Hoe lang is het eTA-visum voor Canada geldig?

Wilt u weten hoe lang een eTA-visum geldig is voor reizen naar Canada? Het antwoord op deze vraag en andere informatie over het verstrijken van dit visum vindt u hier.

eTA Canada aanvragen
Geldigheidsduur van de eTA

Wanneer u een eTA voor Canada aanvraagt, zijn er bepaalde elementen waarvan u zich bewust moet zijn, met name de geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning. Zoals we hieronder in detail zullen uitleggen, is de eTA voor Canada een van de elektronische reisvergunningen met de langste geldigheidsduur en kunt u die dus gebruiken voor meerdere verblijven in dit land.

Geldigheid van de Canada eTA: Belangrijke punten

  • De eTA voor Canada is maximaal 5 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.
  • De eTA kan ook eerder verlopen als het bijbehorende paspoort wordt gewijzigd of verlengd.
  • Tijdens de geldigheidsperiode van 5 jaar van de eTA, of totdat het paspoort verloopt, mag je zoveel reizen naar Canada maken als je wilt.
  • De geldigheidsduur van de eTA moet echter niet verward worden met de maximaal toegestane verblijfsduur, die 6 opeenvolgende maanden is.

 

Hoe lang is het eTA voor Canada geldig?

De eTA voor Canada is normaal gesproken 5 jaar geldig. Dit betekent dat je Canada zo vaak als je wilt kunt binnenkomen voor een kort verblijf (meestal maximaal zes maanden) gedurende deze 5 jaar.

De geldigheidsduur van de eTA staat op het elektronische document dat je krijgt zodra je aanvraag is goedgekeurd.

Als je paspoort verloopt voor het einde van de geldigheidsperiode van je eTA, moet je een nieuwe eTA aanvragen.

eTA Canada aanvragen

Waarom kan het paspoort de geldigheid van het eTA-visum beïnvloeden?

Om te begrijpen hoe het verlopen van uw paspoort van invloed kan zijn op de geldigheid van uw eTA, is het belangrijk te onthouden dat de reisvergunning elektronisch aan uw paspoort is gekoppeld.

Zodra u de online aanvraagprocedure hebt voltooid en de administratiekosten hebt betaald, ontvangt u een e-mail waarin wordt aangegeven of uw eTA is toegekend. Zo ja, dan wordt uw machtiging actief zodra u deze ontvangt. Voor de Canadese autoriteiten wordt uw eTA gekoppeld aan uw paspoort, of nauwkeuriger gezegd aan uw paspoortnummer.

Zo kunnen tijdens uw reis verschillende controles worden uitgevoerd. De eerste wordt gedaan voordat u aan boord gaat van uw vlucht en door de luchtvaartmaatschappij die u hebt gekozen om mee te reizen, die u om een paspoortnummer zal vragen en het Canadese immigratiesysteem kan raadplegen om zich ervan te vergewissen dat u een geldige eTA hebt. U hoeft uw reistoestemming niet voor vertrek af te drukken.

Een tweede controle wordt ook verricht bij aankomst in Canada en door de immigratiedienst ter plaatse.

Daarom moet u het paspoort tonen en reizen met het nummer dat u bij de aanvraag van uw eTA hebt opgegeven. Als u in de tussentijd van paspoort bent veranderd, wordt het nummer van uw nieuwe paspoort niet aan uw eTA gehecht, zodat het niet door de agenten kan worden gecontroleerd. Als u uw paspoortnummer tijdens de 5 jaar van geldigheid van uw eTA hebt gewijzigd, moet u dus opnieuw online een aanvraag indienen.

 

De totale geldigheidsduur van het eTA-visum voor Canada bedraagt maximaal 5 jaar:

Zoals hierboven vermeld, kunt u, zodra uw aanvraag voor een eTA is aanvaard en u een bevestiging hebt ontvangen van uw toestemming om in Canada te verblijven, maximaal 5 jaar van deze toestemming gebruikmaken, tenzij uw paspoort wordt gewijzigd of verloopt.

Daarom is het belangrijk dat u altijd de geldigheid van uw eTA controleert voordat u op reis gaat en dat u zich ervan vergewist dat het paspoortnummer dat erop vermeld staat hetzelfde is als dat van uw huidige paspoort.

Als uw eTA verloopt of uw paspoort net is gewijzigd, kan u de toegang tot uw vlucht naar Canada worden geweigerd. Het is daarom sterk aan te bevelen om de geldigheid van uw eTA te controleren voordat u op reis gaat en ervoor te zorgen dat u tijd hebt om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Ook al is uw paspoort nog hetzelfde als het paspoort dat u hebt aangevraagd, als uw eTA meer dan 5 jaar oud is, zal het niet automatisch worden vernieuwd. Het is wettelijk verplicht opnieuw een aanvraag in te dienen als u opnieuw naar Canada wilt reizen.

 

Wat is de maximale duur van een verblijf in Canada met een eTA-visum?

Wat u ook moet weten over de eTA voor Canada, is de maximale verblijfsduur die met deze elektronische vergunning wordt toegestaan. Hoewel het eTA-visum in totaal 5 jaar geldig is, betekent dit niet dat u ook zo lang in Canada kunt blijven.

Zodra u in het land aankomt, zal een immigratiebeambte een stempel in uw paspoort zetten met de datum van binnenkomst in Canada. Dit stempel geeft ook de maximumdatum aan waarop u het land mag verlaten. U zult zien dat deze datum precies zes maanden na de datum van uw aankomst ligt. Dit betekent dat het maximale verblijf in Canada op een eTA-visum 6 opeenvolgende maanden bedraagt.

Ook hier kunnen echter bepaalde situaties de maximaal toegestane verblijfsduur verkorten:

  • U verliet Canada slechts voor een korte tijd om een maximaal verblijf te vermijden. Bijvoorbeeld als u het land slechts enkele uren of dagen hebt verlaten alvorens terug te keren.
  • Als u niet over voldoende financiële middelen beschikt om uzelf tijdens deze verlengde periode te onderhouden.
  • Als u niet kunt verantwoorden wat u tijdens deze verblijfsperiode in Canada gaat doen. Het is mogelijk dat Canadese immigratieambtenaren u bij aankomst zullen ondervragen om de werkelijke redenen van uw verblijf te achterhalen als het om een verblijf van enkele maanden gaat.

eTA Canada aanvragen

Kan de geldigheidsduur van een eTA-visum voor Canada worden verlengd?

Als u al bijna 6 maanden in Canada bent met een eenvoudige eTA en langer wilt blijven, kunt u een verlenging van deze verblijfsvergunning aanvragen.

Maar pas op! Deze verlengingen worden natuurlijk niet altijd toegekend en er is geen garantie dat u langer legaal in het land zult kunnen blijven.

En als u denkt dat u langer dan 6 maanden in Canada moet blijven, kunt u, voordat u naar Canada reist, het beste op veilig spelen en direct een specifiek visum aanvragen bij het Canadese consulaat of de Canadese ambassade in het land waar u woont.

Hoewel de traditionele visumaanvraagprocedure meer tijd in beslag neemt en ingewikkelder is dan de online eTA-aanvraag, zorgt zij ervoor dat u langer dan 6 maanden voor uw vertrek in Canada kunt blijven.

 

Wat te doen als uw eTA dreigt te verlopen en wat zijn de mogelijke redenen?

Als uw eTA bijna verloopt en u nog niet naar Canada bent vertrokken, is het sterk aan te bevelen om nu een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

In dat geval wordt uw oude vergunning gewoon vervangen door een nieuwe met een nieuwe geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Vergeet niet dat uw eTA nog geldig moet zijn op het moment van uw vertrek naar Canada.

Afgezien van deze geldigheidsduur van 5 jaar kunnen ook andere factoren ertoe leiden dat uw eTA vervalt.  Er zij aan herinnerd dat reizigers die met een eenvoudige eTA naar Canada willen reizen, dit alleen kunnen doen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

De eerste van deze voorwaarden is natuurlijk dat u geen veiligheidsrisico voor het land vormt. Als er iets met u gebeurt waardoor de immigratiedienst u als een bedreiging voor de Canadese veiligheid zou kunnen beschouwen, kan de geldigheid van uw eTA worden ingetrokken. In dat geval hebben de immigratie-autoriteiten het recht de geldigheid van deze vergunning onmiddellijk in te trekken, zelfs indien u reeds een toekenningsbewijs hebt ontvangen.

Evenzo kan een reiziger die de Canadese immigratie- of visumwetgeving niet naleeft, uit het land worden verwijderd zonder toestemming om het land opnieuw te betreden en de resterende geldigheid van zijn eTA-visum verliezen.

Een ander belangrijk geval waarmee rekening moet worden gehouden, is de mogelijke fout bij het invullen van het online aanvraagformulier voor het eTA-visum. Ook al worden de gegevens die u bij de aanvraag verstrekt gecontroleerd, toch is het mogelijk dat er een fout wordt gemaakt, bijvoorbeeld in de spelling van een naam of een geboortedatum. In dit geval is het, zelfs als de eTA-aanvraag is ingewilligd, van essentieel belang dat deze informatie wordt gewijzigd, ook weer om te voorkomen dat de aankomstambtenaren dit opmerken en de geldigheid van de eTA annuleren.

U zult online een nieuwe reistoestemming moeten aanvragen, aangezien de eerste niet kan worden gewijzigd.

Ten slotte moet u, als u tijdens de geldigheidsduur van 5 jaar van uw eTA-visum van identiteit of geslacht bent veranderd en opnieuw naar Canada wilt reizen, opnieuw een aanvraag indienen.

eTA Canada aanvragen

Adeline HARMANT
Als webschrijver en globetrotter met een passie voor reizen en toerisme heb ik een grondige kennis opgedaan van de procedures die essentieel zijn voor reizigers. Ik help reizigers om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor een geslaagde reis, vooral als het gaat om het online verkrijgen van een visum. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied wil ik je graag waardevolle adviezen geven om de wereld met een gerust hart te ontdekken.

 

Veelgestelde vragen

Wat kan de geldigheidsduur van het eTA-visum verkorten?

Hoewel het eTA-visum voor Canada in theorie 5 jaar geldig is vanaf de datum van afgifte, kunnen verschillende factoren deze periode verkorten, zoals een wijziging of verlenging van het paspoort of een wijziging van de identiteit van de aanvrager na bijvoorbeeld een huwelijk of echtscheiding. Als je twijfelt aan de geldigheid van je eTA, kun je het beste een nieuwe aanvragen, zodat je met een gerust hart naar Canada kunt reizen.

Wat te doen als uw eTA-visum voor Canada is verlopen?

Wanneer uw eTA voor Canada de vervaldatum van 5 jaar bereikt, wordt hij automatisch geannuleerd en zal hij op vertoon van uw paspoortnummer niet meer verschijnen in het computersysteem van de immigratieambtenaren. Aangezien een eTA na het verstrijken ervan nooit automatisch wordt verlengd, zal opnieuw een aanvraag moeten worden ingediend, te beginnen vanaf het begin.

Hoeveel reizen naar Canada kan ik maken met een eTA?

Met het eTA voor Canada kunt u zo vaak als u wilt in het land verblijven, zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen om van deze regeling gebruik te maken. Maar wees voorzichtig, want elk van uw verblijven mag niet langer duren dan in totaal 6 achtereenvolgende maanden in het land.