Heeft een minderjarig kind dat naar Canada reist een eTA nodig?

Hoewel een eTA natuurlijk verplicht is voor elke volwassene die naar Canada wil reizen, geldt hetzelfde voor kinderen. Als uw minderjarige kind naar dit land wil reizen, heeft hij of zij namelijk ook een legale verblijfsvergunning nodig, zoals een visum of een eTA.

eTA Canada aanvragen
eTA Canada voor kinderen

In dit artikel leggen we uit waarom deze toestemming nodig is, welke andere documenten u bij u moet hebben als u op reis gaat en de procedure voor het aanvragen van een eTA voor uw kind.

eTA voor kinderen in Canada: belangrijkste punten

 • De eTA is verplicht voor kinderen van alle leeftijden
 • Kinderen die naar Canada reizen moeten ook een eigen paspoort hebben
 • De aanvraag voor een eTA voor kinderen in Canada moet worden gedaan door een ouder of wettelijke voogd
 • Er zijn geen gereduceerde tarieven voor kinderen met de Canada eTA.

 

Is de eTA verplicht voor minderjarigen die naar Canada willen reizen?

In Canada moeten kinderen wettelijk aan dezelfde eisen voldoen om het land binnen te komen als volwassenen. Zij moeten dus in het bezit zijn van een paspoort en een verblijfsvergunning, zoals een visum of een eTA. Zoals wij hierna zullen zien, moeten deze kinderen ook andere documenten bij zich hebben die specifiek zijn voor minderjarigen onder de 18 jaar.

De procedure voor het aanvragen van een eTA voor Canada is de snelste voor zowel ouders als kinderen, omdat het direct online gebeurt. Het zijn uiteraard de ouders en voogden van het kind die de eTA namens hen moeten aanvragen. Als het kind niet voldoet aan de criteria voor een eTA, met name wat de nationaliteit betreft, is het ook mogelijk een traditioneel visum aan te vragen door contact op te nemen met de Canadese ambassade of het Canadese consulaat in het land waar u woont.

Vergeet niet dat indien een minderjarige Canada probeert binnen te komen zonder de vereiste documenten of in het gezelschap van volwassenen die dat niet zijn, de ouders nauwlettend in de gaten zullen worden gehouden door de autoriteiten.

Om problemen bij het overschrijden van grenzen te voorkomen, moet u er dus voor zorgen dat uw kinderen over de vereiste documenten beschikken.


 

Hoe vraag ik een eTA aan voor een kind?

Voor het aanvragen van een eTA voor een kind wordt dezelfde procedure gevolgd als voor het aanvragen van een eTA voor een volwassene. De ouder of wettelijke voogd van het kind moet dus naar een website gaan, zoals die van onze partner, om een aanvraagformulier in te vullen. Voordat u de eTA-aanvraag voor uw kind invult, moet u niet vergeten "ja" te antwoorden op de vraag "Doet u een aanvraag voor een andere persoon?" en op de vraag "Doet u een aanvraag namens een minderjarig kind?

Op dit formulier zal om verschillende gegevens over het kind worden gevraagd, waaronder

 • De persoonsgegevens van de ouder of voogd van het kind of van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Persoonlijke gegevens over het kind.
 • Het paspoortnummer van uw kind.
 • Het e-mailadres van u of uw kind.
 • De naam van uw kind in het handtekeningveld van het toestemmingsgedeelte.

Vergeet niet dat de kosten voor een eTA-aanvraag voor een kind dezelfde zijn als voor een volwassene. Ze moeten online met een kredietkaart worden betaald.

 

Welke andere documenten zijn nodig voor een kind dat naar Canada reist?

Minderjarige kinderen die Canada als bezoeker binnenkomen, moeten een eTA of visum overleggen, maar ook andere wettelijke vergunningen en documenten. Het soort en de aard van de vereiste documenten zullen afhangen van de situatie waarin het kind naar Canada reist.

Als de minderjarige alleen reist, moet hij of zij :

 • Zijn of haar eigen paspoort en het zal niet mogelijk zijn om het paspoort van een ouder te gebruiken, zelfs als de informatie is opgenomen.
 • Een kopie van de geboorteakte.
 • Een toestemmingsbrief in het Engels, ondertekend door beide ouders of de wettelijke voogd, met vermelding van de adressen en telefoonnummers van de ouders of wettelijke voogden, de naam, het adres en het telefoonnummer van de volwassene die in Canada voor het kind verantwoordelijk zal zijn.

Indien het kind slechts met één ouder reist, moet hij of zij :

 • Zijn eigen paspoort.
 • Een kopie van de geboorteakte.
 • Een machtigingsbrief in het Engels, ondertekend door de niet-begeleidende ouder, met het adres en het telefoonnummer van de niet-begeleidende ouder, en een fotokopie van het paspoort of de nationale identiteitskaart van die ouder met zijn handtekening.

Indien de ouders van het minderjarige kind gescheiden of gescheiden zijn en het gezag over het kind delen, moet de ouder die met de minderjarige reist een kopie van de voogdijbeschikking tonen. Idealiter zou hij of zij een brief moeten hebben van de andere ouder die ook gezamenlijk het gezag uitoefent, waarin toestemming wordt gegeven om het kind naar het buitenland te laten reizen.

In geval van een echtscheiding met alleen het gezag over het kind, mag de machtigingsbrief alleen de handtekening van die ouder dragen. Een kopie van de voogdij beschikking zal ook nodig zijn.

Indien een van de ouders is overleden, moet de ouder die met het kind reist een kopie van de overlijdensakte van de tweede ouder hebben.

Een minderjarig kind dat reist met een wettelijke voogd of adoptieouders moet ook een kopie van de voogdij- of adoptiedocumenten bij zich hebben.

Ten slotte moet voor een minderjarig kind dat reist met een andere persoon dan de ouder of wettelijke voogd van het kind, de volwassene die niet de ouder of wettelijke voogd van het kind is, een brief van beide ouders of wettelijke voogden hebben waarin zij toestemming geven om toezicht te houden op het kind. Deze brief moet de adressen en telefoonnummers van de ouders en wettelijke voogden bevatten. De brief hoeft echter niet te worden gewaarmerkt. Er moet echter ook een fotokopie van het paspoort en de nationale identiteitskaart van de ouders of wettelijke voogden met hun handtekening worden overgelegd.

 

Kan een minderjarig kind alleen naar Canada reizen met een eTA?

Een minderjarig kind kan onder bepaalde voorwaarden alleen naar Canada reizen met een elektronische reistoestemming (eTA).

Eerst moet het kind een eigen eTA hebben, die online kan worden aangevraagd. Ouders of wettelijke voogden kunnen de eTA-aanvraag voor het kind invullen, maar het kind moet een eigen reistoestemming hebben.

Ten tweede moeten de ouders of wettelijke voogden ervoor zorgen dat het kind over de juiste reisdocumenten beschikt, zoals een geldig paspoort en een bewijs van verwantschap of wettelijke voogdij. De documentatievereisten kunnen variëren afhankelijk van de situatie van het kind en het land van waaruit het reist.

Tevens wordt aanbevolen dat het kind een door de ouders of wettelijke voogden ondertekende reisovereenkomst heeft, waarin staat dat het kind toestemming heeft om alleen naar Canada te reizen en waarin de reisdata, het doel van de reis en de contactgegevens van de ouders of wettelijke voogden zijn vermeld. Deze brief kan bij aankomst van het kind door de Canadese grensautoriteiten worden gevraagd.

Het is belangrijk op te merken dat de Canadese grensautoriteiten de toegang kunnen weigeren aan een minderjarig kind dat alleen reist, als zij van mening zijn dat het kind daardoor gevaar loopt of als er bezorgdheid is over het welzijn van het kind. Daarom wordt u aangeraden contact op te nemen met de Canadese ambassade of het consulaat in uw land voor specifieke informatie over de reisvereisten voor kinderen die alleen reizen met een eTA.

eTA Canada aanvragen

Adeline HARMANT
Als webschrijver en globetrotter met een passie voor reizen en toerisme heb ik een grondige kennis opgedaan van de procedures die essentieel zijn voor reizigers. Ik help reizigers om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor een geslaagde reis, vooral als het gaat om het online verkrijgen van een visum. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied wil ik je graag waardevolle adviezen geven om de wereld met een gerust hart te ontdekken.

 

Veelgestelde vragen

Welke reizigers hebben een eTA nodig om naar Canada te reizen?

Alle reizigers uit een van de bij de eTA aangesloten landen naar Canada hebben deze verblijfsvergunning nodig om naar het land te reizen. Let op: het eTA is alleen vereist voor toeristische of zakenreizen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een gewoon visum aanvragen om naar Canada te reizen.

Is het mogelijk om een eTA voor een groep aan te vragen om als gezin naar Canada te gaan?

Het is natuurlijk mogelijk om een eTA voor een groep aan te vragen als u met uw gezin naar Canada wilt reizen. Een specifiek formulier zal in dit geval worden voorgesteld, wanneer u de website van onze partner bezoekt. Het zal echter nodig zijn persoonlijke informatie en gegevens te verstrekken voor elk van de reizigers die u vergezellen. De vergoedingen zijn ook onbetaald voor elk van deze reizigers en familieleden.

Waar kan ik een eTA-formulier voor Canada vinden voor een kind?

Op elke website die dit soort aanvragen aanbiedt, kunt u een eTA-aanvraagformulier vinden voor een kind dat naar Canada wil reizen. Dit is het geval met de partnersite die wij op deze pagina presenteren en die u toegang geeft tot een formulier in het Nederlands, alsmede waardevol advies om u te helpen uw aanvraag in te vullen en te garanderen dat u deze zo spoedig mogelijk zult verkrijgen.