvragen!

Hoe dient u voor een kind een aanvraag voor een ESTA-reisvergunning in?

De procedure voor aanvragen van een ESTA-reistoestemming voor een minderjarige is precies dezelfde als voor een volwassene. U kunt de ESTA voor uw kinderen daarom het beste tegelijk met uw eigen ESTA aanvragen, minstens een tot twee weken voordat u vertrekt.

Ga daarvoor naar de officiële website of naar een website zoals die van onze partner, waar u een ESTA-aanvraagformulier in het Nederlands vindt. Vul eerst uw eigen formulier in en vervolgens dat van uw kinderen. Idealiter voert u deze stap tegelijkertijd uit voor alle leden van uw gezin en eventuele medereizigers. Daarvoor moet u natuurlijk de biometrische of elektrische paspoorten van elk van deze personen bij de hand hebben.

Het is namelijk sneller en eenvoudiger om de ESTA-vergunning in het kader van een groepsaanvraag te verkrijgen dan wanneer u verschillende aanvragen op verschillende momenten indient. Net als bij de normale procedure, ontvangt u de beslissing van de Amerikaanse autoriteiten die belast zijn met uw dossier per e-mail op het e-mailadres dat in het formulier vermeld staat.

De vergunning die u ontvangt, is eveneens geldig voor twee jaar, voor de toekomstige reizen naar de Verenigde Staten, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Wat u moet weten over de ESTA voor kinderen:

U moet enkele belangrijke punten weten over de ESTA voor minderjarige kinderen. Het eerste punt betreft de dossierkosten. Een ESTA-vergunning voor een kind kost net als de vergunning van een volwassene geld  en het tarief voor volwassen en kinderen is hetzelfde. Daarnaast moeten kinderen die in het bezit zijn van een ESTA-vergunning een vlieg- of bootticket hebben op hun naam, of hun naam moet op het ticket van de ouders vermeld staan.

Vanzelfsprekend blijven de begeleidende ouders of volwassenen op Amerikaans grondgebied juridisch verantwoordelijk voor de kinderen. Een kind dat een ESTA-vergunning heeft ontvangen terwijl deze zijn ouders is geweigerd, heeft daarom geen toestemming om alleen naar de VS te reizen.

 

Welke andere documenten zijn nodig voor kinderen die naar de VS reizen?

Zoals u nu zult begrijpen, is het de verantwoordelijkheid van ouders die met hun kinderen naar de Verenigde Staten willen reizen om een ESTA-autorisatie aan te vragen voor hun kinderen die, net als volwassenen, een verblijfsvergunning nodig hebben om naar de Verenigde Staten te reizen. Maar natuurlijk kunnen er ook andere officiële documenten nodig zijn om met uw kinderen naar deze bestemming te kunnen gaan.

Ten eerste spreekt het voor zich dat uw kinderen een paspoort op hun naam moeten hebben, zelfs voor zeer jonge kinderen of zuigelingen. Dit type paspoort is precies hetzelfde als dat voor volwassenen en u moet het aanvragen bij de administratieve diensten van uw gemeente, zoals uw gemeentehuis. De ESTA-autorisatie die u voor uw kinderen aanvraagt, wordt namelijk aan hun eigen paspoort gehecht en niet aan het uwe. Los daarvan blijft het paspoort verplicht voor minderjarigen en voor volwassenen die buiten de Europese Unie reizen.

Een ander geval is belangrijk om hier aan te pakken en betreft kinderen van gescheiden ouders, met name kinderen die niet de achternaam hebben van de ouder met wie ze reizen. Laten we ons inderdaad voorstellen dat een gescheiden moeder van plan is om met haar kinderen naar de Verenigde Staten te reizen en dat de kinderen de naam van de vader dragen terwijl zij zijn meisjesnaam draagt. In dit geval is het meestal eenvoudig om de reis voor te bereiden en de grenzen over te steken, maar soms kan het ingewikkelder zijn.

Daarom raden wij u aan om in deze situatie een uitreisvergunning te laten ondertekenen door de vader van uw kinderen en een kopie van de identiteitskaart van de vader te laten maken. Sommige grensbeambten kunnen u om deze documenten vragen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van bijvoorbeeld een kinderontvoering. Dit lijkt misschien een overdreven maatregel, maar het is beter om voorzorgsmaatregelen te nemen. Het is ook raadzaam om een kopie van uw familieboek bij te houden om te gebruiken in geval van moeilijkheden.

De nationale identiteitskaart van uw kinderen is niet verplicht om naar de Verenigde Staten te reizen omdat uw kinderen een paspoort op hun naam moeten hebben. Het is dus niet nodig om nog een specifiek identiteitsdocument te hebben.

ESTA aanvragen!

Kunnen we een individueel ESTA aanvragen voor een kind of minderjarige?

Laten we het nu hebben over een ander onderwerp met betrekking tot het reizen van kinderen naar de Verenigde Staten. Veel ouders maken nog steeds de fout om te proberen de ESTA-aanvraag van hun kind individueel in te vullen of zelfs hun tiener alleen te laten doen. Volgens de ESTA-wetgeving moet het ESTA-aanvraagformulier echter worden ingevuld door een meerderjarige meerderjarige.

Ook als u een individuele aanvraag voor uw kind indient, kan de geboortedatum van uw kind een probleem zijn, omdat het systeem deze aanvraag zal interpreteren als zijnde afkomstig van een minderjarige die niet bevoegd is om deze formaliteit in te vullen. ESTA zal daarom waarschijnlijk worden geweigerd en u zult het proces opnieuw moeten beginnen.

Het ideaal is dus, zoals hierboven vermeld, om als groep ESTA aan te vragen door uw kinderen tegelijk met u te registreren. Maar laten we ons nu eens voorstellen dat u al een eigen ESTA-autorisatie hebt die nog steeds geldig is en dat u alleen een aanvraag wilt indienen voor één of meer van uw kinderen? In dat geval vult u alleen het formulier voor deze kinderen in, maar vergeet niet het vakje "Aanvraagformulier voor derden" onderaan het formulier aan te kruisen om te bewijzen dat de aanvraag door een volwassene is ingediend.

Natuurlijk, als u deze fout al heeft gemaakt, is het mogelijk om de procedure opnieuw te doen om de ESTA van uw kind opnieuw aan te vragen en uw reis naar de VS te onderhouden. Natuurlijk kan dit leiden tot extra kosten voor deze aanvraag, maar sommige onafhankelijke sites, zoals onze partner, zullen u de kosten van de eerste geweigerde aanvraag vergoeden als deze op hun site is gemaakt.

 

Samenvattend, hoe kunt u de ESTA van uw kind snel verkrijgen?

Om de stappen die u moet nemen om met uw kind naar de Verenigde Staten te reizen samen te vatten, zijn hier een paar stappen die u moet volgen:

Zorg er eerst voor dat uw kind een biometrisch of elektronisch paspoort op zijn of haar naam heeft. Als dit niet het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeentehuis, want het kan tot enkele maanden duren voordat u dit document ontvangt. Het paspoort is essentieel voor een elektronische aanvraag van een reisvergunning.

Vergeet ook niet om in uw reisdocumenten de volledige namen van uw kinderen op te nemen, die overeen moeten komen met de informatie op hun paspoort.

Vul dan een online ESTA-aanvraag in voor elk kind dat met u meegaat. U kunt zich als groep of individueel aanmelden, waarbij u het vakje aankruist dat aangeeft dat deze aanmelding door een derde partij wordt gedaan.

Tot slot, voor kinderen met een andere achternaam dan die van de ouder die hen vergezelt, vergeet niet om een uitreisvergunning te laten ondertekenen door de andere wettelijke ouder, evenals een kopie van de identificatie van die ouder.

Dankzij de informatie die we u zojuist hebben gegeven en deze eenvoudige tips, bent u nu in staat om uw toekomstige reis naar de Verenigde Staten met uw kinderen voor te bereiden. Wij raden u aan de nodige stappen te ondernemen om het ESTA te verkrijgen voor alle gezinsleden die met u meereizen, zodat u op alle eventualiteiten voorbereid bent en voldoende tijd hebt om opnieuw een aanvraag in te dienen als u zich zorgen maakt. Dit geeft u gemoedsrust om uw verblijf en reisroute zo goed mogelijk voor te bereiden.

ESTA aanvragen!

Adeline HARMANT
Als webschrijver en globetrotter met een passie voor reizen en toerisme heb ik een grondige kennis opgedaan van de procedures die essentieel zijn voor reizigers. Ik help reizigers om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor een geslaagde reis, vooral als het gaat om het online verkrijgen van een visum. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied wil ik je graag waardevolle adviezen geven om de wereld met een gerust hart te ontdekken.

 

Vaak gestelde vragen

Hebben kinderen een verblijfsvergunning nodig om naar de VS te reizen?

Het is belangrijk hier op te merken dat dit geldt voor alle reizigers die de VS bezoeken, ongeacht hun leeftijd. Dit betekent dat zelfs een baby of zuigeling zijn eigen vergunning moet hebben. Het gaat er niet om dat u uw kind op eigen gezag inschrijft, maar dat u voor elk kind een individuele aanvraag indient, ook al is het, zoals we hieronder zullen zien, mogelijk om de procedure te vereenvoudigen door online een groepsaanvraag in te dienen.

Kan een minderjarig kind online een ESTA aanvragen?

Nee! Het is niet mogelijk voor een minderjarig kind om zelf online een ESTA aan te vragen, aangezien het aanvraagformulier is voorbehouden aan volwassenen ouder dan 18 jaar. Ieder kind dat naar de VS reist, moet echter een officiële verblijfsvergunning hebben. Het is daarom aan de ouder of wettelijke voogd van het minderjarige kind om het online ESTA-aanvraagformulier namens hen in te vullen.

Is het ESTA gratis voor kinderen?

Nee! ESTA is niet gratis voor kinderen en de prijs is over het algemeen dezelfde als voor een ESTA voor volwassenen. In feite is het werk dat nodig is om deze aanvraag te controleren, over te dragen en te herzien, hetzelfde als voor een volwassen reiziger. Er zij op gewezen dat het evenmin mogelijk is om in aanmerking te komen voor verlaagde tarieven voor gezinnen of voor senioren, aangezien de tarieven gelijkelijk van toepassing zijn op alle aanvragers.