Hur länge är ett eTA-visum giltigt för Kanada?

Vill du veta hur länge ett eTA-visum är giltigt för resor till Kanada? Ta reda på svaret på denna fråga och annan information om giltighetstiden för visum här.

Ansök om visum till Kanada
Giltighetstid för visum till Kanada

När du ansöker om ett elektroniskt resetillstånd (eTA) för Kanada finns det ett antal saker du behöver veta, inte minst hur länge det är giltigt. Som vi kommer att förklara i detalj nedan är eTA för Kanada ett av de elektroniska resetillstånden med längst giltighetstid, så du kan använda det för flera vistelser i detta land.

Giltighetstiden för eTA för Kanada: Viktiga punkter

  • eTA för Kanada är giltigt i högst 5 år från och med utfärdandedatumet.
  • Det kan också upphöra att gälla tidigare om det tillhörande passet ändras eller förnyas.
  • Under den 5-åriga giltighetstiden för eTA, eller tills passet går ut, får du göra hur många resor till Kanada du vill.
  • Giltighetstiden för eTA ska dock inte förväxlas med den längsta tillåtna vistelsetiden, som är 6 månader i följd.

 

Hur länge är eTA giltigt för Kanada?

Ett eTA för Kanada är normalt giltigt i 5 år. Det innebär att du kan resa in i Kanada så många gånger du vill för kortare vistelser (vanligtvis högst sex månader) under dessa fem år.

Giltighetstiden för eTA framgår av det elektroniska dokument som utfärdas till dig när din ansökan har godkänts.

Om ditt pass går ut innan giltighetstiden för ditt eTA har löpt ut måste du ansöka om ett nytt eTA.

Ansök om visum till Kanada

Varför påverkar passet giltigheten för eTA-visumet?

För att förstå hur ditt pass upphör att gälla kan påverka giltighetstiden för ditt eTA-tillstånd är det viktigt att komma ihåg att detta resetillstånd är elektroniskt kopplat till ditt pass.

När du har slutfört onlineansökningsförfarandet och betalat behandlingsavgiften får du ett e-postmeddelande om din eTA har beviljats. Om så är fallet kommer ditt tillstånd att vara aktivt så snart du får det. För de kanadensiska myndigheterna kommer ditt eTA att kopplas till ditt pass, eller mer exakt till ditt passnummer.

Flera kontroller kan utföras när du reser. Den första kontrollen görs innan du går ombord, av det flygbolag du valt att resa med, som ber dig om ditt passnummer och kan konsultera det kanadensiska immigrationssystemet för att säkerställa att du har ett giltigt eTA. Du behöver därför inte skriva ut ditt resetillstånd före avresan.

En andra kontroll kommer också att utföras när du anländer till Kanada, av immigrationsmyndigheten på plats.

Detta gör det lättare att förstå varför du måste visa upp, och därmed resa med, det pass vars nummer du angav när du ansökte om ditt eTA. Om du har bytt pass under tiden kommer ditt nya passnummer inte att vara kopplat till ditt eTA, vilket gör att det inte kan kontrolleras av myndigheterna. Om du har ändrat ditt passnummer under den femåriga giltighetstiden för ditt eTA måste du ansöka på nytt online.

 

eTA-visumet för Kanada är giltigt i högst 5 år:

Som vi kort nämnde ovan kommer du, när din eTA-ansökan har godkänts och du har fått bekräftelse på att du har rätt att vistas i Kanada, att kunna utnyttja detta tillstånd i högst 5 år, såvida inte ditt pass ändras eller löper ut.

Det är därför viktigt att du alltid kommer ihåg att kontrollera giltigheten för ditt eTA innan du reser och att se till att det passnummer som anges på det verkligen är det som gäller för ditt nuvarande pass.

Om ditt eTA går ut eller om ditt pass just har ändrats riskerar du att nekas ombordstigning på ditt flyg till Kanada. Vi rekommenderar därför starkt att du vidtar försiktighetsåtgärder och kontrollerar giltigheten för ditt eTA innan du reser, så att du har tid att ansöka om ett nytt.

Även om ditt pass är detsamma som det du uppgav när du ansökte kommer ditt eTA inte att förnyas automatiskt om det är mer än 5 år gammalt. Du är enligt lag skyldig att ansöka på nytt om du vill resa till Kanada igen.

 

Hur länge får man stanna i Kanada med ett eTA-visum?

En annan sak du behöver veta om eTA för Kanada gäller den maximala vistelsetid som detta elektroniska tillstånd medger. Även om eTA-visumet är giltigt i totalt 5 år betyder det inte att du kan stanna i Kanada under så lång tid.

Så snart du anländer till landet kommer en immigrationshandläggare att placera en stämpel i ditt pass som anger datum för inresa i Kanada. Stämpeln anger också det datum då du senast får lämna landet. Du kommer då att se att detta datum är exakt sex månader efter ditt ankomstdatum. Detta innebär att den längsta tillåtna vistelsen i Kanada med ett eTA-visum är 6 på varandra följande månader.

Även här kan dock vissa situationer förkorta den maximala tillåtna vistelsetiden, t.ex. följande

  • Du har bara lämnat Kanada under en kort tid för att undvika en maximal vistelsetid. Till exempel om du bara lämnade landet i några timmar eller dagar innan du återvände.
  • Om du inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig under denna längre period.
  • Om du inte kan motivera vad du ska göra i Kanada under din vistelse. Kanadensiska immigrationsmyndigheter kan fråga ut dig när du anländer för att ta reda på de verkliga skälen till din vistelse om den varar i flera månader.

Ansök om visum till Kanada

Kan giltighetstiden för ett eTA-visum för Kanada förlängas?

Om du har varit i Kanada i nästan 6 månader med ett enkelt elektroniskt eTA-tillstånd och vill stanna längre kan du ansöka om att förlänga ditt tillstånd.

Men var försiktig! Förlängningar beviljas naturligtvis inte alltid, och det finns ingen garanti för att du kommer att kunna stanna i landet lagligt under en längre tid.

Om du tror att du måste stanna i Kanada längre än 6 månader är det bäst att ta det säkra före det osäkra och ansöka om ett särskilt visum direkt hos det kanadensiska konsulatet eller ambassaden i ditt bosättningsland.

Även om denna traditionella viseringsansökan är längre och mer komplicerad än eTA-ansökan online, kan du före avresan försäkra dig om att du kommer att kunna stanna i Kanada i mer än 6 månader.

 

Vad ska du göra om din eTA är på väg att löpa ut och vilka är de möjliga orsakerna till detta?

Om din eTA snart löper ut och du ännu inte har rest till Kanada rekommenderar vi starkt att du ansöker om ett nytt uppehållstillstånd nu.

I så fall kommer ditt gamla tillstånd helt enkelt att ersättas av ett nytt med en ny giltighetstid på upp till 5 år. Kom ihåg att ditt eTA fortfarande måste vara giltigt när du reser till Kanada.

Förutom den 5-åriga giltighetstiden kan andra faktorer leda till att ditt eTA går ut.  Man bör komma ihåg att resenärer som vill besöka Kanada med bara ett eTA endast kan göra det om de uppfyller ett visst antal villkor.

Det första av dessa villkor är naturligtvis att du inte utgör en risk för landets säkerhet. Så om något händer dig som skulle kunna få immigrationsmyndigheterna att betrakta dig som ett hot mot Kanadas säkerhet, kan giltigheten för ditt eTA mycket väl upphävas. I så fall har immigrationsmyndigheterna rätt att omedelbart återkalla giltigheten för detta tillstånd, även om du redan har fått ett tilldelningsbevis.

På samma sätt kan en resenär som inte följer en kanadensisk invandrings- eller viseringslag avlägsnas från landet utan tillstånd att återvända, och kommer att förlora den återstående giltighetstiden för sitt eTA-visum.

En annan viktig punkt att tänka på är risken för att göra ett misstag när du fyller i ansökningsformuläret för eTA-visum online. Även om den information du lämnar vid ansökningstillfället kontrolleras kan misstag fortfarande göras, till exempel i stavningen av ett namn eller ett födelsedatum. Även om eTA-ansökan har godkänts är det i så fall viktigt att ändra uppgifterna, så att inresekontrollen inte upptäcker dem och upphäver eTA-handlingens giltighet.

Du måste då ansöka om ett nytt resetillstånd online, eftersom det första inte kan ändras.

Slutligen, kom ihåg att om du har ändrat identitet eller kön under den 5-åriga giltighetsperioden för ditt eTA-visum och du vill resa till Kanada igen, måste du göra en ny ansökan.

Ansök om visum till Kanada

Adeline HARMANT
Som webbskribent och globetrotter med passion för resor och turism har jag skaffat mig djupgående kunskaper om de förfaranden som är nödvändiga för resenärer. Jag hjälper resenärer att fullgöra alla formaliteter som krävs för en lyckad resa, särskilt när det gäller att erhålla ett visum online. Med flera års erfarenhet inom detta område skulle jag vilja ge dig några värdefulla råd som hjälper dig att upptäcka världen med fullständig sinnesfrid.

 

Ofta ställda frågor

Vilka faktorer kan förkorta giltighetstiden för ett eTA-visum?

Ett eTA-visum för Kanada är teoretiskt giltigt i 5 år från utfärdandedatumet, men det finns flera faktorer som kan förkorta denna period, t.ex. byte eller förnyelse av pass eller en förändring av den sökandes identitet efter t.ex. äktenskap eller skilsmässa. Om du har några tvivel om giltigheten för din eTA är det bäst att ansöka igen för att se till att du kan resa till Kanada med sinnesfrid.

Vad ska jag göra om mitt eTA-visum för Kanada har gått ut?

När ditt eTA-tillstånd för Kanada löper ut efter fem år annulleras det automatiskt och visas inte längre i immigrationstjänstemännens datasystem vid uppvisande av ditt passnummer. Eftersom ett eTA-tillstånd aldrig förnyas automatiskt när det har löpt ut måste du göra en ny ansökan och börja om från början.

Hur många resor till Kanada kan jag göra med ett eTA?

Med det elektroniska resetillståndet eTA för Kanada får du stanna i landet så länge du vill, så länge du fortsätter att uppfylla de villkor som krävs för att omfattas av detta system. Men var försiktig: var och en av dina vistelser får inte överstiga en sammanlagd längd på 6 på varandra följande månader i landet.