Een ESTA voor groepen aanvragen om als gezin naar de VS te reizen

Het is mogelijk om een groeps ESTA-aanvraag in te vullen voor uw hele gezin als u samen de Verenigde Staten wilt bezoeken. Lees alle details over deze procedure en de stappen die u moet volgen online.

Aanvragen ESTA als groep!
ESTA aanvragen voor het gezin

Als u profiteert van het programma voor visumvrijstelling en u wilt naar de Verenigde Staten reizen, dan moet u voor elke reiziger een ESTA-reistoestemming krijgen door het elektronische systeem te gebruiken dat een paar jaar geleden is ingevoerd.

Vroeger kostten deze formaliteiten veel tijd voor een gezin, maar sinds 2012 is het mogelijk om groepsaanvragen te doen. Dit is veel eenvoudiger en praktischer.

ESTA aanvragen voor gezin: Belangrijke punten

  • Het is mogelijk om een ESTA groepsaanvraag te doen om als groep of gezin naar de VS te reizen.
  • Met een speciaal formulier kun je meerdere reizigers registreren als je hun persoonlijke gegevens hebt.
  • Er zijn geen groepstarieven voor ESTA-aanvragen
  • Als u een ESTA aanvragen voor uw gezin doet, moet de aanvraag voor de kinderen worden gedaan door een ouder of wettelijke voogd.

 

Hoe werkt een ESTA-aanvraag voor een gezin?

Gezinnen die naar de Verenigde Staten willen reizen voor een verblijf van korter dan 90 dagen en waarvan de leden staatsburgers zijn van een van de lidstaten van het programma kunnen online een ESTA-aanvraag indienen en de reistoestemming op die manier ontvangen. Daarvoor moeten ze gebruikmaken van een functie waarmee je tegelijkertijd meerdere aanvragen kunt doen.

Eén persoon kan dus de ESTA-aanvraag voor het hele gezin indienen als hij beschikt over alle benodigde informatie, zoals de paspoortnummers en persoonlijke gegevens van elke reiziger. (Geboortedatum, adresgegevens, enz.).

Een groepsaanvraag geeft overigens geen recht op wat voor korting dan ook. Elke reiziger moet betalen voor de transfer- en dossierkosten, zelfs de kinderen.

De mogelijkheid om een groepsaanvraag voor het ESTA-formulier in te dienen bestaat trouwens ook voor groepen vrienden en niet alleen voor gezinnen.

Aanvragen ESTA als groep!

Wat is het voordeel van een ESTA-aanvraag voor een gezin?

Het grote voordeel van een groepsaanvraag voor de ESTA als u met uw gezin reist, is natuurlijk dat de procedure veel eenvoudiger is. Slechts één persoon is belast met de aanvraag, hoewel elke reiziger natuurlijk ook zelf zijn aanvraag kan indienen als hij dat wenst.

Zo kunnen ouders de aanvraag voor reistoestemming indienen voor hun minder- of meerderjarige kinderen en zich ervan verzekeren dat iedereen zijn ESTA heeft voordat ze naar de VS reizen. Door de aanvraag voor het hele gezin te doen, krijgt u binnen een termijn van 72 uur antwoord over alle aanvragen tegelijk.

 

Wat gebeurt er bij het accepteren of weigeren van een groepsaanvraag?

Als de bevoegde Amerikaanse autoriteiten de formulieren van de groepsaanvraag hebben bestudeerd, sturen zij een antwoord per e-mail aan degene die verantwoordelijk is voor de aanvraag. De antwoordtermijn is vanzelfsprekend dezelfde als voor een individuele aanvraag, oftewel maximaal 72 uur.

Elke reiziger ontvangt dus, onafhankelijk van de de overige reizigers, een toestemming of een weigering om in de VS te verblijven. Voor het geval een van de reizigers wordt geweigerd, kan hij 10 dagen later opnieuw een ESTA-aanvraag indienen of bij een Amerikaanse ambassade een traditionele visumaanvraag indienen.

Zo'n weigering heeft vanzelfsprekend geen invloed op de reisvergunningen van de overige reizigers van de groep. Zij kunnen hun reistoestemming gedurende de legale geldigheidsduur van twee jaar gebruiken.

 

Hoe kan een ESTA-aanvraag voor een gezin gewijzigd of opnieuw gebruikt worden?

Misschien is het nodig dat u de groepsaanvraag voor de ESTA opnieuw moet inzien, om een nieuwe reiziger toe te voegen voor de verwerkingstermijn van het dossier is afgelopen, om een wijziging aan te brengen in het formulier, of om te bevestigen dat de gegevens kloppen in verband met een volgende reis. Natuurlijk kunt u uw dossier raadplegen. Dit kan via de site waar u de aanvraag heeft ingediend of via de officiële website van de ESTA. U heeft dan uw dossiernummer nodig dat u per e-mail heeft ontvangen of de volgende gegevens:

  • De inloggegevens van de groep
  • Naam en achternaam van de contactpersoon
  • Geboortedatum contactpersoon
  • E-mailadres contactpersoon.

Op dezelfde manier kan elk gezinslid toegang krijgen tot zijn persoonlijke dossier en zijn ESTA gebruiken om alleen te reizen tijdens de geldigheidsduur van twee jaar die dit document heeft.

 

Hoe kunnen gezinsleden hun ESTA individueel hergebruiken?

Het is iets wat u zich misschien afvraagt wanneer u een ESTA-groepsaanvraag voor uw hele gezin - of verschillende leden ervan - indient of indiende. Omdat de ESTA vanaf afgifte twee jaar lang geldig is, willen  bepaalde gezinsleden die de vergunning in groep ontvingen haar misschien hergebruiken voor toekomstige - maar deze keer individuele – reizen naar de VS. Kunnen deze personen dan gewoon deze zelfde vergunning gebruiken?

Het antwoord op deze vraag is "ja", want zelfs wanneer een ESTA-vergunning als groep wordt aangevraagd, wordt de toestemming individueel toegekend. Op die manier heeft elk gezinslid een eigen vergunning die aan zijn/haar eigen paspoort verbonden is. Om deze reden kunnen een of meerdere gezinsleden ook op een weigering van hun aanvraag botsen terwijl de rest van het gezin wel toestemming krijgt.

Dat een ESTA-goedkeuring individueel is - zelfs in het geval van een groepsaanvraag - betekent ook dat elke reiziger er naar wens gebruik van kan maken. Een gezinslid kan met de ESTA die hij / hij via een groepsaanvraag verkreeg dus een of meerdere reizen, overstappen of transits in de Verenigde Staten maken; ook om alleen of met andere personen te reizen.

Een voorwaarde is natuurlijk dat de reisvoorwaarden van de ESTA gerespecteerd worden, met andere woorden: het verblijf op Amerikaanse bodem mag de termijn van 90 dagen niet overschrijden en er mogen geen belangrijke wijzigingen die een vernieuwing van de ESTA vereisen opduiken.

Zo kan een gezinslid van wie de identiteit, het adres, het paspoortnummer of de wettelijke situatie niet veranderde met deze vergunning probleemloos individueel naar de Verenigde Staten reizen, en dat voor de hele geldigheidsduur van de vergunning. In het geval van een belangrijke wijziging (zoals hierboven vermeld), zult u echter een nieuwe aanvraag moeten indienen, opdat de nieuwe ESTA overeen zou stemmen met de reële situatie van de reiziger. In eerder specifieke gevallen kunnen bepaalde gegevens gewijzigd worden zonder dat u de online ESTA-aanvraag helemaal opnieuw moet doorlopen.

 

Moet men van hetzelfde gezin zijn om een ESTA-groepsaanvraag te kunnen indienen?

We zagen zonet dat u een ESTA-groepsaanvraag kunt indienen om met het gezin naar de Verenigde Staten te reizen. Maar moet u verplicht een familiale band met de andere reizigers hebben om deze handige en snellere service te kunnen gebruiken?

Het antwoord op deze vraag is neen! U kunt samen met om het even welke persoon met wie u wilt reizen een ESTA-groepsaanvraag indienen, ongeacht of het een lid van uw familie betreft. Zo kunnen niet-getrouwde stellen of zelfs vriendengroepen die samen naar de VS willen reizen de procedure op een gezamenlijke manier doorlopen.

Maar ook dan is het onontbeerlijk dat de verantwoordelijke voor de groepsaanvraag bij het invullen van het formulier over alle nodige informatie beschikt. Daarom kunt u het best de aanvraag invullen in het bijzijn van alle betrokken reizigers, waarbij u niet mag vergeten hen om hun paspoortnummer te vragen.

Het is niet nodig om een familiale band te specifiëren wanneer u de verschillende formuleren van een ESTA-aanvraag voor meerdere reizigers op dezelfde website invult. De enige vereiste is natuurlijk dat u in staat bent om alle vragen te beantwoorden. Dit betekent dat u de personen waarmee u naar de VS zult trekken perfect moet kennen, of dat u hen vraagt aanwezig te zijn bij het online doorlopen van de verschillende stappen.

Het enige specifieke geval betreft minderjarige kinderen: om ontvankelijk te zijn moet hun aanvraag verplicht door een van de ouders of wettelijke voogden ingediend worden. De volwassene met bevoegdheid over het kind is dus verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die via de ESTA-aanvraag meegedeeld worden.

 

Wat zijn de voordelen van een ESTA-groepsaanvraag voor het gezin?

De organisatie van een reis met het gezin vraagt vaak veel tijd en een scherpe, praktische geest om niets te vergeten en om zich niet bloot te stellen aan enige onvoorziene gebeurtenissen. In die zin is een ESTA-groepsaanvraag voor uw gezinsreis naar de Verenigde Staten een zinvol idee dat bepaalde, niet te ontkennen voordelen biedt. Hierna volgen de belangrijkste:

Om te beginnen moet slechts één persoon zich om de aanvraag bekommeren. Dit voorkomt vergetelheden van bepaalde gezinsleden die daarna in de luchthaven tegengehouden zouden worden en niet aan boord zouden mogen gaan.

Het zorgt er ook voor dat alle gezinsleden hun ESTA-vergunning op hetzelfde moment ontvangen. Zo zal de geldigheidsduur van de toestemmingen dezelfde zijn voor alle leden, waardoor het gezin ook in de toekomst van gezamenlijke reizen kan genieten.

Hoewel elk formulier uiteraard nog steeds volledig en individueel ingevuld moet worden betekenen groepsaanvragen voor gezinnen toch een interessante tijdwinst. Alles verloopt via dezelfde website: dat vergemakkelijkt natuurlijk de navigatie, maar zorgt er ook voor dat u in het geval van problemen of moeilijkheden bij het invullen van een of meerdere vragenlijsten slechts één aanbieder als contactpersoon hebt.

Het toewijzen van deze administratieve stap aan één en dezelfde persoon zorgt bovendien voor een gemakkelijke taakverdeling bij het organiseren van de reis.  Zo kunnen de overige reizigers zich bezighouden met andere taken, zoals het organiseren van de bagage of het plannen van bezoekjes en activiteiten ter plaatse.

ESTA-groepsaanvragen zijn de ideale en praktische oplossing voor gezinnen die samen naar de Verenigde Staten willen reizen. Vergeet niet om de geldigheid van de paspoorten van elk gezinslid te controleren en om lang genoeg op voorhand tot de actie over te gaan om er zeker van te zijn dat u nog voor uw vertrekdatum en voor elk gezinslid dat meereist toestemming krijgt.

Aanvragen ESTA als groep!

Adeline HARMANT
Als webschrijver en globetrotter met een passie voor reizen en toerisme heb ik een grondige kennis opgedaan van de procedures die essentieel zijn voor reizigers. Ik help reizigers om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor een geslaagde reis, vooral als het gaat om het online verkrijgen van een visum. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied wil ik je graag waardevolle adviezen geven om de wereld met een gerust hart te ontdekken.

 

Vaak gestelde vragen

Wat is ESTA en wanneer is het nodig voor gezinsreizen naar de Verenigde Staten?

ESTA, of het Electronic System for Travel Authorisation, is een programma waarmee burgers van deelnemende landen zonder visum naar de Verenigde Staten kunnen reizen voor toeristische of zakelijke bezoeken van minder dan 90 dagen. Als je gezin van plan is om samen naar de Verenigde Staten te reizen voor een vakantie of familiebezoek, moet elk lid, inclusief kinderen, een individuele ESTA-autorisatie aanvragen. Het is echter mogelijk om een groepsaanvraag in te dienen om het proces te vereenvoudigen.

Hoe kan ik een ESTA-aanvraag voor mijn gezin indienen?

Volg deze eenvoudige stappen om ESTA aan te vragen als een familiegroep: 1) Ga naar de officiële website van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid of een serviceprovider. 2) Selecteer de optie 'ESTA-aanvraag voor een groep'. 3) Vul de persoonlijke gegevens van elk gezinslid in. 4) Controleer alle verstrekte gegevens zorgvuldig om fouten te voorkomen. 5) Betaal de kosten voor de groepsaanvraag. Zodra de ESTA-autorisatie is goedgekeurd, is deze geldig voor alle gezinsleden die samen reizen.

Wat zijn de specifieke vereisten voor minderjarigen bij het aanvragen van ESTA als groep?

Bij het aanvragen van ESTA voor minderjarigen is het van essentieel belang om nauwkeurige informatie te verstrekken, waaronder hun volledige naam, geboortedatum en paspoort. Daarnaast moet elk kind een eigen biometrisch of elektronisch paspoort hebben. Als een van de minderjarigen geen eigen paspoort heeft, moet hij of zij er een aanvragen voordat het ESTA wordt aangevraagd. Zorg ervoor dat alle informatie correct en up-to-date is om problemen bij aankomst in de Verenigde Staten te voorkomen.