Okres ważności i długość pobytu wizy do Indii

Przed podróżą do Indii należy uzyskać wizę lub e-wizę, której ważność została właśnie przedłużona przez władze indyjskie. Dowiedz się więcej na ten temat.

Złóż wniosek o wizę do Indii
Ważność wizy do Indii

Ważność e-wizy lub e-wizy turystycznej do Indii została niedawno zmodyfikowana przez krajowy urząd imigracyjny, a także wprowadzono szereg zmian w ważności tych elektronicznych zezwoleń na pobyt. Aby upewnić się, że nie popełnisz żadnych błędów podczas ubiegania się o e-wizę lub korzystania z e-wizy do Indii, oto kilka informacji, o których warto pamiętać.

Czas ważności wizy do Indii: kluczowe punkty

  • Wiza jednokrotnego wjazdu do Indii jest ważna przez 30 dni.
  • Wiza wielokrotnego wjazdu do Indii jest ważna przez 365 dni lub jeden rok.
  • Wiza medyczna do Indii jest ważna przez 60 dni.
  • Ważność wizy do Indii rozpoczyna się w dniu jej wydania.

Jaki jest nowy okres ważności e-wizy do Indii?

W związku z tym od stycznia 2019 r. nowe turystyczne lub biznesowe e-wizy do Indii mają okres ważności od 30 do 365 dni od daty wydania. Posiadacze e-wiz biznesowych lub wielokrotnego wjazdu mogą zatem odbyć nieograniczoną liczbę podróży do Indii w tym okresie.

Okresu ważności tych wiz elektronicznych nie należy jednak mylić z maksymalną dozwoloną długością pobytu.  Maksymalny czas pobytu w Indiach na podstawie tych wiz zależy od rodzaju wizy, o którą się ubiegasz: turystycznej, biznesowej lub medycznej.

Oto kilka dodatkowych wyjaśnień na temat tych różnych wiz elektronicznych i czasu, przez jaki można z nich korzystać podczas jednego pobytu.

Złóż wniosek o wizę do Indii

Jaka jest ważność e-wiza turystyczna do Indii?

Po pierwsze, e-wiza turystyczna jest ważna przez 30 dni w przypadku e-wiz jednokrotnego wjazdu lub 365 dni w przypadku e-wiz wielokrotnego wjazdu. To samo dotyczy rejsów wycieczkowych, pod warunkiem, że wszystkie porty morskie, przez które przejeżdżasz, znajdują się wśród autoryzowanych miejsc przyjazdu.

Tym razem dozwolony pobyt w kraju na podstawie wizy turystycznej wynosi 90 kolejnych dni lub trzy miesiące w przypadku e-wizy wielokrotnego wjazdu. Oczywiście oznacza to, że można odbyć kilka 90-dniowych wizyt w kraju w ciągu roku ważności pobytu.

Pamiętaj jednak, że wiza turystyczna jest ważna tylko w przypadku wizyt turystycznych, tj. jeśli wybierasz się do kraju na wakacje lub w odwiedziny do znajomych.

 

Jak długo ważna jest wiza biznesowa do Indii?

Całkowita ważność wizy biznesowej do Indii również wynosi 365 dni, ale długość pobytu jest inna niż w przypadku wizy turystycznej. Chociaż osoby podróżujące służbowo mogą korzystać z wizy tyle razy, ile chcą, aby odwiedzić Indie w ciągu roku, każdy pobyt nie może przekraczać 180 kolejnych dni. Należy również zauważyć, że łączna liczba wizyt w ciągu roku nie może przekroczyć 180 dni. Jeśli więc planujesz pozostać w Indiach łącznie dłużej niż 180 dni w ciągu tego samego roku, będziesz musiał udać się do Urzędu Rejestracji Cudzoziemców (FRO) przed 160. dniem pobytu, aby ubiegać się o przedłużenie wizy.

 

Jak długo ważna jest e-wiza medyczna do Indii?

Wiza medyczna lub e-medyczna do Indii jest ważna przez 60 dni na pobyt od pierwszego dnia przyjazdu do kraju. Należy pamiętać, że pierwsza data przyjazdu do Indii na podstawie tej wizy nie może być późniejsza niż 30 dni od daty przyjazdu podanej we wniosku.

Ten rodzaj wizy jest również specyficzny, ponieważ pozwala na trzykrotny wjazd do Indii w ciągu 60-dniowego okresu ważności. Ostatnia data wyjazdu musi przypadać w ciągu 60 dni od pierwszej daty przyjazdu.

 

Kiedy rozpoczyna się okres ważności e-wizy do Indii?

Czy można złożyć wniosek o e-wizę do Indii w dowolnym momencie przed wyjazdem? Jeśli data przyjazdu podana w formularzu przypada w ciągu 90 dni od złożenia wniosku, zostanie on natychmiast rozpatrzony. 365-dniowy okres ważności wizy rozpocznie się natychmiast po jej przyznaniu. Zatwierdzenie następuje zazwyczaj w ciągu 4 dni roboczych, a w przypadku pilnych wniosków średnio w ciągu 48 godzin.

Jeśli data przyjazdu podana we wniosku wizowym jest odległa o ponad 90 dni, wniosek zostanie wstrzymany, a następnie rozpatrzony w ciągu 90 dni od daty przyjazdu.

 

Jak złożyć wniosek o e-wizę do Indii online?

Dzięki e-wizie do Indii możesz złożyć wniosek bezpośrednio online, bez konieczności udawania się do konsulatu lub ambasady Indii w swoim kraju. Wszystko, czego potrzebujesz, to skan paszportu, formularz wniosku online i zeskanowane zdjęcie paszportowe.

Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie podczas składania wniosku, a otrzymasz szybką odpowiedź e-mailem. Twoja wiza zostanie wysłana pocztą elektroniczną, a wszystko, co musisz zrobić, to wydrukować ją i okazać po przyjeździe do kraju.

Oczywiście e-wiza do Indii wymaga spełnienia pewnych warunków wstępnych, w szczególności dotyczących maksymalnego czasu pobytu, jak wskazano powyżej.

Złóż wniosek o wizę do Indii

Jakie ryzyko wiąże się z pobytem w Indiach po wygaśnięciu ważności e-wizy?

Indie to kraj, który każdego roku przyciąga dużą liczbę podróżnych chcących odkryć jego bogactwo kulturowe i naturalne. Aby wjechać do Indii, potrzebna jest wiza. Ważne jest, aby przestrzegać warunków tego oficjalnego dokumentu i nie przekraczać jego okresu ważności.

Przekroczenie terminu ważności wizy grozi karami administracyjnymi i finansowymi. Zaleca się zatem zaplanowanie pobytu w Indiach z uwzględnieniem dat wjazdu i wyjazdu z kraju wskazanych na wizie. Jeśli podróżni muszą przedłużyć swój pobyt w Indiach, mogą ubiegać się o przedłużenie wizy, odwiedzając indyjski urząd imigracyjny i dostarczając niezbędne dokumenty uzupełniające.

Nieprzestrzeganie ważności wizy i przekroczenie planowanej daty wyjazdu może skutkować zakazem wjazdu do Indii przez okres dwóch lat. Ponadto za każdy dzień przekroczenia terminu ważności wizy może zostać nałożona grzywna. Grzywna ta może być bardzo wysoka, więc podróżni powinni być świadomi ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem warunków wizy.

Ważne jest również, aby pamiętać, że przedłużenie wizy może mieć konsekwencje dla przyszłych podróżnych. Wynika to z faktu, że służby imigracyjne krajów mogą sprawdzić historię wizową podróżnych i odmówić wjazdu na ich terytorium, jeśli stwierdzą, że wymogi wizowe nie zostały spełnione w poprzednim kraju. Dlatego też zaleca się przestrzeganie przepisów wizowych dla każdego odwiedzanego kraju.

Złóż wniosek o wizę do Indii

Adeline HARMANT
Jako pisarz internetowy i globtroter z pasją do podróży i turystyki, zdobyłem dogłębną wiedzę na temat procedur, które są niezbędne dla podróżnych. Pomagam podróżnym dopełnić wszystkich formalności wymaganych do udanej podróży, szczególnie jeśli chodzi o uzyskanie wizy online. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, chciałbym zaoferować ci kilka cennych porad, które pomogą ci odkrywać świat z całkowitym spokojem.

 

Najczęściej zadawane pytania

Która wiza do Indii jest najszybsza do uzyskania?

Jeśli potrzebujesz szybko wizy, aby podróżować do Indii, udanie się do indyjskiej ambasady lub konsulatu prawdopodobnie nie jest najlepszym pomysłem. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uzyskania wizy jest złożenie wniosku o e-wizę online. Ta uproszczona procedura umożliwia uzyskanie wizy w ciągu 4 dni od złożenia wniosku lub w ciągu 48 godzin w przypadku wniosku w trybie pilnym za dodatkową opłatą.

Jaka jest różnica między okresem ważności a okresem pobytu w przypadku e-wizy do Indii?

Okresu ważności indyjskiej e-wizy nie należy mylić z maksymalną długością pobytu dozwoloną przez wizę. Okres ważności e-wizy to czas, przez jaki można z niej korzystać. Obecnie wynosi on 30 dni dla e-wiz jednokrotnego wjazdu i 365 dni dla e-wiz wielokrotnego wjazdu, co pozwala na odbycie kilku wizyt w tym okresie. Długość każdego pobytu zależy od rodzaju e-wizy, o którą się ubiegasz.

Kiedy najlepiej ubiegać się o e-wizę do Indii?

Wniosek o e-wizę do Indii można złożyć w dowolnym momencie przed datą wyjazdu. W zależności od daty przyjazdu do Indii wskazanej we wniosku, zostanie on rozpatrzony natychmiast w przypadku wyjazdu w terminie krótszym niż 90 dni lub 90 dni przed dokładną datą przyjazdu.