Heeft een kind een eTA of eVisitor nodig om naar Australië te reizen?

Wilt u met uw kind naar Australië of wil uw kind alleen gaan? Of het nu een schoolreisje is of met een tweede ouder of wettelijke voogd? In dat geval moet u weten dat hij of zij, net als een volwassene, een wettelijke reisvergunning bij zich moet hebben, zoals een visum of een evisitor of eTA.

e-visum Australië aanvragen!
Visumaanvraag Australië met kinderen

In dit artikel leggen we uit waarom en hoe je dit type reistoestemming voor je minderjarige kind kunt krijgen als hij of zij alleen of met het gezin naar Australië reist, en welke andere documenten en toestemmingen nodig zijn voor hun reis naar Australië.

ETA of eVisitor-kindervisum voor Australië: belangrijkste punten

  • Het eVisitor- of eTA-visum is verplicht voor kinderen van alle leeftijden.
  • De aanvraag voor een eVisitor- of eTA-visum voor kinderen moet worden ingediend door de ouder of wettelijke voogd van het kind.
  • Kinderen die naar Australië reizen moeten hun eigen paspoort hebben
  • Voor een kind dat alleen of met slechts één ouder naar Australië reist, kunnen andere documenten vereist zijn.

 

Is het eTA of eVisitor essentieel voor een kind in Australië?

Sinds 2017 worden alle reizigers naar Australië die jonger zijn dan 18 jaar volgens de wet als volwassenen beschouwd. Zij moeten dus dezelfde documenten, met inbegrip van identificatie- en reisdocumenten, bij zich hebben als volwassenen. Niet-begeleide minderjarigen moeten ook andere vergunningen bij zich hebben.

Om bijvoorbeeld naar Australië te reizen, moet een minderjarig kind in het bezit zijn van een identiteitskaart of paspoort op zijn of haar naam en een elektronische reisvergunning zoals een eTA of eVisitor. Indien het kind niet in aanmerking komt voor een van deze elektronische visa, kunt u ook een traditioneel visum aanvragen bij de Australische ambassade of het consulaat in het land waar het kind woont.

 

Welke reistoestemming heeft een kind nodig om naar Australië te reizen?

Om legaal naar Australië te kunnen reizen, moet een minderjarig kind een geldig identiteitsbewijs en een reistoestemming bij zich hebben.

Identiteitskaarten zijn voor reizen naar Australië alleen voor kinderen toegestaan, evenals een paspoort dat 5 jaar geldig is.

Uiteraard moet het minderjarige kind ook in het bezit zijn van een visum of een legale elektronische reistoestemming voor Australië, zoals het eTA of eVisitor. Deze verblijfsvergunning is inderdaad verplicht, zelfs voor zeer jonge kinderen.

Als uw minderjarige kind voor toeristische doeleinden naar Australië wil reizen, hoeft hij of zij alleen een eVisitor of eTA te laten zien. Vergeet niet dat deze twee elektronische reisvergunningen op elkaar lijken, maar niet voor dezelfde nationaliteiten zijn. Minderjarigen met de Nederlandse of Europese nationaliteit zullen dus een eVisitor-visum voor Australië moeten aanvragen. Deze is één jaar geldig en staat een verblijf van maximaal 90 opeenvolgende dagen in Australië toe. Voor andere nationaliteiten, zoals Canadese of Amerikaanse kinderen, is de eTA Australië de oplossing die de voorkeur geniet.

e-visum Australië aanvragen!

Welke andere documenten moet een kind hebben om naar Australië te reizen?

Uiteraard heeft een kind dat alleen naar Australië wil reizen, naast een bezoeker en een paspoort, een uitreisvergunning nodig die door beide wettige ouders is ondertekend.

Indien het minderjarige kind slechts door één ouder wordt vergezeld, is ook de toestemming van de afwezige ouder vereist. De tweede ouder moet ook een fotokopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort bijvoegen. U moet ook een document hebben waaruit het ouderlijk gezag en de toestemming van de ouders blijken, en een reisvergunning voor het land van bestemming.

Als u alleen reist, moet u een door beide ouders ondertekende toestemming hebben om het land te verlaten en kopieën van de identiteitsbewijzen van beide wettelijke ouders. Hetzelfde geldt voor kinderen die onder voogdij staan of zijn geadopteerd.

Hoewel de Australische autoriteiten dit document niet vrijgeven, raden wij u aan ook een kopie van de geboorteakte van uw kind mee te nemen. Bij een grondige controle kan ook een kopie van uw familieregister worden gevraagd. Om teleurstellingen bij het overschrijden van de grenzen te voorkomen, raden wij u aan al deze documenten mee te nemen op uw reis.

Als uw kind naar Australië wil reizen om te studeren, moet het een specifiek visum aanvragen.

 

Hoe krijg ik een eVisitor voor een kind voor Australië?

De onlineaanvraag voor een verblijfsvergunning eVisitor kan alleen worden ingediend door een van de ouders of wettelijke voogden van het kind dat naar Australië wil reizen. Daarvoor hoeft u alleen maar naar een website te gaan die dit soort aanvraagformulieren aanbiedt, zoals de website van onze partner, waarvan u de link op deze pagina vindt.

Op het formulier moet worden aangegeven dat u dit verzoek indient voor een derde persoon en in dit geval voor een minderjarig kind. U dient de persoonsgegevens van dit kind op te geven, alsmede uw persoonsgegevens als wettelijke voogd van het kind.

Ook moet een paspoortnummer worden opgegeven, evenals een geldig e-mailadres waarnaar de verblijfsvergunning zal worden gestuurd.

Zodra het formulier naar behoren is ingevuld en gecontroleerd, kunt u het valideren door de voor de verwerking van de eVisitor-aanvraag vereiste rechten te betalen. Dit bedrag is hetzelfde voor een aanvraag van een eVisitor voor een kind als voor een volwassene en is verplicht om de aanvraag in behandeling te nemen en te verwerken.

Zodra de betaling is verricht, wordt de aanvraag van de bezoeker binnen enkele dagen verwerkt en ontvangt u rechtstreeks per e-mail een antwoord op het in het formulier aangegeven e-mailadres.

Indien u met uw kind naar Australië reist, kunt u als groep een aanvraag indienen door zowel uw aanvraagformulier als het aanvraagformulier van uw kind in te vullen. Dit bespaart u kostbare tijd, maar u zult nog steeds de nodige leges moeten betalen voor beide aanvragen.

e-visum Australië aanvragen!

Conclusie: Heeft een kind een eTA of eVisitor nodig om naar Australië te reizen?

Minderjarige kinderen die naar Australië reizen, moeten net als volwassenen een eTA of eVisitor hebben. De eTA of eVisitor is een verplicht document voor buitenlandse reizigers die Australië voor een korte periode willen binnenkomen, voor toerisme of voor een zakenbezoek. Het is een online formaliteit waarbij wordt gecontroleerd op criminele antecedenten en andere factoren die van invloed kunnen zijn op iemands geschiktheid om Australië binnen te komen.

Ouders of voogden kunnen voor hun kind een eTA of eVisitor aanvragen met hun eigen paspoort. Het is belangrijk op te merken dat kinderen een eigen paspoort moeten hebben om naar Australië te reizen. Het paspoort moet geldig zijn voor de duur van het verblijf in Australië en voldoende bladzijden bevatten voor in- en uitreisstempels.

Het aanvragen van een eTA of eVisitor voor een kind is meestal een snel en eenvoudig proces dat online kan worden afgehandeld. Ouders of voogden moeten een online formulier invullen met informatie over hun eigen paspoort en dat van het kind. Zij moeten ook de leges betalen die verbonden zijn aan de eTA of eVisitor aanvraag.

Zodra de aanvraag is ingediend en goedgekeurd, wordt de eTA of eVisitor gekoppeld aan het paspoort van het kind. Wanneer het kind in Australië aankomt, moet het zijn paspoort en eTA of eVisitor aan de immigratieautoriteiten op de luchthaven of in de haven van binnenkomst tonen. De immigratiedienst controleert de informatie in de eTA of eVisitor aanvraag om er zeker van te zijn dat het kind toestemming heeft om Australië binnen te komen.

Het is belangrijk op te merken dat kinderen die zonder begeleiding van een ouder of wettelijke voogd reizen, mogelijk aanvullend bewijsmateriaal moeten overleggen om aan te tonen dat zij toestemming hebben om Australië binnen te komen. 

e-visum Australië aanvragen!

Adeline HARMANT
Als webschrijver en globetrotter met een passie voor reizen en toerisme heb ik een grondige kennis opgedaan van de procedures die essentieel zijn voor reizigers. Ik help reizigers om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor een geslaagde reis, vooral als het gaat om het online verkrijgen van een visum. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied wil ik je graag waardevolle adviezen geven om de wereld met een gerust hart te ontdekken.

 

Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd heb ik een eTA of eVisitor voor Australië nodig?

Een elektronische of conventionele reisvergunning, zoals een visum, eTA of eVisitor, is vereist om vanaf de geboorte naar Australië te reizen. Een baby, zelfs al is hij maar een paar weken oud, zal dus een verblijfsvergunning op zijn naam moeten hebben. Het kind moet ook in het bezit zijn van een identiteitsbewijs, zoals een identiteitskaart of een paspoort.

Is de prijs van een eVisitor voor een kind dezelfde als voor een volwassene?

Ja, de prijs van een eVisitor voor een kind als voor een volwassene zal dezelfde zijn. De verwerking van de aanvraag voor een eVisitor is immers dezelfde taak, of het nu gaat om een aanvraag voor een minderjarig kind of een volwassene. Het is logisch dat de vergoedingen die aan aanvragers in rekening worden gebracht, vergelijkbaar zijn. Vergeet niet dat de kosten rechtstreeks met een creditcard moeten worden betaald op de website waar u de aanvraag indient.

Waar kan ik een aanvraagformulier voor een eVisitor voor een kind vinden?

Een aanvraagformulier voor eVisitor Australië voor een kind vindt u op dezelfde websites als voor volwassenen. Wij raden u aan gebruik te maken van de diensten van onze partnerserviceprovider, waarvan u de link op deze pagina vindt, die u een formulier in het Nederlands en hulp bij het invullen daarvan zal verstrekken.